Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Socialtjänsten och GDPR

Socialtjänsten och GDPR

Att behandla känsliga personuppgifter och uppgifter som omfattas av sekretess är en del av socialförvaltningens dagliga arbete. Kursen ger både teoretisk och praktisk kunskap om vad socialtjänsten bör tänka på med hänsyn till sin sekretess och hur kopplingen ser ut till GDPR. Välkommen på förmiddagskurs med Berat Meholli och Jessica Engde!

Immaterial- och marknadsrätt Offentlig rätt Socialrätt
Kurs
Socialtjänsten och GDPR
Ämnesområde
Immaterial- och marknadsrätt, Offentlig rätt, Socialrätt
Föreläsare
Jessica Engde, Berat Meholli

Kursbeskrivning

Att behandla personuppgifter är en del av socialtjänstens arbete. Dessa personuppgifter är ofta känsliga och måste hanteras noggrant. Med avstamp i grundläggande förklaring av dataskyddsförordningen (GDPR) är denna kurs nischad gentemot socialtjänsten med syfte att förklara hur socialtjänsten ska arbeta med dataskyddsfrågor inom dess olika verksamhetsdelar. Vi går även igenom innehållet i SoLPUL, socialtjänstens egna lagstiftning gällande personuppgifter, och hur den förhåller sig till GDPR. Kursen har stort fokus på den digitala utveckling som nu pågår hos socialtjänsten.

Föreläsarna har en gedigen erfarenhet av socialtjänsten och dess arbete med dataskyddsfrågor och juridiken kring dataskydd och sekretess både före och efter GDPR. Genom att föreläsarna själva har jobbat praktisk med frågorna har de bra inblick i vilka problem som kan uppstå vid tillämpningen av bestämmelserna.

Kursen behandlar bl.a.: 

  • Hur skyddar vi klientens personliga integritet?
  • Hur ser socialtjänstens skyldigheter och möjligheter ut i praktiken?
  • Vad gäller för implementering av nya digitala hjälpmedel som appar, externa plattformar och andra arbetssätt i ordinarie verksamhet?
  • Hur ser kopplingen ut till annan lagstiftning inom socialtjänsten?

Målgrupp

Kurser vänder sig till socialsekreterare, dataskyddsansvariga, jurister, systemansvariga, chefer och andra funktioner inom socialtjänsten som arbetar med dessa frågor. Inga förkunskaper krävs avseende dataskyddsområdet.

Föreläsare

Jessica Engde

Jessica Engde

Jessica Engde har juristexamen från Uppsala universitet och jobbar i dag på byrån Juridisk Assistans.

Jessica har över 10 års erfarenhet av arbete som förvaltningsjurist vid socialförvaltningen i Helsingborg där hon bland annat jobbat med barns rättigheter, LVU, LVM, socialtjänstlagen, offentlighet och sekretess och dataskydd. Hon är en van utbildare och rådgivare/konsult inom socialtjänstens alla verksamhetsområden.

Berat Meholli

Berat Meholli

Berat Meholli har masterexamen i Europeisk rättssociologi och jobbar i Helsingborgs Stad som nämndsekreterare sedan 2016. Inom ramen för denna yrkesroll ingår ansvar för socialnämnden, tillstånds- och föreningsutskottet, dataskyddsfrågor, arkivfrågor samt forskningsfrågor. Bland större projekt som kan urskiljas (med dataskyddsfrågor i fokus) är socialtjänstens övergång från analoga till digitala akter, digital struktur för hantering av lex Sarah och icke verkställda beslut enligt SoL samt digital struktur för inlämning av ärenden till...

Kursprogram

Från 08:30 | Registrering, kaffe och smörgås för dig som deltar på plats i Stockholm.
Från 08:55 | Insläpp för digitala deltagare

09:00 - 09:45 | Kursen startar

Intro till GDPR och socialtjänsten 

09:45 - 10:00

Kaffepaus

10:00 - 10:45

GDPR i praktiken 1 (fokus på personuppgiftsincidenter)

10:45 - 11:00

Kaffepaus

11:00 - 11:45

GDPR i praktiken 2 (fokus på konsekvensbedömning)

11:45 - 12:00

Avrundning

12:00

Kursen avslutas

Skriv ut

Allmän information

Sista bokningsdag

Sista bokningsdag är alltid 10 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Allmänna villkor

Gå till allmänna villkor här

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation. Kaffe, smörgås. lunch och fika ingår för dig som deltar på plats i Stockholm.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 3 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Avbokningsregler

Norstedts Juridik har fri avbokning av kurser t.o.m. trettio (30) dagar före kursstart. Vid avbokning mellan trettio (30) och fjorton (14) dagar före kursstart, ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 50 % av kursavgiften. Vid avbokning mindre än fjorton (14) dagar före kursstart ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse ska alltid ske skriftligt till utbildning@nj.se