Hur påverkas du av de nya upphandlingslagarna?

Av: Norstedts Juridik Ämne: Upphandling, Offentlig upphandling, Utbildning 2016-11-22

När träder de nya upphandligslagarna i kraft? Och hur kommer du att påverkas av dessa?

UpphandlingI april skulle de nya upphandlingsreglerna trätt i kraft. Men på grund av Lagrådets utdragna behandling har genomförandet av direktiven skjutits fram på obestämd tid. Civilminister Ardalan Shekarabi hoppas dock att reglerna ska vara på plats före årsskiftet.

Genom regeländringarna kodifieras delar av rådande praxis. Direktiven innehåller bland annat regler om sunda förfaranden, kortare anbudstider, onormala anbud, dynamiska inköpssystem och e-upphandling.
Medans reglerna ska verka innovationsfrämjande och göra det enklare att
genomföra upphandlingar, menar många experter att regelverket blir än mer detaljrikt. 

- Syftet med de nya direktiven är att skapa enklare och flexiblare regler. Samtidigt innehåller de nya direktiven flera nya, inte sällan rätt detaljerade bestämmelser, vilket gör att den sammanlagda regelmängden tyvärr inte minskar, säger Ardalan Shekarabi.

Rättsområdet är under stark utveckling och det efterfrågas svar på många tolknings- och tillämpningsfrågor. Under hösten och våren arrangerar vi flera kurser och nyhetsdagar med en allsidig belysning av de nya lagarna och dess påverkan.

Vill du fördjupa dina kunskaper inom offentlig upphandling? 

Se alla kurser i offentlig upphandling