Arbetsrätt för skolledare och pedagoger ger svaren på de svåra frågorna

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning 2017-09-06

”Äntligen får jag svar på många svåra arbetsrättsliga frågor” skrev tidningen SkolLedaren i sin recension av första upplagan, och både fackliga och arbetsgivarrepresentanter har uttryckt sin uppskattning för Arbetsrätt för skolledare och pedagoger.

Även denna andra upplaga är pedagogiskt upplagd så att läsaren direkt kan gå till det kapitel som behandlar den frågeställning som hon eller han står inför. Varje kapitel har tydliga rubriker om till exempel anställningsärenden, samarbetsproblem, disciplinärenden, samverkansförhandlingar eller missbruk av sociala medier. Kortfattade referat av relevant rättspraxis från Arbetsdomstolen tjänar också som vägledning.

Ett helt kapitel ägnas åt arbetsmiljö med den nya föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö OSA. Här behandlas även hot och våld samt lärares nödvärnsrätt.

Nytt eller omarbetat i andra upplagan är referenstagning vid anställandet, Lärar- och förskollärarregistret, Lärarnas ansvarsnämnd LAN, samarbetssvårigheter som saklig grund, lönekartläggning varje år, åtal för förtal vid missbruk av sociala medier, meddelarskyddslagen och visselblåsarlagen.

Arbetsrätt för skolledare och pedagoger riktar sig till alla skolledare, men även till lärare, förskollärare och andra pedagoger.

”Det här är komplexa och svårhanterliga frågor som jag som arbetsrättsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting kommit i kontakt med och några enkla svar på hur problemen ska lösas finns inte. Men hanteringen underlättas av om du känner till de arbetsrättsliga grundbultarna som styr den rättsliga bedömningen. Och glöm inte att de flesta svåra beslut i personalärenden fordrar fackliga kontakter.”

Hälsar Göran Söderlöf