Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Kurs i praktisk processrätt
12/05 Stockholm   |   12/05 Digital

Praktisk processrätt

Kursen inriktar sig på det praktiska arbetet med att inleda och driva en process inför domstol eller skiljenämnd och syftar till att ge tips och idéer samt en översiktsbild av de mer praktiska överväganden som är lämpliga för att genomföra en lyckad process. Välkommen!

Processrätt
Kurs
Praktisk processrätt
Ämnesområde
Processrätt
Föreläsare
Claes Rainer
Kurstimmar
6,5 h

Kursbeskrivning

Med utgångspunkt i de formella krav som ställs på bland annat ansökan om stämning, inlagor och andra handlingar samt den muntliga förberedelsen och huvudförhandlingen kommer kursen att ge en inblick i olika situationer som kan dyka upp och praktiska aspekter i varje steg i en process. Vi kommer att ge rekommendationer om hur man bör agera i olika situationer och vad man skall tänka på, inte bara utifrån rättegångsbalkens perspektiv.

Kursens utvecklar dina kunskaper i:

 • Att inleda en process
  Överväganden innan en process inleds, andra aspekter än strikt juridiska, utformningen av stämningsansökan, hur man får fram bevisning m.m.

 • Förberedelsen
  Att behärska de frågor som kommer under den muntliga förberedelsen, att effektivt planera förlikningsdiskussionerna m.m.

 • Huvudförhandling
  Att förbereda sig för huvudförhandlingen, att framföra en övertygande sakframställning, presentation av bevisning, hur man genomför en lyckad plädering m.m.

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, biträdande jurister, bolagsjurister och andra som arbetar med domstols- och skiljeprocesser.

Föreläsare

Claes Rainer

Claes Rainer

Claes Rainer har över tjugo års erfarenhet från processande på advokatbyrå och från arbete på tingsrätten. Han har fört ett hundratal tvistemålsprocesser i tingsrätt och hovrätt och har även drivit uppmärksammade mål i högsta domstolen. Han är även utbildad skiljeman med stor erfarenhet av svenska och internationella skiljeförfaranden

Omdömen

"Väldigt bra både innehållsmässigt och framställningstekniskt, med sömlösa övergångar mellan RB-regler, praktiska tips och personliga anekdoter som gjorde det lätt att bevara intresset rakt igenom."
Gabriel
Förbundsjurist
"Kunnig och erfaren föreläsare. Kursen håller vad den utlovar och gav mig praktiska tips och handfasta råd."
Adam

Kursprogram

08:30 - 09:00

Registrering

09:00 - 10:00

Att inleda en process

 • Vilka överväganden ska göras i form av relationer till motparten
 • Hur kommunicerar man bäst med klienten innan och under en process
 • Hur hanteras media, kostnader, tidsåtgång, försäkringar och påverkan på klientens verksamhet
 • Behov av att tidigt utreda risker och möjligheter m.m.
10:00 - 12:45

Ansökan om stämning inkl. kaffepaus

 • Utformningen av stämningsansökan (eller alternativt svaromålet)
 • Möjligheter till olika yrkanden
 • Vikten att sätta sig in i motpartens situation
 • Följderna av val av domstol
 • Möjligheter att säkra upp betalning och få fram bevisning på ett tidigt stadium
 • Hur man ska agera som svarande i en process, genkäromål m.m.

Den muntliga förberedelsen

 • Att behärska de frågor som kommer under förhandlingen
 • Edition – fungerar det?
12:45 - 13:45

Lunchpaus

13:45 - 14:45

Fortsättning: Den muntliga förberedelsen

 • För- och nackdelar med tidplaner
 • Att planera förlikningsdiskussionerna
 • Hur man beaktar hovrättsprocessens inverkan m.m.
14:45 - 15:30

Huvudförhandling

 • Tekniker för att förbereda sig för huvudförhandlingen
 • Hur lägger man bäst upp en övertygande sakframställan
 • Vad man inte bör göra under huvudförhandlingen
 • Hur bevisningen kan presenteras på bästa sätt
 • För- och nackdelar med tekniska hjälpmedel
 • Vikten av pedagogik och retorik för framgång
 • Hur man ska förhålla sig till egna och motpartens vittnen och företrädare.
 • Hur genomförs en övertygande plädering?
15:30 - 15:50

Kaffepaus

15:50 - 16:30

Fortsättning huvudförhandling

 • Vad skiljer en huvudförhandling i hovrätten från tingsrätten
 • Skiljeförfaranden, en annorlunda process?
 • Vad bör man tänka på vid kostnadsräkningens utformning m.m.
 • Utvärdering och avslutning
16:30

Kursen avslutas

Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se