Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Internationella Arbetsmiljödagen

Internationella Arbetsmiljödagen är en FN-dag som initierats av Internationella arbetsorganisationen, ILO, sedan 2003. Dagen uppmärksammas för att främja ett säkert, hälsosamt och hållbart arbetsliv.

På Norstedts Juridik arbetar vi kontinuerligt med vår arbetsmiljö. I vår arbetsmiljöpolicy finns de långsiktiga målen med arbetsmiljöarbetet formulerade och varje år ska det också tas fram mål som är mer kortsiktiga och handlingsinriktade.

Målen formas genom de årliga undersökningar vi gör av vår fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljö.

Artiklar och blogginlägg