Välkänd sextett kommenterar MBL hos Norstedts Juridik

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning 2018-09-25

Nu finns en alldeles ny kommentar till de trettiotvå första paragraferna i medbestämmandelagen – MBL i Gula Biblioteket hos Norstedts Juridik. Jonas Malmberg – ordförande i Arbetsdomstolen – är en av kommentarens sex författare.

MedbestämmandelagenBehovet av en ordentlig kommentar till MBL från Norstedts Juridik har funnits länge. Därför är det glädjande att lagens första trettiotvå paragrafer nu finns kommenterade i Gula Biblioteket. Jonas Malmberg är ordförande i Arbetsdomstolen och den av titelns sex författare som hållit ihop skrivandet:

-Det har varit väldigt roligt att få den här möjligheten, även om det omfattande materialet gjort att det varit ett stort arbete, säger Jonas Malmberg.
MBL-kommentaren har Jonas författat tillsammans med Hanna Björknäs, Kurt Eriksson, Mikael Hansson, Petra Herzfeldt Olsson och Tommy Larsson – alla välkända auktoriteter inom arbetsrätten.


Gammalt och nytt, tryckt och digitalt
Även om innehållet i MBL inte förändrats särskilt mycket under de cirka fyrtio år som förflutit sedan lagen var ny, har arbetsmarknaden förändrats, EU-rätten påverkar och det finns förstås mycket ny praxis.
-Ambitionen har varit att integrera gammalt och nytt material och också att texten ska fungera både tryckt och digitalt, berättar Jonas.
Eftersom mycket offentligt material finns tillgängligt för alla några knapptryckningar bort har författarna vinnlagt sig om att skriva korta sammanfattningar av domar och annat, istället för att ta med långa citat. Jonas konstaterar att det ställer andra krav på skrivandet.


Redovisar både säker och osäker rätt
MBL-kommentaren är en klassisk lagkommentar.
-Vi analyserar gällande rätt och vill ge en rättvisande bild av vad vi med säkerhet vet om rättsläget. Där osäkerhet råder redogör vi för argument för tänkbara lösningar, säger Jonas.
Till sist den oundvikliga frågan om när kommentaren till de resterande paragraferna kommer:
-Vår ambition är att ge oss i kast med den andra delen snarast möjligt, avslutar Jonas.

 Läs mer