Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Kurs i lagen om värdepappersmarknaden
09/03 Digital   |   09/03 Stockholm

Lagen om värdepappersmarknaden – reglerna om rådgivning, provisioner, värdepappershandel, sanktioner

Reglerna om värdepappersmarknaden har genom den europeiska regelutvecklingen (MiFID och MiFIR) skärpts betydligt och blivit än mer komplicerade. Kursen guidar dig genom de viktigaste delarna av regelverken och relevanta beslut från Finansinspektionen samt domar. Varmt välkommen!
Bank- och finansmarknadsrätt
Kurs
Lagen om värdepappersmarknaden – reglerna om rådgivning, provisioner, värdepappershandel, sanktioner
Ämnesområde
Bank- och finansmarknadsrätt
Föreläsare
Johan Lycke, Sara Mitelman Lindholm
Kurstimmar
6,5 h

Kursbeskrivning

Kursen innebär en genomgång av den europeiska regleringen på värdepappersmarknaden, MiFID och MiFIR, ur ett svenskt perspektiv - framför allt lagen om värdepappersmarknaden – reglerna om rådgivning, provisioner, värdepappershandel, sanktioner och transparens

Syftet är att ge en praktiskt orienterad överblick av regelverket och belysa de områden där förändringarna får mest betydelse.

Kursen behandlar bland annat:

 • Lagstiftningens struktur – hur hänger direktivet (MiFID II), förordningen (MiFIR) och nivå II-reglerna ihop och vad gäller i Sverige?
 • Reglernas påverkan på marknadens infrastruktur –marknadsplatser, krav på transparens före och efter handeln, rapporteringskrav och de tillståndspliktiga tjänsterna, övriga krav på marknadsaktörerna
 • Reglernas påverkan på kundskyddet – utförande av order, provisioner och provisionsförbud, kraven vid investeringsrådgivning, vem ska göra vad vid framtagandet av nya produkter?
 • Governance och sanktioner – kraven på styrelse och ledning och vad händer om man bryter mot reglerna?

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, biträdande jurister, domare, compliance, bankjurister, samt övriga praktiskt verksamma jurister som kommer i kontakt med värdepappersmarknadens regelverk

Föreläsare

Johan Lycke

Johan Lycke

Johan Lycke är född 1964. Jur.kand. 1994. Han har varit sekreterare i ett antal utredningar på värdepappersområdet, bla Marknadsmissbruksutredningen (2003-2004), 2012 års marknadsmissbruksutredning (2012-2014), Värdepappersmarknadsutredningen (2004-2006) och 2013 års värdepappersmarknadsutredning (2013-2015) samt bankjurist/compliance officer i SEB (1999-2010), chef för compliance på Swedbank LCI (2010-2015). Numera är han compliance officer på Svenska Handelsbanken Capital Markets.
Sara Mitelman Lindholm

Sara Mitelman Lindholm

Sara Mitelman Lindholm är chefsjurist på Svensk Värdepappersmarknad. Hon satt med som expert i Värdepappersmarknadsutredningen och leder ett stort antal arbetsgrupper inom föreningen med fokus på det praktiska genomförandet av MiFID II/MiFIR. Sara har tidigare arbetat på Finansinspektionen och Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Omdömen

"Det är ju föreläsarna som "gör" kursen och kombinationen av Sara och Johan är perfekt - hoppas att de fortsätter att hålla kursen tillsammans. De kompletterar varandra fullständigt."
Tidigare deltagare

Kursprogram

08:30 - 09:00

Registrering

09:00 - 10:00

Översikt över lagstiftningen

 • Direktiv och förordning på nivå I
 • Förordningar, direktiv och tekniska standarder på nivå II
 • Den svenska lagstiftningen
 • Riktlinjer (och Q&A)
10:00 - 11:30

Marknadens infrastruktur

 • Marknadsplatserna – RM, MTF, OTF, SI
 • Transparenskrav
 • Algoritmisk handel
 • TRS
 • Datarapporteringstjänster – ARM, APA, CTP
Inkl. kaffepaus på 15 min 
11:30 - 12:45

Kundskydd - del 1

 • Orderhantering
 • Bästa orderutförande (best execution)
 • Information till och från kund samt lämplighetsbedömning
12:45 - 13:45

Lunchpaus

13:45 - 15:30

Kundskydd - del 2

 • Information till och från kund samt lämplighetsbedömning, forts.
 • Hållbarhet
 • Tredjepartsersättningar (incitament)
 • Kompetenskrav
 • Ersättningssystem
 • Produktstyrning
Inkl. kaffepaus på 15 min
15:30 - 16:00

Governance och sanktioner

 • Krav på styrelse och ledning
 • Sanktioner mot företag och fysiska personer
16:00 - 16:30

Framtiden

16:30

Kursen avslutas

Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se