Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Kurs om EU:s regler om hållbarhetsredovisning

EU:s regler om hållbarhetsredovisning

- Hållbarhetsredovisning i noterade företag samt banker, försäkringsbolag, värdepappersbolag och fonder

Välkommen på kurs med Magnus Schmauch! Den 1 januari 2022 började fler viktiga hållbarhetsrelaterade regelverk tillämpas på värdepappersmarknaden. Kursen reder ut olika förkortningar och begrepp (SFDR, NFRD, Taxonomi mm) och presenterar en helhetsbild av reglerna.

Bank- och finansmarknadsrätt
Kurs
EU:s regler om hållbarhetsredovisning
Ämnesområde
Bank- och finansmarknadsrätt
Föreläsare
Magnus Schmauch
Kurstimmar
6.5h

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att presentera de nya regelverken på hållbarhetsområdet som gäller för noterade företag och finansbolagen (bank, försäkring och fond/värdepapper)

Regelverket har beslutats under 2019-2021 och en revision av de centrala reglerna för de noterade bolagen kommer att publiceras i april 2021. Endast en investering som följer dessa regelverk får enligt EU-rätten kallas ”miljömässigt hållbar”. Det pågår ett intensivt arbete globalt för att ta fram en global standard för hållbarhetsredovisning och även det arbetet kommer att lyftas fram.

Kursen kommer att ge en överblick över regelverken, förklara sambanden mellan dem och ge några praktiska tips för den som ska tillämpa reglerna. Finansinspektionens roll kommer att beskrivas kortfattat.

Regelverken är här för att stanna. De som ansvarar för noterade bolags årsredovisningar, eller som ansvarar för hållbarhetsarbete på finansmarknaden kommer ha nytta av denna kurs både internt i bolagen och externt vid informationsgivningen.

Kursen utvecklar dina kunskaper i bl.a.:

 • Vad är hållbarhetsrapportering och varför är det viktigt?
 • Vilka är de centrala regelverken?
 • Vem omfattas?
 • Vad händer inom lagstiftningsarbetet?
 • Vad betyder E (Environment), S (Social) och G (Governance) inom EU-rätten?
 • Vad är EU:s Gröna Giv, Taxonomin, SFDR, NFRD osv.
 • Stora företag ska presentera hållbarhetsrapporter men i princip alla finansiella företag ska på olika sätt redovisa hållbarhetsaspekter i sin verksamhet
 • Det är ett dynamiskt rättsområde och det kommer att komma ytterligare regler

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, jurister, rådgivare och compliance. Inga förkunskaper krävs.

Föreläsare

Magnus Schmauch

Magnus Schmauch

Magnus Schmauch, jur. dr. och fil. kand., är rådgivare på Finansinspektionen där han arbetar med marknadsmissbruksfrågor och tillsynskonvergens inom EU. Han har tidigare arbetat som rättssekreterare på EU-domstolen och EFTA-domstolen och på advokatbyrå med fokus på processer med europarättsliga och konkurrensrättsliga frågor. Han är även verksam vid Stockholm Centre of Commercial Law (SCCL) på avdelningen för finansmarknadsrätt, undervisar på Stockholms universitet och är författare till ett stort antal artiklar med fokus på EU-rätt,...

Omdömen

"Bra agenda, omfattning och nivå samt kunnig föreläsare som dessutom var behaglig att lyssna på!"
Tidigare deltagare
"Motsvarade fullständigt mitt behov för kunskaper"
Tidigare deltagare

Kursprogram

Från 08:30 | Registrering, kaffe och smörgås för dig som deltar på plats i Stockholm.
Från 08:55 | Insläpp för deltagare på distans.

09:00-10:30 | Kursen startar

Inledning

 • Vägen till hållbar finansmarknad
 • Rapporteringskedjan
 • Standarder, principer och riktlinjer
10:30 - 10:45

Kaffepaus

10:45 - 12:45

Vem gör vad? 

 • EU (Taxonomi, NFRD,
 • Globalt
 • IFRS - revisorernas betydelse
12:45 - 13:45

Lunch

13:45 - 15:00

EU:s regelverk del 1 - NFRD och SFDR m.m.

 • NFRD - Kommissionens förslag på revidering (beslutas 21 april)
 • SFDR - Förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar
 • Sektorlagstiftning (fond, försäkring, bank)
 • Anknyter till EU:s Taxonomi
15:00 - 15:15

Kaffepaus

15:15 - 16:30

EU:s taxonomi 

 • Taxonomiförordningen
 • Granskningskriterier
 • Praktiska tillämpningsfrågor
16:30

Kursen avslutas

Skriv ut

Allmän information

Sista bokningsdag

Sista bokningsdag är alltid 10 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Allmänna villkor

Gå till allmänna villkor här

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg. Kaffe och smörgås, lunch och fika ingår vid deltagande på plats i Stockholm.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Avbokningsregler

Norstedts Juridik har fri avbokning av kurser t.o.m. trettio (30) dagar före kursstart. Vid avbokning mellan trettio (30) och fjorton (14) dagar före kursstart, ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 50 % av kursavgiften. Vid avbokning mindre än fjorton (14) dagar före kursstart ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse ska alltid ske skriftligt till utbildning@nj.se