Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Kurs om EUs nya visselblåsardirektiv
25/04  |  25/04

EU:s visselblåsardirektiv

- Rättslig reglering och tillämpning i svensk rätt

EU:s visselblåsardirektiv trädde i kraft december 2021 och ställde en rad nya omfattande rättsliga krav på arbetsgivare. Under denna kurs med arbetsrättsjuristerna Jenny Welander Wadström och Naiti del Sante får du en överblick över kommande regelverk om skydd för visselblåsare. Du får rättsliga verktyg att hantera såväl enskilda ärenden som rapporteringskanaler och förfaranden. 

Arbetsrätt och arbetsliv Offentlig rätt
Kurs
EU:s visselblåsardirektiv
Ämnesområde
Arbetsrätt och arbetsliv, Offentlig rätt
Föreläsare
Naiti del Sante, Jenny Welander Wadström
Kurstimmar
6.5h

Kursbeskrivning

EU:s visselblåsardirektiv trädde i kraft december 2021 och ställde en rad nya omfattande rättsliga krav på arbetsgivare att bland annat skydda den som rapporterar om missförhållanden och att införa särskilda rapporteringskanaler. Skadestånd- vites- och straffrättsliga sanktioner föreslås gälla vid brott av regelverket.

EU:s visselblåsardirektiv innebär att en viss krets personer kommer att skyddat kunna rapportera om missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Utöver ett skadeståndssanktionerat förbud mot repressalier och hindrande åtgärder införs en ansvarsfrihet vid överträdelse av tystnadsplikter samt vid anskaffande av information för att avslöja missförhållanden. En hierarki för rapportering föreslås.

En skyldighet införs att inrätta interna rapporteringskanaler och förfaranden för arbetsgivare med över 50 anställda. Endast oberoende och självständiga personer ska kunna hantera kanalerna. Därtill införs en återkoppling- och uppföljningsskyldighet. Krav ställs på skydd för uppgifter som kan avslöja visselblåsarens identitet eller andra enskilda. Såväl vite som straffrättsliga sanktioner kan bli aktuella. Vissa myndigheter föreslås även införa externa rapporteringskanaler.

Kursen behandlar de rättsliga krav som följer av EU:s visselblåsardirektiv. Även andra parallella eller konkurrerande regler och rättspraxis behandlas. Syftet är att du ska tryggt kunna hantera individuella ärenden och få nödvändig kunskap inför en hantering av rapporteringskanaler och förfaranden.

Kursen utvecklar dina kunskaper i: 

 • Skyddets innebörd och omfattning
 • Interna och externa rapporteringskanaler
 • Tillsyn och sanktioner
 • Parallella eller konkurrerande regler
 • Vilka rättsliga krav som ställs på en verksamhet i syfte att uppfylla regelverkets krav
 • Hur en rapportering ska gå till för att omfattas av skyddet
 • Hur enskilda ärenden ska hanteras
 • Vilka krav som ställs på rapporteringskanaler och hur förfaranden ska gå till

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som i sin verksamhet kommer i kontakt med visselblåsarfrågor antingen genom enskilda ärenden eller rapporteringskanaler. Kursen riktar sig särskilt till advokater, jurister, ombud i fackliga- och arbetsgivarorganisationer, Compliance Officer, HR-personal och annan personal som kommer i kontakt med frågorna.

Du bör ha en juridisk utbildning eller ha kvalificerad erfarenhet inom HR för att dra nytta av kursen.

Föreläsare

Naiti del Sante

Naiti del Sante

Naiti del Sante är arbetsrättsjurist och verksam vid arbetsmarknadsdepartementet. Hon har stor erfarenhet av lagstiftningsarbete, bland annat av visselblåsarfrågor. Hon har arbetat med genomförandet av EU:s visselblåsardirektiv i svensk rätt och varit Sveriges expert i EU kommissionens arbetsgrupp om skydd för visselblåsare. Hon medverkar i böcker på arbetsrättens område och är flitig anlitad föreläsare vid universitet och andra utbildningar

Jenny Welander Wadström

Jenny Welander Wadström

Jenny Welander Wadström är advokat och ansvarig för Roschiers verksamhet inom Employment i Sverige. Hon har en bred erfarenhet av olika typer av frågor inkluderande rådgivning avseende arbetsrätt och pensioner i samband med företagsöverlåtelser och omstruktureringar, ingående avslutande av anställning med nyckelpersoner, tvister och förhandlingar. Jenny tillhör de ledande juristerna inom arbetsrätt i Sverige (bl.a. enligt Chambers Europe, The Legal 500 och Who’s Who Legal). Jenny har även arbetat som biträdande rättssekreterare i...

Omdömen

"Mycket bra föreläsare och väldigt lärorik"
Tidigare deltagare

Kursprogram

Från 08:30 | Registrering, kaffe och smörgås för dig som deltar på plats i Stockholm.
Från 08:55 | Insläpp för deltagare på distans.

09:00-09:35 | Kursen startar

Allmän introduktion till direktivet och visselblåsarlagstiftningen

 • Direktivets omfattning och förhållande till nationell rätt
 • Direktivets förhållande till EKMR, GDPR och andra rättsordningar
09:35-10:40

Lagens tillämpningsområde och skyddets omfattning

 • Vilka omfattas av skyddet
 • De olika skydd
 • Skydd vid samråd med facket
 • Kollektivavtal
 • Ansvarsfrihet
 • Gränsdragningar till annan lagstiftning (t.ex.Företagshemligheter, finansmarknadsakter, regeringsformen, arbetsrätt).
10:40-10:55

Bensträckare

10:55-12:15

Förutsättningarna för skyddet

 • Rapporteringsordningar
 • Kriterier för att få skydd
 • Samspelet mellan skyddet och rapporteringskanaler
 • Gränsdragningar till annan lagstiftning

Processuella regler

 • Bevisbördan
 • Skadestånd
 • Rättegångsordningar
 • Skiljeavtal
12:15 - 13:15

Lunch

13:15-15:20

Interna rapporteringskanaler (inkl. benssträckare)

 • Ansvar och utformning av rapporteringskanaler
 • Möjligheter att överlämna ansvar till tredje man
 • Möjligheter att dela information (offentlig sektor/privat sektor)
 • Möjlighet att dela kanaler
 • Återkopplingar och informationsplikter
 • Frivilliga rapporteringskanaler
 • GDPR och dokumentation
 • Identitetsskydd (tystnadsplikter och sekretess)
 • Kollektivavtal
15:20-16:05

Sekretess, uppgiftsskyldighet och externa rapporteringskanaler

16:05-16:30

Tillsyn

Skriv ut

Allmän information

Sista bokningsdag

Sista bokningsdag är alltid 10 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Allmänna villkor

Gå till allmänna villkor här

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation. Kaffe, smörgås. lunch och fika ingår för dig som deltar på plats i Stockholm.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning

Avbokningsregler

Norstedts Juridik har fri avbokning av kurser t.o.m. trettio (30) dagar före kursstart. Vid avbokning mellan trettio (30) och fjorton (14) dagar före kursstart, ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 50 % av kursavgiften. Vid avbokning mindre än fjorton (14) dagar före kursstart ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse ska alltid ske skriftligt till utbildning@nj.se