Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Kurs i miljöjuridik
04/05 Stockholm   |   04/05 Digital

Grundläggande miljöjuridik

En introduktion till det juridiska regelverket för miljöområdet.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle
Kurs
Grundläggande Miljöjuridik
Ämnesområde
Fastighetsrätt, miljö och samhälle
Föreläsare
Pia Pehrson
Kurstimmar
6,5 h

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge en genomgång av det miljöjuridiska området.

Kursen behandlar:

 • De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken gäller alla – hur hanterar du dem i verksamheten?
 • Hur går samrådsprocessen till, hur organiserar du upp ett bra samråd och hur hanterar du synpunkter?
 • Vilka utredningar behövs för en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)?
 • Vad kräver tillstånd och hur hänger tillståndsplikt och MKB samman
 • Vad betyder riksintressen och artskydd?
 • Vad innebär Natura 2000-kravet och andra områdesskydd?
 • Vem straffas om något går snett?
 • Hur går tillsynen till?
 • Hur hanterar du ansvar för förorenad mark och förorenat vatten?

Målgrupp

Kursen riktar sig till den som vill ha en introduktion till det juridiska regelverket för miljöområdet.

Föreläsare

Pia Pehrson

Pia Pehrson

Pia Pehrson är advokat och partner vid Foyen Advokatfirma. Hon har en bakgrund i Vattenfallkoncernen och är specialiserad på miljörättoch speciell fastighetsrätt.

Hon arbetar med miljötillstånd, miljöansvar liksom detaljplaner, bygglov, exploateringsavtal och olika myndighetsgodkännanden. Hon har stor erfarenhet av såväl energi-, industri som infrastrukturprojekt och är just nu involverad i flera vindkraft- och gruvsatsningar.

Omdömen

"Det märktes tydligt att föreläsaren Pia Pehrson har bred kunskap och erfarenhet inom miljörätt. Hon gav beskrivande praktiska exempel, bakgrund till bestämmelserna i miljöbalken och förklarade sambandet med relevanta EU-direktiv. Det var inspirerande och intressant att lyssna till henne! Högt tempo och ambitiöst innehåll. Trots den krävande formen med en heldags digital föreläsning, så lyckades hon behålla min uppmärksamhet dagen igenom."
Tidigare deltagare
"Det var en mycket pedagogisk och tydlig presentation, jag har lärt mig mycket idag. Jag tackar också för materialet. Fantastiskt välgjort!"
Tidigare deltagare

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 12:45

Förmiddagspass inkl. kaffepaus

 • De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken gäller alla, hur hanterar du dem i verksamheten?
 • Hur går samrådsprocessen till, hur organiserar du upp ett bra samråd och hur hanterar du synpunkter
 • Vilka utredningar behövs för en MKB?
 • Vad kräver tillstånd och hur hänger tillståndsplikt och MKB samman.
 • Vad betyder riksintressen och artskydd?
12:45 - 13:45
Lunch
13:45 - 16:30

Eftermiddagspass inkl. kaffepaus

 • Vad innebär Natura 2000-kravet och andra områdesskydd?
 • Vem straffas om något går snett?
 • Hur går tillsynen till?
 • Hur hanterar Du ansvar för förorenad mark och förorenat vatten?
16:30
Kursen avslutas
Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se