Internationella Arbetsmiljödagen

Ett urval av litteratur, artiklar och kurser inom arbetsrätt.

Mer inom Arbetsrätt

Internationella arbetsmiljödagen är en FN-dag som initierats av Internationella arbetsorganisationen, ILO, sedan 2003.

Den årliga världsomfattande kampanjdagen verkar för att främja ett säkert, hälsosamt och hållbart arbetsliv.

28 april är också dagen som den fackliga rörelsen vigt åt att hedra de som dött under arbete och i yrkessjukdomar

Litteratur inom Arbetsmiljö

Nedanstående titlar är ett urval

Kurser inom Arbetsrätt

Arbetsmiljön och juridiken

- En digital kurs om arbetsmiljörätt

Välkommen på kurs där syftet är att ge kunskaper om arbetsmiljölagstiftningen och om hur lagstiftningen ska tillämpas i samband med vanliga praktiska problem i arbetsmiljön. Kursen ges i form av föreläsningar med inslag av praktiska övningar. 

Föreläsare
Peter Ramsjö
Det nya anställningsskyddet - 2022 års reformer av LAS

Anställningsskyddet - hörnstenen i arbetsrätten - förändras kraftigt 2022. Forskarna Niklas Selberg och Erik Sjödin föreläser engagerat och pedagogiskt om det nya rättsläget. Välkommen!

Föreläsare
Niklas Selberg, Erik Sjödin
Arbetsrätt 3 (2 dagar)

Arbetsrätt 3 är en fördjupningskurs på 2 dagar inom det arbetsrättsliga området. Kursen behandlar även ett urval av specifika arbetsrättsliga frågor såsom yttrandefrihet och integritet samt arbetsrätten vid sjukdom. Varmt välkommen!

Föreläsare
Annika Elmér, Birgitta Nyström, Erik Danhard, Henric Diefke

Artiklar och blogginlägg