Tillbaka

Program

Varmt välkommen till Pensionsstiftelser 2021! Programmet offentliggörs inom kort. 

Programmet nedan är från 2020 för att du ska få en uppfattning om hur dagen såg ut. 

08:30 - 09:00

Registrering

09:00 - 09:15

Inledning

Anette Tiljander
09:15 - 10:00

Pensionsstiftelse - tryggandeform och regelverk

 • Pension och tryggandeformer
 • Pensionsstiftelse –vad innebär det?
 • Pensionsskuld
 • Styrelse
 • Kapitalförvaltning
 • Nya regler enligt tjänstepensionsdirektivet
 • Nya regler enligt aktieägardirektivet
 • Gottgörelse
 • Tillsyn
 • Skatter
 • Likvidation m.m.
Annette Tiljander och Magnus Dahlgren
10:00 - 10:15

Kaffepaus

10:15 - 11:00

Pensionsstiftelse – tryggandeform och regelverk (forts.)

11:00 - 11:15

Bensträckare

11:15 - 12:00

Pensionsstiftelse – tryggandeform och regelverk (forts.)

12:00 - 13:00

Lunchpaus

13:00 - 13:30

Tillsyn av pensionsstiftelser, Finansinspektionen

 • FIs tillsyn
 • Placeringsriktlinjer
 • Ledningsprövning
 • Nya föreskrifter enligt tjänstepensionsdirektivet
 • Samverkan med Länsstyrelsen
Anna Andersson och Anna Wedin
13:30-13:40

Bensträckare

13:40 - 14:35

Styrelsearbete

 • Styrelsens uppdrag
 • Krav på styrelseledamöter
 • Arbetsplanering och utbildning
 • Kapitalförvaltning
 • Val av förvaltare
 • Avtal, outsourcing
 • Hantering av olika risker
Hans Benndorf
14:35 - 14:45

Bensträckare

14:45 - 15:30

Kapitalförvaltning och placeringstillgångar

 • Investeringsfilosofi
 • Syfte & mål med kapitalförvaltningen
 • Riskmodeller
 • Placeringstillgångar
 • Portföljkonstruktion
Carl Barnekow
15:30 - 15:45

Kaffepaus

15:45 - 17:00

Exempel från två pensionsstiftelser

Exempel 1 pensionsstiftelser:

Apoteket AB:s pensionsstiftelse
 • Mål/mandat
 • Governance struktur
 • Hur vi förvaltar stiftelsekapitalet
Gustav Karner

Exempel 2 pensionsstiftelser:

Saab pensionsstiftelse
 • Uppdragets karaktär
 • Mål
 • Organisation
 • Portföljstruktur och mandat
  - Rapportering och uppföljning
Mattias Grahn
17:00

Frågor - avslutning

Boka din plats idag

Ta del av erfarenheter och diskussioner med ledande experter och få en omfattande uppdatering kring ämnet.

Boka nu