Zeteo byter makeup - nya färgsättningen förbättrar läsbarhet och underlättar navigering

Av: Norstedts Juridik Ämne: Zeteo 2017-07-11

I april startade Wolters Kluwer ett större projekt för att förbättra gränssnittet och användarupplevelsen i Zeteo. Projektet har som syfte att hjälpa kunder använda tjänsten mer effektivt och fokuserar på att förbättra orientering, navigering och läsbarhet. Som en delleverans i detta projekt ändras nu färgsättningen i Zeteo.

zeteo-nyfartsattning-articlepic

”Genom att förenkla färgsättningen och öka kontrasten har vi kunnat förbättra läsbarheten och göra det lättare att scanna och hitta i Zeteo. Det kommer spara användaren tid”, säger Mark Bardsley, User Experience Design Lead, Wolters Kluwer.

Dina synpunkter har bestämt den nya färgskalan

Wolters Kluwer arbetar löpande med kundundersökningar för att få insikt i hur kunder använder Zeteo och deras upplevelse av tjänsten. Det är denna feedback som ligger till grund för den nya färgskalan.

”Vi har till och från fått synpunkter från våra kunder att Zeteos färgskala uppfattas som mörk och lite dyster. Det har vi tagit fasta på i detta projekt – jag hoppas att våra kunder gillar Zeteos nya makeup!”, fortsätter Mark.

UX Design – fokus på användarupplevelsen

UX (User Experience) står för användarupplevelse. UX Design är ett ständigt debatterat ämne och rör design som påverkar just detta. I designprojekt som fokuserar på UX står därför användaren i fokus. Så även i detta projekt där fokus är att lösa användarens problem genom förbättringar avseende orientering, navigering och läsbarhet.

Den nya färgsättningen förbättrar läsbarheten på två sätt; den ökade kontrasten gör att innehållet står ut bättre vilket gör det lättare att hitta och scanna och den förenklade färgpaletten gör färgsättningen mer konsekvent.

Bra design förenklar och reducerar brus

”Bra design förenklar och reducerar brus, ett exempel är onödiga linjer eller skuggor. Att vara konsekvent är också viktigt. Om designen ändras mellan olika delar i tjänsten måste användaren lära sig hur färgkodningen fungerar. Det är inte effektivt”, förtydligar Mark.