Undvik fallgroparna - tio vanliga misstag i affärsjuridisk engelska!

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning 2019-02-04

De flesta svenskar kan föra sig obehindrat på engelska. Ska du göra affärer och skriva avtal ställs det dock högre krav på korrektheten. Det är lätt att göra misstag, vilket i bästa fall får dig att framstå som lite okunnig, och i värsta fall stjälper affären.

Carl Svernlöv, aktuell med den fjärde upplagan av boken Juridisk engelska, listar här de vanligaste fallgroparna.

1. Felaktig verbform, i synnerhet om verbet kommer efter en (längre) bisats, se avsnitt 2.6.2.

2. Felaktig meningsbyggnad, t.ex. kan den svenska konstruktionen ”den av köparen åberopade paragrafen” inte direktöversättas till engelska med samma ordföljd. Att skriva ”the by the buyer invoked section” blir således grammatiskt inkorrekt, se avsnitt 3.3.3.

3. Syftningsfel, bl.a. i användningen av ”on behalf of”. Om skribenten skickar något på annans uppdrag blir det fel om man skriver ”On behalf of [NN], please find enclosed the documents you requested”. Innebörden blir då att mottagaren uppmuntras motta någonting för uppdragsgivarens, NN:s, räkning! Genom att skriva om meningen med rak ordföljd och ett aktivt verb försvinner problemet: ”On behalf of [NN], I enclose the documents you requested”. Se avsnitt 4.2.5.

4. Användning av punkt eller mellanslag istället för komma som tusentalsavskiljare och komma som decimalavskiljare. 2.3.

5. Användningen av ”that” och ”which”. En enkel tumregel är att ”that” identifierar och ”which” exemplifierar. Det är med andra ord inte två ord som är utbytbara. ”That” betecknar en begränsning och leder in i en sats utan vilken meningens innebörd förändras. ”Which” betecknar en beskrivande sats, som skulle kunna utelämnas utan att förändra meningens innebörd. Se 3.2.5.

6. Olika former av så kallade "false friends", där ett engelskt ord påminner om ett svenskt och därför används felaktigt, t.ex. eventually (betyder inte eventuellt) och provision (betyder inte provision). Se även klassikern "manchester pants" (manchestertyg heter på engelska corduroy). Se 3.2.9.

7. Användningen av "fewer" och "less" - Vad gäller ”fewer” och ”less”, använd ”fewer” för sådant man kan räkna och ”less” sådan man inte kan räkna. 3.2.4

8. Oförmåga att skilja på på ”comprise” och ”composed of” när det gäller att ange delar av en helhet. ”To comprise” betyder att omfatta eller bestå av, t.ex. ”The United States Constitution originally comprised seven articles”. ”To compose” betyder att utgöra, t.ex. ”Seven articles composed the original United States Constitution”. När man använder ”comprise” kommer helheten först, följd av dess delar. När man använder ”compose” kommer delarna först och sedan helheten. Det går inte att säga ”comprise of”. Se 3.2.2.

9. Sammanblandning av homonymer, t.ex. affect (påverka) och effect (verkställa). Se 3.2.1.

10. Revert i betydelsen återkomma. Den korrekta betydelsen av ordet är ”återgå” i betydelsen återgå till ett tidigare stadium eller ursprung. Ordet används dock ofta felaktigt i betydelsen återkomma till en person, dvs. ”I will revert to you tomorrow”. Eftersom jag aldrig har varit du kan jag inte återgå till att bli du. 3.2.7.

Det är således alltför lätt att gå bort sig genom syftningsfel, felaktiga verbformer, eller felaktig meningsbyggnad. Falska vänner och homonymer inte heller att förglömma. För att framstå som trovärdig och professionell är ett korrekt språk alltså nödvändigt. Här kan du läsa mer om och beställa den fjärde omarbetade och utökade upplagan av Juridisk engelska.