Vi anpassar vår verksamhet löpande för att säkertställa att du tryggt kan genomföra din utbildning trots rådande situation. Läs mer här >>

Tillbaka
Grundkurs om rättsmedicin för advokater
15/09 Stockholm   |   15/09 Digital

Rättsmedicin för advokater, grundkurs/steg 1

Välkommen på en kursdag där du får grundläggande kunskaper i anatomi och hur olika typer av yttre våld kan inverka på människokroppen samt vilka skador som kan uppstå. Du får också en introduktion till rättsmedicin i Sverige och en rättsläkares arbetsuppgifter.

Straffrätt

Begränsat antal platser på våra fysiska kursplatser

Vid bokning av en fysisk kursplats upprätthåller vi distans i lokalen genom att lämna varannan plats tom. Vi har anpassat vår verksamhet för att säkerställa att du tryggt kan genomföra din utbildning trots rådande situation.  Läs mer här >>

Kurs
Rättsmedicin för advokater, grundkurs/steg 1
Ämnesområde
Straffrätt
Föreläsare
Marcus Grelsson, Ulf Jonsson
Kurstimmar
6,5 h
Straffrätt

Kursbeskrivning

Välkommen till en kurs som syftar till att man som jurist ska få de grundläggande kunskaper i rättsmedicin som krävs för att förstå rättsmedicinska utlåtanden. Kursen ger en introduktion till rättsmedicin i Sverige, en grundläggande skadelära och bedömning av skadors ålder, samt en genomgång av relevant anatomi för att förstå hur yttre våld inverkar på människokroppen.

Kursen består av tre delar:

Första delen handlar om vad rättsmedicin är och hur den rättsmedicinska verksamheten i Sverige är organiserad. Andra delen behandlar anatomi och fysiologi. Tredje delen behandlar olika typer av yttre våld och olika skador som är vanligen förekommande i rättsfall..

Kursen behandlar bland annat:

 • Rättsmedicinalverkets organisation
 • Rättsläkares arbetsuppgifter
 • Den rättsmedicinska obduktionen
 • Rättsmedicinska kroppsundersökningar av målsägande och misstänkta
 • Huvudets och bålens anatomi
 • Hudens uppbyggnad
 • Blodets cirkulation och de stora kärlen
 • Andningsfysiologi
 • Olika typer av yttre våld som trubbigt och skarpt våld
 • Om dokumentation av skador
 • Olika typer av fynd som rodnad, svullnad, blåmärke, hudavskrapning och sår
 • Skillnad mellan begreppen skador och fynd Skadors ålder
Kurs i rättsmedicin

Rättsmedicinsk grundkurs, steg 2

En mer djupgående kurs som vänder sig till advokater och biträdande jurister som har gått Rättsmedicin för advokater, grundkurs/steg 1.

Läs mer 

Målgrupp

Kursen kräver inga specifika förkunskaper och vänder sig till advokater och biträdande jurister.

Föreläsare

Marcus Grelsson

Marcus Grelsson

Marcus är specialist i rättsmedicin och har arbetat många år för Rättsmedicinalverket (RMV), men arbetar sedan 2016 i hans och Ulf Jonssons egna företag Rättsläkarna i Väst. Som fristående från RMV finns större möjlighet att kritisk granska och resonera kring eventuella brister i ett rättsintyg och vad detta kan få för konsekvenser. Han har i många år föreläst och utbildat i ämnet rättsmedicin för sjukvård, åklagare , domare och advokater

Ulf Jonsson

Ulf Jonsson

Ulf är specialist i rättsmedicin och har arbetat många år för Rättsmedicinalverket (RMV), men arbetar sedan 2016 i hans och Marcus Grelssons egna företag Rättsläkarna i Väst. Som fristående från RMV finns större möjlighet att kritisk granska och resonera kring eventuella brister i ett rättsintyg och vad detta kan få för konsekvenser. Han har i många år föreläst och utbildat i ämnet rättsmedicin för sjukvård, åklagare , domare och advokater

Omdömen

"Bra upplägg med livesändning och bra utformad kurs med bra innehåll! Väldigt proffsigt."
Tidigare deltagare
"Bra introduktion till rättsmedicin och proffsigt genomförande trots livestream. Pedagogiskt med rekvisitan."
Tidigare deltagare

Kursprogram

08:30 - 09:00

Registrering

09:00-09:50
 • Introduktion
 • Om rättsmedicin
09:50-10:50
Anatomi och fysiologi
10:50-11:05

Kaffepaus

11:05-12:00
Anatomi och fysiologi (fortsättning)
12:00-13:00

Lunchpaus

13:00-13:50
Trubbigt våld
13:50-14:50
Trubbigt våld (fortsättning)
14:50-15:05

Kaffepaus

15:05-15:55
Skarpt våld
15:55-16:30
Sammanfattning och utvärdering
Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se