Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
aterkrav-av-socialforsakringsformaner-och-arbetsloshetsersattning-webb-1000x520
24/05 Digital   |   24/05 Stockholm

Återkrav av socialförsäkringsförmåner och arbetslöshetsersättning

- Tillämpning och rättssäkerhet

Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och arbetslöshetskassorna har rätt att återkräva ersättning som har betalats ut felaktigt.Tillämpningen av återkravsreglerna innebär svåra bedömningar samtidigt som enskildas rättssäkerhet ska beaktas. Kursen bidrar med praktisk vägledning samt en överblick över rättsområdet med tonvikt på domstolspraxis och praktiska problem. 

Arbetsrätt och arbetsliv
Kurs
Återkrav av socialförsäkringsförmåner och arbetslöshetsersättning
Ämnesområde
Arbetsrätt och arbetsliv
Föreläsare
Emma Rönström
Kurstimmar
6.5h

Kursbeskrivning

Kursen omfattar återkrav inom socialförsäkringsområdet och arbetslöshetsförsäkringen. Lagreglerna om återkrav är allmänt hållna och tillämpningen bygger i stor utsträckning på praxis och på individuella bedömningar. Kursen ger en överblick över rättsområdet med tonvikt på domstolspraxis och praktiska problem. Vi identifierar svåra tillämpningsfrågor och diskuterar argument för och emot olika lösningar.

Rättssäkerheten är en viktig aspekt när beslut om återkrav fattas. Socialförsäkringssystemet är komplicerat men höga krav ställs på enskildas förmåga att sätta sig in i gällande regler.
Återkrav är en ingripande åtgärd som kan påverka en persons ekonomi för lång tid framöver. Kursen fokuserar på rättssäkerheten i samband med bedömningen av återbetalningsskyldighet. T.ex. tittar vi på betydelsen av att den enskilde inte har förstått gällande regler eller har ställföreträdare. Dessutom uppmärksammas de svårigheter som kan uppstå vid elektronisk ansökan och elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter. Även processuella frågor som bevisbörda och beviskrav kommer att diskuteras.

Kursen ger praktisk vägledning till den som arbetar med återkrav på myndighet, a-kassa eller domstol, samt till den som företräder enskilda i återkravsärenden.

Kursen utvecklar dina kunskaper i: 

 • När och mot vem kan återkrav ställas?
 • Vad är en felaktig utbetalning?
 • Anmälningsskyldighetens omfattning
 • Grunderna för återkrav
 • Eftergift
 • Tillämpa reglerna om återkrav i ljuset av rättssäkerhetens krav.
 • Överblicka rättspraxis
 • Identifiera svåra rättsfrågor
 • Argumentera i återkravsärenden utifrån de regler om bevisbörda och beviskrav som gäller i domstol.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med återkrav på myndighet, arbetslöskassa eller domstol samt dig som företräder enskilda i återkravsärenden.

Kursen förutsätter viss kunskap om förmåner inom socialförsäkringsområdet eller arbetslöshetsförsäkringen. Det är önskvärt men inte nödvändigt med förkunskaper om återkrav. 

Författare

Emma Rönström

Emma Rönström

Emma Rönström är jurist och har arbetat i drygt 20 år med socialförsäkring på förvaltningsdomstol, på Inspektionen för socialförsäkringen och senast som Allmänt ombud för socialförsäkringen.

Omdömen

"Kompetent föreläsare och intressanta och givande diskussioner."
Tidigare deltagare

Kursprogram

08:30 - 09:00

Registrering

Kaffe och smörgås
09:00-10:30

Introduktion till återkrav

 • Bestämmelser om återkrav
 • Legalitetsprincipen
 • Felaktig utbetalning
10:30 - 10:45

Kaffepaus

10:45 - 12:45

Grund för återkrav

 • Uppgifts- och anmälningsskyldigheten
 • Den enskilde har orsakat felet
 • Den enskilde är i ond tro
12:45 - 13:45

Lunch

13:45 - 15:00

Tillämpningsfrågor

 • Krav på enskilda (rättsvillfarelse, god man, bristande förmåga att inse)
 • Vem kan bli återbetalningsskyldig?
 • Processuella frågor (bevisbörda, beviskrav)
15:00 - 15:15

Eftermiddagskaffe

15:15 - 16:30

Eftergift

 • Särskilda skäl för eftergift
 • Eftergift vid strikt återbetalningsskyldighet
 • Avslutande synpunkter
16:30

Kursen avslutas

Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se