Kapitlet som gud glömde

Av: Filippa Carle Ämne: Våra experter, Utgivning 2018-03-19

Drygt trettio år har förflutit sedan justitierådet Peter Westerlind kommenterade jordabalkens sjunde kapitel och det är hög tid för en ny. Bakom den alldeles färska kommentaren står de erfarna författarna Nils Larsson, för tillfället senior counsel i fastighetsgruppen på Lindahls i Uppsala och den före detta domaren och hyresrådet Stieg Synnergren.

Förutom de trettio år av rättsutveckling som förflutit sedan Wolters Kluwer senast gav ut en kommentar till jordabalkens sjunde kapitel, har mycket hänt när det gäller de krav som läsare av juridisk litteratur ställer. Det menar advokaten Nils Larsson som har många titlar på sitt samvete och som nu alltså är en av författarna till den nya kommentaren om de allmänna reglerna för nyttjanderätter till fast egendom:

- Numera är både domstolar och författare inom juridiken måna om att skriva lättbegripligt, användbart och strukturerat. När förarbeten och lagstiftning dessutom finns lättillgängligt, till exempel i Zeteo, behöver en lagkommentar vara just en kommentar från en erfaren jurist, säger Nils, just hemkommen från hovrättsförhandlingar.

En praktikbok för läsare med krav

Med det lättbegripliga och användbara som utgångspunkt är det alltså ingen tegelsten Nils Larsson och Stieg Synnergren levererat:

- Boken är en praktikbok, ett hjälpmedel där man ska kunna hitta det man undrar över och få konkret hjälp, säger Nils.

Ämnet för denna bok är alltså jordabalkens sjunde kapitel som handlar om de grundläggande reglerna för arrende, hyra och andra nyttjanderätter till fast egendom samt servitut.

- Kapitlet som gud glömde, som professor Anders Victorin kallade det under en föreläsning på nittiotalet, skrattar Nils.

Tid och plats för skrivande

En heltidsarbetande advokat – var hittar han tiden att skriva böcker? 

- Arbetar jag inte så jobbar jag, som Nils uttrycker saken. Han kallar sig också periodare:

- När jag skriver tar jag ledigt från klienterna och skriver koncentrerat.

Ett annat sätt att möjliggöra skrivandet är att inte göra det ensam. En medförfattare – i Nils fall ofta Stieg Synnergren – har många fördelar, menar Nils. Man har ett bollplank och en god läsare som gör att man måste skärpa sig.

- Men att verkligen göra jobbet, det gör man ensam, det blir man inte av med. För min del sker det i båthuset fyra meter från badstegen, så jag klagar inte. Det är roligt att göra något annat ibland, avslutar Nils.

 

JORDABALKEN 7 KAP. - Nils Larsson, Stieg Synnergren

På ett kärnfullt och koncentrerat vis analyseras bestämmelserna i Jordabalkens 7:e kapitel, de allmänna bestämmelserna om arrende, hyra, tomträtt och annan nyttjanderätt samt servitut och rätt till elektrisk kraft m.m.

Utkom i juni 2017. Även en del i Zeteo. Läs mer