Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Barnkonventionen som svensk lag

Litteratur, tidskrifter och artiklar om barnkonventionen

Den 13 juni 2018 fattade Riksdagen beslut om att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i svensk lag den 1 januari 2020. Barnkonventionens syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter.

Lagen är ett förtydligande av barnet som rättighetsbärare och synliggör barnets rättigheter utifrån barnets perspektiv.

Nedan kan du läsa mer om barnkonventionen och fördjupa dig i praktisk tillämpning inom till exempel förskola, skola och socialtjänsten.