Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Börsintroduktion - en praktiskt genomgång
02/02 Digital

Börsintroduktion - en praktisk genomgång

Under en intensiv dag kommer du som deltagare att lära dig hur hela noteringsprocessen går till i praktiken - från beslut och värdering fram till dess att handeln av bolagets aktier inleds. Välkommen på kurs med Dennis Westermark och Monica Lagercrantz!

Associationsrätt
Kurs
Börsintroduktion - en praktisk genomgång
Ämnesområde
Associationsrätt
Föreläsare
Dennis Westermark, Monica Lagercrantz
Kurstimmar
6.5h

Kursbeskrivning

I Sverige finns ett stort inflöde av aktiebolag till aktiemarknadens olika marknadsplatser. Syftet med kursen är att ge deltagarna en praktiskt inriktad kurs där vi går igenom alla stegen i noteringsprocessen. Vi inleder med vilka skäl det finns för bolag att notera sig och vilka överväganden bolagen bör göra vid fastställande av introduktionskursen och val av marknadsplats, och fortsätter med själva noteringsprocessen fram till att bolagets aktier faktiskt handlas på marknadsplatsen.

Kursen fokuserar på den praktiska tillämpningen och inkluderar föreläsare från banker/corporate financerådgivare, revisionsbyråer, advokatbyråer och representanter från marknadsplatserna, med ett upplägg som inte har genomförts tidigare.

Kursen behandlar bl.a: 

 • Argument för börsnotering/kostnader,
 • Att välja rådgivare,
 • Att välja marknadsplats/noteringskrav, förberedande bolagsrättsliga åtgärder,
 • Pre-IPO/lock up -avtal,
 • Organisation för informationsgivning/interna policys/utbildningskrav/koden för bolagsstyrning,
 • Vilken introduktionskurs ska bolaget ha?
 • När blir marknadsmissbruksförordningen tillämplig?

Efter avslutad kurs har du lärt dig: 

 • De största skillnaderna att vara ett noterat bolag jämfört med ett privat bolag
 • Vad en normal noteringsprocess kostar och hur lång tid den tar
 • Vilka krav som ställs för att kunna notera ett bolag
 • Hur bolaget bör resonera vid val av rådgivare
 • Vilka argument det finns för de olika marknadsplatserna
 • Hur bolaget bör tänka kring introduktionskursen
 • När marknadsmissbruksförordningen blir tillämplig under noteringsprocessen

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer knutna till bolag som överväger en notering samt andra personer som på något sätt arbetar med noteringsprocesser exempelvis på banker, finansiella rådgivare, marknadsplatser, revisionsbyråer, advokatbyråer, samt övriga personer som är intresserade av den praktiska noteringsprocessen.

Författare

Dennis Westermark

Dennis Westermark

Dennis Westermark är advokat och delägare i Advokatfirman Lindahl i Stockholm. Han har lång praktisk erfarenhet av nyemissioner och börsnoteringar, samt undervisar i specialkursen börsrätt på Stockholms universitet.

Monica Lagercrantz

Monica Lagercrantz

Monica Lagercrantz är advokat och delägare vid Advokatfirman Lindahl i Stockholm. Hon är specialiserad inom aktiemarknadsrätt och bolagsrätt och biträder klienter med olika typer av kapitalmarknadstransaktioner. Monica arbetar regelbundet med olika typer av emissioner och har även omfattande erfarenhet av börsnoteringar och bolagsstämmor. Hon föreläser regelbundet inom aktiemarknadsrätt.

Kursprogram

08:30 - 09:00

Registrering 

Kaffe och smörgås ingår för dig som deltar på plats i Stockholm.
09:00 - 10:30

Inledande åtgärder

 • Argument för en marknadsnotering av ett aktiebolag
 • Att välja rådgivare och kostnader vid en noteringsprocess
 • Noteringskraven/val av marknadsplats
 • Tidslinje för noteringsprocessen i stora drag
Föreläsare: Monica Lagercrantz och Dennis Westermark
10:30 - 10:45

Kaffepaus

10:45 - 11:45

Notering på en MTF

 • Noteringsprocessen på en MTF
 • Noteringskrav på en MTF
 • Bolagskommittén
 • Värdering/Introduktionskurs
Föreläsare: Christian Avenäs
11:45 - 12:45

Notering på en reglerad marknad

 • Noteringsprocessen på en reglerad marknad
 • Noteringskrav på en reglerad marknad
 • Koden för bolagsstyrning
 • Bolagskommittén
Föreläsare: Monica Lagercrantz, Dennis Westermark och Thomas Strömberg
12:45 - 13:45

Lunch

13:45 - 15:00

Start av noteringsprocessen

 • Förberedande åtgärder (investerarkontakter, IPO-readiness, bolagsrättsliga åtgärder, pre-IPO emission m.m.)
 • Legal granskning (MTF respektive reglerad marknad)
 • Lock-up avtal, placeringsavtal och andra vanliga avtal i samband med noteringsprocessen
 • Pressmeddelande om avsikt om notering / marknadsföring av erbjudandet
Föreläsare: Monica Lagercrantz, Dennis Westermark och Erika Svensson
15:00 - 15:15

Kaffepaus

15:15 - 16:30

Inför noteringen

 • Prospekt/bolagsbeskrivning/noteringsmemorandum
 • Spridningsemission
 • Likviditetsgarant och stabiliseringsåtgärder
 • När blir marknadsmissbruksförordningen tillämplig?
 • Den första handelsdagen
Föreläsare: Monica Lagercrantz och Dennis Westmark
16:30

Kursen avslutas

Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation. Kaffe och smörgås, lunch och fika ingår för dig som väljer att delta på plats i Stockholm.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se