JUNO för offentlig verksamhet

Karnov kommun byter nu namn till JUNO. Tjänsten är unikt anpassad för dig som arbetar inom offentlig verksamhet och den ger dig tillgång till Sveriges bredaste utbud av juridiskt beslutsunderlag. Allt anpassat för just ditt ämnesområde. JUNO - för rättssäkra beslut!

Testa JUNO gratis

Det ska vara lätt att fatta rätt

Dina beslut påverkar människors liv. De påverkar din närhet, samhället och Sverige i stort. Och kanske influerar de även resten av världen.

Men med mycket makt kommer stort ansvar. Du är en väktare av rättssäkerheten i vårt land. Invånarna ska tryggt veta att lagen och rättsreglerna tillämpas förutsägbart, rättvist och effektivt.

Därför är det grundläggande att alla dina beslut fattas på juridiska grunder. Trots att det kan vara svårt av just känslomässiga skäl. Men dina beslut är viktiga. Du är viktig. Samhället är i dina händer. Använd JUNO - för en rättssäker värld.


Innehåll

JUNO innehåller massor av olika material, speciellt anpassat för dig inom inom offentlig verksamhet.

Lagkommentarer till ett stort antal lagar.

Myndighetsmaterial från exempelvis, Skolverket, JO, JK, Socialstyrelsen, IVO, Upphandlingsmyndigheten, Arbetsmiljöverket, Lantmäteriet, Boverket, Naturvårdsverket, Livsmedelsverket, m.fl.

Samtliga domar och praxis från förvaltningsdomstolarna och förvaltningsrätterna

Tidskrifter: Ny Juridik, Svensk Juristtidning och Upphandlingsrättslig tidskrift, m.fl.

Böcker: Testamentshandboken, Ekonomisk familjerätt, Kommunalrätt, Offentlig rätt, Den svenska miljörätten, Fastighetsbeskattning, Arbetsrätt, Civilrätt, m.fl.

Läs Produktblad"Fantastisk service och mycket användarvänligt med många möjligheter som inte andra tjänster tillhandahåller. Vi är väldigt nöjda, främst med den fantastiska service som vi fått under resans gång. Där man tar till sig förslag till förändring m.m. "

- Andrea Wikhäll, Miljöjurist - Helsingborgs stad

Testa JUNO kostnadsfritt i 14 dagar!

Test av tjänsten är tillgängligt för organisationer och företag. Testperioden löper automatiskt ut efter 14 dagar och förbinder inte till något köp.

* Obligatoriska fält
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer i vår dataskyddspolicy.

Nyheter