Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Kurs i myndigheters internationella kommersiella överenskommelser
24/03 Stockholm   |   24/03 Digital

Myndigheters internationella överenskommelser

Kursen ger dig en fördjupad förståelse för internationella överenskommelser samt en bättre förmåga att bedöma, utforma, ingå och använda internationella överenskommelser. Du utvecklas även inom förhållandet mellan svensk rätt och folkrätt samt om hur internationella överenskommelser fungerar i svensk rätt. Välkommen på kurs!

Offentlig rätt
Kurs
Myndigheters internationella överenskommelser
Ämnesområde
Offentlig rätt
Föreläsare
Martin Ratcovich
Kurstimmar
6 h

Kursbeskrivning

Kursen behandlar offentligrättsliga internationella överenskommelser eller traktater (d.v.s skriftliga avtal som är rättsligt bindande för Sverige som stat och som avses i regeringsformen). För att ge en heltäckande bild av området har kursen därför både ett svenskt och ett folkrättsligt perspektiv.

Bakgrund
Internationella överenskommelser har en allt större roll i det praktiska rättslivet. Det märks inte minst hos statliga myndigheter, kommuner och andra aktörer som ofta har omfattande internationella samarbeten och kontakter. Det är också tydligt för den som arbetar med lagstiftning som hänvisar till, genomför eller på andra sätt anknyter till internationella regelverk. Samtidigt råder stor begreppsförvirring på området. Benämningar som konvention, fördrag, protokoll, samförståndsavtal och memorandum of understanding (MOU) används ofta om varandra och utan någon större precision trots att den rättsliga skillnaden kan vara stor. Rättsområdet kompliceras dessutom av att relevant reglering inte bara finns i svensk rätt utan även i folkrätten, som inte utan vidare kan tillämpas på samma sätt som svenska regler.

Kurser syftar till att ge dig:

 • Fördjupad förståelse för internationella överenskommelser
 • Bättre förmåga att bedöma, utforma, ingå och använda internationella överenskommelser
 • Bättre förståelse för förhållandet mellan svensk rätt och folkrätt
 • Kunskaper om hur internationella överenskommelser fungerar i svensk rätt

Det kan handla om att bedöma avtals rättsliga status, deras giltighet i olika sammanhang och hur de ska tolkas. Det kan även handla om att ge råd och praktisk vägledning för utformning, förhandling och ingående av internationella överenskommelser.

Kursen behandlar bland annat:

 • Bedömning av internationella överenskommelser
 • Behörighet att ingå internationella överenskommelser
 • Tillkomst av internationella överenskommelser
 • Tolkning av internationella överenskommelser
 • Utformning av internationella överenskommelser

Målgrupp

Kursen vänder sig till verksjurister, rättssakkunniga, domstolsjurister och andra jurister inom offentlig förvaltning. Det är en fördel om deltagaren har arbetat med frågor som rör rättsområdet, men även nybörjare kan tillgodogöra sig kursen.

Föreläsare

Martin Ratcovich

Martin Ratcovich

Martin R. Leopardi är lärare och forskare i folkrätt knuten till bland annat Stockholm Centre for International Law and Justice (SCILJ) vid Stockholms universitet. Han disputerade 2019 över en avhandling i folkrätt som behandlar frågor om bland annat tolkning av internationella överenskommelser. Martin har även praktisk erfarenhet av internationella förhandlingar och myndighetsarbete med frågor om internationella överenskommelser

Omdömen

"Väldigt bra med en kurs riktad mot myndigheter. Bra område och kunnig föreläsare. Fungerade bra även på distans via YouTube."
Tidigare deltagare
"Mycket bra!"
Tidigare deltagare

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00-10:30

Bedömning av internationella överenskommelser

 • Ingångsvärden och grundläggande begrepp
 • Förhållandet mellan folkrätt och svensk rätt
 • Traktaträtt
 • Svenska regler om internationella överenskommelser
10:30-10:45
Kaffepaus
10:45-12:00

Ingående och förhandling av internationella överenskommelser

 • Former för ingående
 • Behörighet
12:00-13:00
Lunch
13:00-15:00

Tolkning och utformning av internationella överenskommelser

 • Tolkningsmedel
 • Genomslag i svensk rätt
15:00-15:15
Kaffepaus
15:15-16:30

Internationella överenskommelser i praktiken

 • Reservationer, ikraftträdande, ändring, uppsägning
16:30
Kursen avslutas
Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås. lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se