Till övergripande innehåll för webbplatsen

Norstedts Juridik - marknadsledande utgivare av juridiska verktyg och tjänster

Genom vår stora bokutgivning och digitala informationstjänst Zeteo hjälper vi våra kunder fatta rätt beslut i svåra situationer.


Sveriges Rikes Lag 

Tungviktaren i det svenska rättssystemet sedan 1861 och det självklara valet för Sveriges jurister.

Läs mer

Support

Här hjälper vi dig med frågor som rör våra tjänster och produkter.

Support

Författarnätverk med över 600 experter

Vårt stora författarnätverk består idag av över 600 välrenommerade juridiska experter. Det är deras djupa ämneskunskap och erfarenhet som ligger till grund för kvalitén i de böcker vi ger ut samt innehållet i vår informationstjänst Zeteo.


Zeteo - över 40 000 användare

Sveriges största advokatbyråer, domstolar, myndigheter och kommuner använder Zeteo.


Läs mer

Offentliga publikationer

Publikationer direkt från Sveriges myndigheter


Läs mer

Utgivare av Sveriges Rikes Lag

Det självklara valet för Sveriges jurister.


Läs mer

Nyheter