Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Kurs om diskriminering och sexuella trakasserier i arbetslivet
24/02 Stockholm   |   24/02 Digital

Diskriminering och sexuella trakasserier i arbetslivet

Välkommen på kurs om diskriminering och sexuella trakasserier och aktuell rättspraxis som ger dig kunskap om hur reglerna tillämpas i praktiken med Marie Nordström och Karin Lundin.

Arbetsrätt och arbetsliv
Kurs
Diskriminering och sexuella trakasserier i arbetslivet
Ämnesområde
Arbetsrätt och arbetsliv
Föreläsare
Marie Nordström, Karin Lundin
Kurstimmar
6,5 h

Kursbeskrivning

Kursen ger dig praktiska verktyg att utreda anmälningar om diskriminering i arbetslivet, inklusive trakasserier och sexuella trakasserier. Kursen ger dig också goda förutsättningar att hantera tvister om diskriminering.

Under kursen utvecklas din förmåga att avgöra vad som är diskriminering. Kursen ger dig en ökad kunskap om diskrimineringsgrunderna och de olika formerna av diskriminering. Du får en ökad förståelse för hur arbetsgivarens skyldighet att utreda och åtgärda trakasserier och sexuella trakasserier se ut. Kursen ger också svar på hur stor diskrimineringsersättning som har dömts ut i rättspraxis, hur bevislättnaden ser ut för den som påstår diskriminering och hur preskriptionsfristen beräknas.

Stort fokus läggs på rättspraxis från EU-domstolen och Arbetsdomstolen. Kursen tar inte upp bestämmelserna om aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering.

Kursen lär dig bland annat:

 • Vad är diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier?
 • Vilket ansvar har arbetsgivaren respektive facket?
 • När kan diskriminering vara tillåten?
 • Vilka åtgärder krävs för att utreda och förhindra trakasserier på jobbet?
 • Vad innebär bevisregeln?
 • Hur fastställs diskrimineringsersättningen?

Målgrupp

Kursen vänder sig till jurister, advokater och andra som utreder, ger rådgivning och för talan i domstol i mål om diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. Kursen vänder sig även till HR-personal som hanterar anmälningar om sexuella trakasserier och diskriminering.

Föreläsare

Marie Nordström

Marie Nordström

Marie Nordström har bland annat arbetat som jurist hos Jämställdhetsombudsmannen och som processförare på Diskrimineringsombudsmannen. Hon har omfattande erfarenhetav att driva mål om diskriminering i domstol. Marie är verksam som förbundsjurist hos LO-TCO Rättsskydd samt är medförfattare av Lexinos kommentar till diskrimineringslagen.

Karin Lundin

Karin Lundin

Karin Lundin är jurist med expertkompetens inom arbetsrätt och diskrimineringsfrågor. Hon har bland annat arbetat hos Diskrimineringsombudsmannen och har omfattande erfarenhet som ombud i diskrimineringsmål. Hon är även medförfattare av Lexinos kommentar till diskrimineringslagen. Karin är verksam som chefsjurist på fackförbundet Akavia

Omdömen

"Karin och Marie har gedigen kunskap inom området. Även om jag har hyfsad koll på grunderna så lägger de till "de där detaljerna", små fördjupningarna och små reflektionerna som gör det lilla extra för att få kursens innehåll att lyfta. Bra med strukturen med den vägledande rättsfallen och med fetmarkeringarna på de som fanns med i underlaget."
Tidigare deltagare
"Matnyttigt och djupdykande utan att förlora det grundläggande."
Tidigare deltagare

Kursprogram

08:30 - 09:00

Registrering, kaffe och smörgås

09:00 - 10:30

Vad är diskriminering och vilka skyddas?

 • Genomgång av de sju diskrimineringsgrunderna samt de sex formerna av diskriminering.
 • Genomgång av den EU-rättsliga regleringen på diskrimineringsområdet samt av relevant rättspraxis från Arbetsdomstolen och EU-domstolen.
10:30 - 10:45

Kaffepaus

10:45 - 12:45

Diskrimineringsförbudet i arbetslivet

 • Omfattningen av diskrimineringsförbudet inom arbetslivet inklusive undantagen från förbudet.
 • Genomgång av relevant praxis från Arbetsdomstolen och EU-domstolen.
12:45 - 13:45

Lunch

13:45 - 15:00

Särskilt om trakasserier och sexuella trakasserier

 • Genomgång av diskrimineringslagens och arbetsmiljölagens bestämmelser om trakasserier och sexuella trakasserier och utrednings- och åtgärdsskyldigheten samt skyddet mot repressalier
 • Relevant praxis från Arbetsdomstolen
15:00 -15:15

Kaffepaus

15:15 - 16:30

Att tvista om diskriminering

 • Preskriptionsfrister i diskrimineringsärenden.
 • Tillämpningen av lagens regel om bevisbörda.
 • Metoden för att fastställa nivån på diskrimineringsersättningen i rättspraxis.
16:30

Kursen avslutas

Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se