Undvik felkontering – använd BAS-böckerna

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning 2017-05-11

I Sverige använder cirka 97 procent av alla företag BAS-kontoplanen. Men för att uppnå alla fördelar med att använda den ställs det krav på användaren. Med BAS-böckerna kan du både hindra felkonteringar som kan det leda till fel i årsredovisningen eller deklarationen, och få stöd för hur kontoplanen kan användas för företagets ledning och styrning.

Bokföringsboken ger en stadig grund

På samma sätt som när du bygger ett hus är det viktigt att din bokföring vilar på en stadig grund. Bokföringsboken ger dig konteringsinstruktioner om vad du ska redovisa på varje enskilt konto vid den löpande bokföringen. Är det något särskilt du behöver tänka på hittar du det under rubriken Observera.

bas2017_3D_nyhetsartikel_150dpiMen många gånger räcker det inte med konteringsinstruktioner. Därför innehåller Bokföringsboken ett fördjupningsavsnitt för särskilda frågor. Här får du bland annat vägledning för att skapa egna konton för att sedan kunna ta fram maskinellt framställda momsdeklarationer. En av nyheterna i 2017 års bok är ett exempel som visar hur du konterar kostnader för representation med anledning av de nya skattereglerna.

Med Bokslutsboken hanterar du räkenskapsårets slut

Information om hur kontot ska hanteras vid räkenskapsårets slut enligt K2 och K3 hittar du i Bokslutsboken. Utöver hjälp med att upprätta balans- och resultaträkningen får du här även information om vad som gäller för notupplysningar och om det finns några särskilda skatteregler du behöver ta hänsyn till.

Även Bokslutsboken har ett fördjupningsavsnitt. Ett stort stöd för företag som tillämpar K2 finner du i bokens kopplingstabell som visar var i årsredovisningen som varje enskilt baskonto ska redovisas. I fördjupningsavsnittet finns dessutom information om ett antal särskilda områden som till exempel fastigheter, inventarier, varulager, ersättningsfond och aktivering av egenupparbetad materiell anläggningstillgång. Fördjupningsavsnittet behandlar även relaterade skattefrågor.

Basbulletinen och Nyckeltalen vässar dina kunskaper ytterligare

Många gånger kan det vara osäkert hur en affärshändelse ska redovisas. I Basbulletinen som kommer ut fyra gånger per år hittar du artiklar om framförallt redovisning, som dessutom ofta är kopplade till skatteproblem kring affärshändelser.

Om du inom standardkontoplanen skapar egna konton finns det stora möjligheter att kunna beräkna olika nyckeltal för företaget. I Nyckeltalen får du hjälp och stöd med att ta fram och beräkna olika nyckeltal.