Tre grundstenar i penningtvättslagen

Av: Norstedts Juridik Ämne: Juridisk e-utbildning 2018-09-20

Martin Nordh är VD för Acuminor, ett regulatory tech-företag specialiserat på åtgärder mot penningtvätt, terrorfinansiering och sanktionsbrott. Här delar han med sig av sina tre grundstenar i penningtvättslagen.

1. Håll dig uppdaterad 
Tillämpningen av Penningtvättslagen i praktiken innefattar politik, juridik, brottsbekämpning och riskhantering – allt i ett. I och med den starka internationella prägeln på PTL är det viktigt att konstant vara uppdaterad, vilket ställer höga krav på verksamhetsutövare i berörda branscher.

2. Riskbedömning är A och O
Ett riskbaserat förhållningssätt är grunden till att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. En riskbedömning måste göras där alla relevanta delar av verksamheten analyseras. Vilka dessa är beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs.

Riskbedömningen ska sedan ligga till grund för skapande av kontroller som minskar de risker som har identifierats.

3. Penningtvättslagen står över personuppgiftslagen
Känsliga personuppgifter får och ska behandlas om det är nödvändigt för att bedöma kundrisk, övervaka kundrelationer och transaktioner, bedöma misstänkta aktiviteter, kontrollera om kund är PEP, och rapportera till FIPO – finanspolisen.

Vill du veta mer om hur du aktivt kan arbeta med PTL? Läs mer om e-kursen Penningtvättslagen i praktiken med Martin Nordh.