Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Kurs i pensioner och försäkringar vid bodelning och arvskifte
26/04 Stockholm   |   26/04 Digital

Pensioner och försäkringar vid bodelning och arvskifte

En kurs med syfte att belysa behandlingen av pensioner och försäkringar vid bodelning och arvskifte. Varmt välkommen!

Familjerätt Ersättningsrätt
Kurs
Pensioner och försäkringar vid bodelning och arvskifte
Ämnesområde
Familjerätt, Ersättningsrätt
Föreläsare
Josefin Grauers
Kurstimmar
6 h

Kursbeskrivning

Beträffande bodelning i anledning av äktenskapsskillnad fokuseras det på den skilda behandlingen av allmän pension, tjänstepension och privat pensionsförsäkring. Problematiken kring fåmansföretagares tjänstepensionslösningar gås igenom och den begränsade möjligheten att bodela pensionsförsäkringar under äktenskapet diskuteras.

Beträffande bodelning i anledning av dödsfall och arvskifte fokuseras på de försäkringar som tillfaller förmånstagare. Tolkning och jämkning av förmånstagarförordnande diskuteras ingående varvid frågan om kopplingen mellan förmånstagarförordnande och testamente tas upp. Förutsättningarna för efterarv av förmånstagarförordnande gås igenom. Diskussioner förs även om efterlevande makes möjlighet att köpa försäkring och frågan om det kan föranleda vederlag från den först avlidnes efterarvingar enligt ärvdabalken.

Redogörelse kommer också att lämnas för de s.k. kapitalpensionerna som varit möjliga att teckna under tidsperioden 1 jan 2005 - 1 februari 2007.

Kursen förbereder dig därmed gällande pensioner och försäkringar och ger dig goda förutsättningar för att hantera dessa både vid bodelning i anledning av skilsmässa och vid bodelning och arvskifte i anledning av dödsfall, men ger dig också en djupare förståelse för hur försäkringar fungerar generellt.

Kursen behandlar bland annat:

 • Grundläggande civilrättsliga och inkomstskatterättsliga regler om försäkring
 • Bodelning vid äktenskapsskillnad
 • Bodelning under äktenskapet
 • Bodelning i anledning av dödsfall och arvskifte
 • Särskilda frågor

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till advokater, biträdande jurister och jurister inom bank och försäkring, men även till andra personer som i sin verksamhet kommer i kontakt med civilrättsliga och skatterättsliga frågor avseende pensioner och försäkring i samband med bodelningar och/eller arvskifte.

Föreläsare

Josefin Grauers

Josefin Grauers

Chefsjurist, SEB Pension och Försäkring AB, Stockholm.

Josefin Grauers har en jur kand från Lunds Universitet och tingsmeritering från Norrköpings tingsrätt och arbetar sedan 2003 som försäkringsjurist på SEB Pension och Försäkring AB. Där ägnar hon sig åt alla legala frågor kopplade till livförsäkringsaffären, såsom avtals- och villkorsskrivning, rättsbevakning och produktutveckling. Josefin håller många utbildningar, både inom SEB och externt, om bland annat utformningen av pensionspolicies, tolkning av förmånstagarförordnanden och...

Omdömen

"Jag lärde mig allt jag behövde veta inför bodelning"
Tidigare deltagare
"Bra upplägg och pedagogiskt!"
Tidigare deltagare

Kursprogram

09:00-09:30

Registrering, kaffe och smörgås

09:30 - 10:45

Inledning

 • Inledande genomgång av olika typer av försäkringar och pensionssparanden; skatterättslig respektive civilrättslig indelning, olika ägare, olika ”koncept” m.m.
 • Bodelning i anledning av äktenskapsskillnad; genomgång av lagtext, förarbeten, praxis samt hantering av konkreta situationer
10:45 - 11:00
Kaffepaus
11:00 - 12:00
 • Bodelning under äktenskapet
 • Bodelning vid dödsfall; genomgång av lagtext, förarbeten, praxis samt hantering av konkreta situationer
12:00 - 12:45
Förmånstagarförordnanden; upprättande, tolkning, förfogande m.m.
12:45 - 13:45
Lunch
13:45 - 15:00
Fortsättning: Förmånstagarförordnanden; upprättande, tolkning, förfogande m.m.
15:00 -15:15
Kaffepaus
15:15 - 16:30
 • Efterarvssituationer
 • Övriga frågor
16:30
Kursen avslutas
Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se