Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Migrationsrätt

Migrationsrätt

Migrationsrätt är ett samlingsbegrepp på det område inom juridiken som behandlar rätten för en utländsk medborgare att befinna sig i Sverige.

Om migrationsrätt

Den mest centrala lagen inom migrationsrätten är utlänningslagen. Denna lag tar Migrationsverket hand om, och är även den myndighet som handlägger migrationsrättsliga frågor. I utlänningslagen anges bland annat förutsättningarna för att få arbetstillstånd och tidsbegränsat respektive permanent uppehållstillstånd.

Det råder ofta stor osäkerhet hos den enskilda om vad lagen säger och hur processen för uppehållstillstånd går till. Det kan t.ex. handla om att söka asyl eftersom man behöver skydd från något i sitt hemland eller att ansöka om att få vara i Sverige för att arbeta.

Rätten att vistas i Sverige kallas på juridiska för uppehållsrätt.

Migrationsrätten innefattar

  • Asyl
  • Uppehållstillstånd
  • Medborgarskap

De viktigaste lagarna på området är

  • Utlänningslagen