Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Praktisk kurs om penningtvättslagen
01/02 Digital

Penningtvättslagen i praktiken

Kursen ger dig inte bara en grundläggande kunskap om PTL (penningtvättslagen), utan också konkreta tips på hur du kan säkerställa effektiva åtgärder mot finansiell brottslighet. Välkommen!

Bank- och finansmarknadsrätt
Kurs
Penningtvättslagen i praktiken
Ämnesområde
Bank- och finansmarknadsrätt
Föreläsare
Martin Nordh
Kurstimmar
6,5 h

Kursbeskrivning

Regelverken mot penningtvätt och finansiering av terrorism är under ständig förändring. För att förstå hur dessa ska tillämpas i praktiken krävs en förståelse för deras bakgrund och vissa centrala begrepp.

En verksamhetsutövares arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism ställer inte bara höga krav på juridisk sakkunskap utan även på kunskap och kännedom om olika risker.

I kursen kommer bakgrunden till de aktuella regelverken att diskuteras, följt av en genomgång av de centrala delarna av penningtvättslagen. Fokus ligger på att förklara det riskbaserade förhållningssättet och hur en verksamhetsutövare rent praktiskt kan gå tillväga för att förstå de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som kan finnas i dennes verksamhet. Vidare kommer kraven på kundkännedom att behandlas mer i detalj. Välkommen!

Det här lär du dig:

 • Du får en ökad förståelse kring vad det riskbaserade förhållningssättet är och hur det kan användas för att skapa effektiva åtgärder mot finansiell brottslighet.
 • Du uppdateras om det senaste inom penningtvättsregelverken.
 • Du får möjlighet att bidra med egna erfarenheter och höra på andras – diskussioner är en naturlig del av kursupplägget.
 • Du lär dig syftet med regelverken samt om aktuella svenska regelverk.
 • Du lär dig hur du använder resultaten från riskbedömningen för att skapa effektiva åtgärder mot finansiell brottslighet.
 • Du lär dig grundläggande kunskaper om vissa centrala begrepp.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till verksamma inom de branscher som omfattas av penningtvättsregelverken, men även riskkonsulter kan ha nytta av innehållet. Kursen är tänkt som en översiktskurs med fokus på praktisk tillämpning av regelverken kring penningtvätt och finansiering av terrorism. Såväl personer med erfarenhet av arbete mot finansiell brottslighet som dem som är i början på sin yrkesbana kommer kunna ha nytta av kursen

Föreläsare

Martin Nordh

Martin Nordh

Martin Nordh är VD för Acuminor, ett regulatory tech-företag specialiserat på åtgärder mot penningtvätt, terrorfinansiering och sanktionsbrott. Han arbetade dessförinnan som Head of Risk Process Management i en av världens största banker, med global implementering av regelverken kring finansiell brottslighet. Han har en bakgrund som jurist, statsvetare och polis och har tidigare arbetat vid bland annat Polismyndigheten och Regeringskansliet.

Omdömen

"Det märks att Martin är väldigt kunnig och att han har ett brinnande intresse för ämnet, så det var både kul och intressant att lyssna!"
Tidigare deltagare
"Bra upplägg och relevant innehåll."
Tidigare deltagare

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00-10:30

Introduktion

 • Bakgrund och syfte med regelverken
 • Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism?
 • Aktuella svenska regelverk – en översikt
10:30-10:45
Kaffepaus
10:45-12:00

Från hot till risk – konsten att göra en bra riskbedömning

 • Ett riskbaserat förhållningssätt är grunden till allt
 • Konsten att göra en bra riskbedömning
12:00-13:00
Lunch
13:00-15:00

Från risk till effektiv kontroll

 • Produktbegränsningar, utbildning, skydd av anställda m.m.
 • Kundkännedom
 • Kontroll och rapportering av transaktioner
15:00-15:15
Kaffepaus
15:15-16:30
 • Behandling av personuppgifter
 • Tid för övriga diskussioner
16:30
Kursen avslutas
Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås. lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se