Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Kurs om bolagsstämma
15/02 Digital   |   15/02 Stockholm

Bolagsstämma - vad krävs för en lyckad bolagsstämma?

Kursen hjälper dig att få alla pusselbitar på plats när det kommer till regelverket kring bolagsstämman samt går igenom de olika moment som krävs inför, under och efter en bolagsstämma. Varmt välkommen!
Associationsrätt
Kurs
Bolagsstämma
Ämnesområde
Associationsrätt
Föreläsare
Svante Johansson, Urban Båvenstam
Kurstimmar
6,5 h

Kursbeskrivning

Vad krävs för att genomföra en lyckad bolagsstämma? Regelverket kring bolagsstämman har på senare år blivit alltmer komplext för hur och när en bolagsstämma ska sammankallas och genomföras. Planeringsarbetet har av bland annat den anledningen blivit alltmer krävande, liksom uppgiften att leda stämman. Årsstämman är också ett viktigt marknadsföringstillfälle för många bolag, inte bara de noterande. Det är därför av central betydelse att stämman förutom att den genomförs på ett regelmässigt korrekt sätt, också genomförs under trevliga former som gör att bolagets aktieägare känner sig väl mottagna.

Därav är det många olika pusselbitar som måste falla på plats för att genomföra en lyckad bolagsstämma. Kursens syfte är därmed att sätta dessa bitar på plats och ge en genomgång av de centrala regler som omgärdar bolagsstämman. Kursen leds av erfarna Urban Båvestam och Svante Johansson som ger en påtagligt praktisk inriktning på kursen där de går igenom de olika moment som krävs inför, under och efter en bolagsstämma. Kursens huvudfokus kommer ligga på årsstämman i ett noterat bolag, men även vissa frågor som föranleds av en extra bolagsstämma kommer att adresseras.

Kursen behandlar bland annat:

 • Kallelsens innehåll
 • Aktieägares initiativrätt
 • Minoritetsskyddsregler
 • Närvarorätten
 • Nyheter och aktuella frågor på området
 • Dagordningspunkterna
 • Stämmoförhandlingarna
 • Beslutsfattandet
 • Efterarbetet
 • Klander av stämmobeslut

Målgrupp

Kursen riktar sig till såväl bolagsjurister, ekonomichefer och andra som har att svara för stämmans planering och praktiska genomföranden, som advokater och biträdande jurister som agerar rådgivare i samband med stämman eller ska agera ordförande på stämman. Programmet passar även för revisorer och rådgivare med uppdrag inom det området.

Föreläsare

Svante Johansson

Svante Johansson

Svante Johansson är jur. dr och docent i civilrätt vid Juridiska fakulteteten, Stockholms universitet. Han har tidigare varit advokat och delägare i Linklaters advokatbyrå i Stockholm. Han har skrivit ett flertal böcker och artiklar inom det bolagsrättsliga området, bl.a. Norstedts Gula Kommentar till Aktiebolagslagen (tillsammans med Sten Andersson och Rolf Skog).
Urban Båvenstam

Urban Båvenstam

Urban Båvestam, Advokat och partner vid KANTER Advokatbyrå KB .

Omdömen

"Roliga anekdoter och värdefull information. Stämmoordförande perspektivet var ett bra inslag."
William
"Intressant och lärorik kurs, med lagom fördelning under dagen"
Cajsa
CFO

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 09:15

Inledning

09:15 - 12:45

Förmiddagens program inkl. kaffepaus

 • Kallelsens innehåll
 • Aktieägares initiativrätt
 • Minoritetsskyddsregler
 • Närvarorätten
 • Nyheter och aktuella frågor på området
12:45 - 13:45
Lunch
13:45 - 16:30

Eftermiddagens program inkl. kaffepaus

 • Dagordningspunkterna
 • Stämmoförhandlingarna
 • Beslutsfattandet
 • Efterarbetet
 • Klander av stämmobeslut
16:30
Kursen avslutas
Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se