Tillbaka

Program

Inget nytt datum för nyhetsdagen är bestämt. Nytt datum kommer uppdateras här när det är satt. Vänligen kontakta utbildning@nj.se för eventuella frågor.

Programmet nedan är från Pensionsstiftelser som ägde rum den 20 oktober 2021.

 
08:30 - 09:00

Registrering

09:00 - 09:10

Inledning

Norstedts Juridik och moderator Katrin Röcklinger
09:10 - 10:10

Tryggandeform och regelverk

 • Olika tryggandeformer
 • Hur fungerar en pensionsstiftelse
 • Externa regelverk
 • Styrelsens ansvar
 • Avsättningar
 • Gottgörelse
 • Kapitalförvaltning
 • Företagsstyrning
 • Lämplighetsprövning
 • Styrdokument
 • Tillsyn
Katrin Röcklinger -  Jurist och verkställande direktör för Konsumentkooperationens pensionsstiftelse
Isabella Hugosson - Partner på Advokatfirma Dahlgren & Partners
10:10 - 10:30

Kaffepaus

10:30 - 11:30

Tryggandeform och regelverk (forts.)

Katrin Röcklinger -  Jurist och verkställande direktör för Konsumentkooperationens pensionsstiftelse
Isabella Hugosson - Partner på Advokatfirma Dahlgren & Partners
11:30 - 12:30

Lunchpaus

12:30 - 13:10

Tryggandeform och regelverk (forts.)

Katrin Röcklinger -  Jurist och verkställande direktör för Konsumentkooperationens pensionsstiftelse
Isabella Hugosson - Partner på Advokatfirma Dahlgren & Partners
13:10-13:20

Bensträckare

13:20 - 14:30

Kapitalförvaltning

 • Syfte och mål
 • Risk
 • Tillgångsslag
 • Allokering
 • Investeringsfilosofi
 • Placeringsriktlinjer
Fredrik Wikström - Asset Manager, Handelsbanken
14:30 - 14:50

Kaffepaus

14:50 - 15:50

Sustainable Finance

 • De globala utmaningarna
 • Finansbranschens roll
 • Vad menar vi med hållbarhet/ESG och Social Responsible Investing?
 • Taxonomin
 • Utmaningar
 • Olika investerings- och ägarstrategier
Hanna Setterberg - doktor i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.
15:50 - 16:00

Bensträckare

16:00 - 17:00

Pensionsstiftelser - praktiska exempel

 • Skanska (30 min) - fokus på kapitalförvaltning
 • Systembolaget (30 min) - fokus på styrelsearbete
Anton Rantaeskola - Skanskas pensionsstiftelse
Annette Tiljander - Styrelseordförande Systembolagets AB:s pensionsstiftelse
17:00

Frågor - avslutning

17:15

Mingel med vin och tilltugg