Personaljuridik – ett standardverk i ständig utveckling

Av: Norstedts Juridik Ämne: Våra experter, Utgivning 2017-09-18

Med sin bok Personaljuridik har Tommy Iseskog skapat en lärobok, en handbok och ett nytt begrepp. Efter 38 år är boken, nu i sin trettionde upplaga, lika aktuell och uppdaterad med den senaste lagstiftningen och de senaste intressanta rättsfallen.

”När jag skrev boken Personaljuridik undervisade jag i arbetsrätt på Umeå Universitet. Jag tyckte att det saknades en bred och grundläggande lärobok inom området. I och med att boken gavs ut myntades också begreppet Personaljuridik. Med det nya begreppet ville jag markera att boken avhandlade vissa områden, som inte traditionellt ingick i arbetsrätten. Det handlade främst om arbetsmiljö, delar av socialförsäkringslagstiftningen (föräldraförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen och sjukförsäkringen) och jämställdhet. Den första upplagan av Personaljuridik omfattade 158 sidor. Den trettionde upplagan av boken innehåller 1083 sidor.

Att boken har fått ett stort omfång beror till största delen på att jag under årens lopp tillfört ett mycket stort antal rättsfallsreferat. Läsare har ofta uttryckt sitt gillande av dessa referat. Syftet med referaten är dels att illustrera rättsreglernas praktiska tillämpning, dels att ge läsaren anledning till eftertanke (och lite andrum i läsningen) och kanske associera till ”egna” situationer, problem eller exempel.

Det är också viktigt för mig att Personaljuridik förmedlar bilden av att arbetsrätten ständigt utvecklas. Denna utveckling sker såväl genom rättstillämpningen (och här har alltså rättsfallsreferaten en viktig funktion) som genom lagstiftning. Varje kapitel i boken innehåller av dessa skäl ett avsnitt med rubriken ”pågående lagstiftningsarbete”. Läsaren ska alltså kunna känna trygghet i att boken är aktuell utöver vad som gäller för närvarande.

Naturligtvis har arbetsrätten utvecklats mycket under de 38 år som gått sedan första upplagan skrevs. Samtidigt kan konstateras att Personaljuridik har sina rötter i en tid då dagens arbetsrätt grundlades. Lagen om anställningsskydd (1974), medbestämmandelagen (1977) och arbetsmiljölagen (1978) är arbetsrättens grundstenar idag. Under åren har dessa grundstenar kompletterats med viktig lagstiftning om diskriminering, likabehandling, arbetstid, företagshemligheter, uthyrning och visselblåsare. Härtill kommer en imponerande utveckling av ledighetslagstiftningen och – inte minst – EU:s roll och påverkan inom detta juridikområde. I boken Personaljuridik finns ett särskilt kapitel som beskriver arbetsrättens utveckling från 1881 och till dags dato.

Idag är Personaljuridik fortfarande en lärobok men också en handbok. Jag får ofta frågan: när kommer ”bibeln”?”

Tommy Iseskog