Skyddsombudsrätt i ständig utveckling

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning 2018-04-04

Arbetsmiljörätten är ett rättsområde som utvecklas hela tiden. Till exempel har föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö äntligen kommit efter 35 års diskussioner, och nya betydelsefulla rättsfall har avgjorts i Arbetsdomstolen, förvaltningsdomstolarna och i de allmänna domstolarna. Det är några av många anledningar till att Maria Steinberg och Norstedts Juridik nu ger ut boken Skyddsombudsrätt i en femte upplaga.

Marias och bokens historia

Bakgrunden till boken var att jag som ung jurist 1979 fick anställning på en Yrkesinspektion (idag Arbetsmiljöverket). Där kom jag i kontakt med skyddsombud och med arbetsmiljölagen - två företeelser som jag inte tidigare hört talas om, trots att jag hade varit lärare i arbetsrätt på Uppsala universitet. På Yrkesinspektionen fick jag lära mig om det lidande som arbetsskador medförde och om de miljardbelopp det kostade samhället.

skyddsombudsratt_3D artikelJag tänkte, att om jag aldrig hade hört talas om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar eller om skyddsombudens befogenheter så kanske många andra inte heller hade gjort det. En av mina drömmar blev att utveckla kurser i arbetsmiljörätt på universitetsnivå, eftersom många av dem som läser där blir chefer och arbetsledare. Min tanke var att blivande chefer redan under studietiden skulle få en orientering om arbetsmiljörätten.

För att arbeta inom universitetsvärlden förväntas det att man skriver en doktorsavhandling. Min nyfikenhet föll på skyddsombuden. Men inte kunde jag när jag startade mina doktorandstudier i mina vildaste fantasier ana att regleringen av skyddsombud var så omfattande, så komplicerad och i ständig utveckling. När jag förstod det upptäckte jag samtidigt att det saknades en klargörande bok om skyddsombudens rättsliga ställning. Det blev 1992 min drivkraft till att skriva boken Skyddsombudsrätt.

Jag såg det som en demokratisk rättighet att skyddsombuden på ett lätt sätt skulle kunna ta del av sina rättsliga möjligheter att samverka med arbetsgivaren, påverka brister i arbetsmiljön och få en förklaring till Arbetsmiljöverkets verksamhet. Och det blev till slut även en avhandling - Skyddsombud i allas intresse (2004).

Både lärobok och uppslagsbok

Skyddsombudsrätt har använts i kurser i arbetsmiljörätt på universitetsnivå och för de 10 000-tals skyddsombud som jag föreläst för, och den används även som uppslagsbok.

Bokens innehåll fördelas mellan arbetsgivarens förebyggande arbetsmiljöansvar, skyddsombudens möjlighet att i samverkan arbeta för en tillfredsställande arbetsmiljö och arbetsgivarens ansvar vid brister såsom brott mot arbetsmiljölagen och arbetsmiljöbrott. Boken behandlar även skyddsombudens hänvändelserätt, stoppningsrätt och överklagningsrätt samt rättsskydd. Skyddsombudsrätt vänder sig till skyddsombud och till studenter som läser arbetsmiljörätt, men också till fackliga företrädare och till personal inom företagshälsovården.

Läs mer och köp Skyddsombudsrätt.