När snö blir en ordningsfråga

Av: Norstedts Juridik Ämne: Våra experter, Utgivning 2017-08-30

Vilka möjligheter har polisen att ingripa vid demonstrationer, vilket ansvar har en fastighetsägare för sina snöiga hustak, och vad omfattar egentligen det maskeringsförbud vid idrottsevenemang som infördes den 1 mars 2017? Kazimir Åbergs fjärde upplaga av Ordningslagen - kommentar och rättspraxis erbjuder svar på de här och många andra frågor kring ordningslagen.

Ordningslagen trädde i kraft den 1 april 1994 och reglerar en mängd olika områden som till exempel allmänna sammankomster, fastighetsägares ansvar för snö på hustak och skyddsanordningar för brunnar och bassänger, kommuners rätt att utfärda ordningsföreskrifter och ordning och säkerhet i viss kollektivtrafik. 

Nyhetsartikel 3D_ordningslagenKazimir Åbergs lagkommentar erbjuder ett nödvändigt hjälpmedel för alla som arbetar med frågor kring allmän ordning och säkerhet. I första hand de som arbetar inom Polismyndigheten; såväl poliser i yttre tjänst som personal som arbetar med tillståndsärenden av olika slag. Men också de som arbetar med lokala ordningsföreskrifter hos kommuner och länsstyrelser samt domstolar och praktiserande jurister är hjälpta i sitt dagliga arbete av kommentarerna till paragraferna och den omfattande praxisredogörelsen. Boken lämpar sig även som lärobok vid utbildning av poliser och andra yrkeskategorier som arbetar med frågor kring allmän ordning och säkerhet.

 
Den 1 april 2009 infördes ett nytt kapitel i ordningslagen som reglerar ordning och säkerhet i samband med idrottsarrangemang som bland annat reglerar förbud mot att använda pyrotekniska varor på idrottsarrangemang, obehörigt beträdande av spelplan och maskering som försvårar identifiering. I den här upplagan, den fjärde, kommenteras de ändringar i ordningslagen som föranletts av förbudet mot maskering vid idrottsevenemang. Reglerna trädde i kraft den 1 mars 2017 och finns införda i lagens 5 kap.
 
Ändringar i ordningslagen och övrig lagstiftning som det hänvisas till i boken, liksom den omfattande redovisning av olika former av rättsliga ställningstaganden som domstols- och regeringsavgöranden och JO-beslut har beaktats till och med den 1 mars 2017.