En kommande klassiker för färska juridikstudenter

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning 2018-03-21

En gedigen, pedagogisk och begriplig introduktion till juridiken – det är idén med alldeles färska Svensk juridik. Mats Persson är lärare vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan Göteborgs universitet och huvudförfattare av det blivande standardverket för juridikstudiernas början. Medförfattare är Magdalena Giertz, Åsa Hellstadius, Mattias Nilsson, Jane Reichel, Erik Sjödin, Jack Ågren och Karin Åhman som alla undervisar i juridik.

Hallå där Mats Persson, berätta mer om boken Svensk juridik!

- Svensk juridik är en första bok för den som läser juridik, en grundbok – den första boken du möter och som öppnar vägen in i juridiken. Tanken är att den ska vara möjlig att ha som första bok både på juristprogrammet, fristående kurser och på utbildningar där juridik är ett stödämne.

Vilka ämnen ingår i boken?

- Där finns ett brett utbud inom alla de ämnen man möter på grundutbildningarna och tanken är att den ska vara lite mer än det som funnits tidigare, så att det finns en beredskap för det som komma skall. Vi tror till exempel att ämnen som konstitutionell rätt, förvaltningsrätt och immaterialrätt kommer att få större betydelse på juridikutbildningarna, helt enkelt beroende på att samhället utvecklas åt det hållet.

Vad har du och dina medförfattare för ambitioner för boken Svensk juridik?

- Vi har tagit all den erfarenhet och allt det vi har gjort som lärare och försökt att föra samman i tryckt form i den här boken. För att vara en grundläggande lärobok är den förhållandevis djup och vi har jobbat mycket för att anpassa texten till modernt språkbruk, bland annat genom exempel och förklarande skisser som gör det komplicerade mer lättillgängligt. Vår ambition är inte bara att läsaren ska få kunskap om juridiken utan också vinna insikt om hur juridiken används och fungerar i praktiken.

 

SVENSK JURIDIK

Mats Persson, Magdalena Giertz, Åsa Hellstadius, Mattias Nilsson, Jane Reichel, Erik Sjödin, Jack Ågren, Karin Åhman

Svensk juridik är en grundläggande lärobok i juridik där författarna på ett modernt, pedagogiskt och överskådligt sätt beskriver stora delar av det svenska rättssystemet. Författarnas ambition är inte endast att läsaren ska få förståelse för juridiken utan även vinna insikt i hur juridiken används och fungerar i praktiken.

Svensk juridik kan med fördel användas på juridiska grund- och introduktionskurser, samt övriga liknande utbildningar.

Kan Svensk juridik vara av intresse för den kurs du ansvarar för eller undervisar på? Beställ ett kostnadsfritt utvärderingsexemplar.

Utkommer september 2017. Läs mer