Omhändertagande av föremål i skolan

Av: Norstedts Juridik Ämne: Skola och utbildning, Kommun 2019-05-17

Europakonventionens regler gällande respekten för privatliv och egendom aktualiseras i dessa frågor – ordningsregler får inte inkräkta på fri- och rättigheter. Skolinspektionen har i ett fall funnit att ett allmänt förbud mot att använda mobiltelefoner under skoltid inte är olagligt. Därmed inte sagt att det alltid är lämpligt i det enskilda fallet.

ANMÄL DIG TILL NYHETSBREVET OM SKOLA

Del 1
Johan är högstadielärare i samhällskunskap och just den här förmiddagen har han förberett en lektion om Sveriges styrelseskick för klass 8b.

Men, precis när han ska berätta vad parlamentarism innebär börjar en mobiltelefon ringa i klassrummet. Johan vänder sig om från tavlan och ser att det är eleven Antons mobil som ringer. Han ber Anton snällt men tydligt att stänga av den under lektionstid, men tio minuter senare börjar det att plinga i den igen. Anton sitter nu och chattar och ljudet från mobilen stör lektionen. Då går Johan ner till Antons bänk, tar mobilen från honom och säger att han får tillbaka den efter att lektionen är slut.

Anton blir väldigt upprörd och säger att Johan inte får ta mobilen eftersom det är hans egendom. Anton kräver att få tillbaka sin mobil men Johan förklarar att eftersom mobilen stör lektionen så har han rätt att ta den trots att det är Antons. Anton protesterar men Johan fortsätter med lektionen.

Får Johan omhänderta Antons mobil?

Svar:
Läraren har rätt att vidta de omedelbara åtgärder som behövs för att upprätthålla ordningen. Om mobilen – eller vilket annat föremål som helst – antingen stör undervisningen eller riskerar att skada någon får läraren omhänderta den till slutet av lektionen eller skoldagen. Det som ligger till grund för beslutet är alltså hur mobilen används. En mobiltelefon som ligger tyst på bänken och inte stör undervisningen är alltså inte okej för läraren att ta, förutsatt att skolan inte har ordningsregler som förbjuder eleverna att ta med mobilerna till lektionen.

Europakonventionens regler gällande respekten för privatliv och egendom aktualiseras i dessa frågor – ordningsregler får inte inkräkta på fri- och rättigheter. Skolinspektionen har i ett fall funnit att ett allmänt förbud mot att använda mobiltelefoner under skoltid inte är olagligt. Därmed inte sagt att det alltid är lämpligt i det enskilda fallet.

 

Del 2
En annan dag några veckor senare upprepas samma störningsmoment då Anton åter igen använder sin mobiltelefon under lektionen. Läraren Johan säger till Anton att lämna ifrån sig mobilen, som istället stoppar ned mobilen i sin byxficka och vägrar lämna ifrån sig den. Till slut tar Johan telefonen ur Antons byxficka och tvingas använda viss fysisk kraft för att få bort Antons hand som han håller för fickan.

Får Johan agera på detta sätt?

Svar:
När Anton vägrar och istället utmanar Johan genom att demonstrativt stoppa ned telefonen i fickan uppstår behovet för Johan att upprätthålla förtroendet för sin auktoritet. Samtidigt får han förstås inte gå utanför ramarna för vad lagen tillåter.

Vad Johan gör är rent tekniskt att se som en kroppsvisitation. Det finns inget lagstöd för det. Lärare har inte rätt att gå igenom elevers kläder. Detta gäller i synnerhet när eleven har kläderna på sig. Integritetsintrånget blir då ännu större och Johans ingripande är av dessa skäl olagligt. Det är troligt att Johans agerande straffrättsligt ses som ett ofredande.

Visserligen är det enligt Högsta domstolen tillåtet för en lärare att använda vissa former av mildare våld, dock inte misshandel, och tvång för att upprätthålla ordningen. Detta får dock inte ske i strid med elevernas fri- och rättigheter.

Dessutom ska lärarens åtgärder vara nödvändiga och proportionerliga. Läraren ska försöka hitta ett så lindrigt sätt att ingripa på som möjligt. Den åtgärd som skollagen här pekar ut för läraren är att visa ut eleven ur klassrummet. Om det behövs får Johan under sådana omständigheter använda sig av en viss handgriplighet för att föra ut Anton.

 

Del 3
Nästa dag ska Johan fortsätta sin lektion om Sveriges styrelseskick. Det börjar bra och han får till en intressant diskussion med sina elever om vilken procentspärr till riksdagen som är bäst. En bit in i diskussionen hör Johan en duns och ser att något ramlar ner på golvet.

Eleven Ellen sträcker sig ner för att plocka upp det som hon tappat och då ser Johan att det är ett paket med smällare. Han går fram till Ellen och tar smällarna ifrån henne.

Precis som Anton dagen innan, blir Ellen upprörd och säger att Johan inte får ta hennes smällare eftersom hon inte gjorde något med dem. Igår hade ju Johan sagt att det var på grund av att mobilen störde som han fick ta den. Smällarna stör ju ingen.

Får Johan ta smällarna trots att de inte störde lektionen?

Svar:
Eftersom smällare är ett farligt föremål får en lärare ta det ifrån en elev även om det inte stör lektionen. Då spelar det ingen roll hur det används. Det gäller även utanför klassrummet om läraren vet vems föremålet är. Men, det ska fortfarande lämnas tillbaka efter skoldagens slut.

 

Del 4
Ett par dagar senare ser Johan att Ellen har med sig smällarna ännu en gång. Johan tar dem och Ellen får tillbaka dem när skolan slutar. Samma sak händer sedan igen och igen. Den fjärde gången som Johan tar smällarna säger han att Ellen inte kommer att få tillbaka dem. Istället kommer han att behålla dem och höra av sig till hennes föräldrar.

Är det okej att Johan behåller smällarna även efter att skoldagen slutat?

Svar:
Numera gäller en 18-årsgräns för att inneha fyrverkerier och det innebär att smällare är förbjudna. Läraren bör därför redan första gången agera på detta sätt eftersom det kan finnas särskilda skäl, som det heter i skollagen, att inte återlämna föremålet.

 

Skolstödet i JUNO hjälper dig att fatta beslut i svåra frågor, precis som den här.

Läs mer om JUNO här.