”Det rättsliga landskapet har förändrats”

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning
2018-09-04

-Ny upplaga av Förvaltningsrättens grunder från Norstedts Juridik. Efter att en ny förvaltningslag trätt i kraft, ligger nu äntligen en ny upplaga av Förvaltningsrättens grunder klar. Det är Ulrik von Essen, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen, som tagit över författandet och det är inte mycket som är sig likt sedan titeln senast kom ut för drygt tio år sedan.

senj-utgivning-forvaltningsrattens-grunder-plainEn ny förvaltningslag, ny kommunallag, ny delgivningslag, ny myndighetsförordning och till och med Regeringsformen är ändrad sedan Förvaltningsrättens grunder senast kom ut. Behovet av en uppdatering går därför inte att ta miste på och justitierådet Ulrik von Essen, som tagit över författandet efter professorerna Alf Bohlin och Wiweka Warnling Conradson, har lagt ner mycket arbete på titeln:

-Ja, tiden har gått och det rättsliga landskapet har förändrats sedan boken senast kom ut, säger Ulrik von Essen.

Ny struktur, ny praxis
Inte bara mycket ny lagstiftning har kommit på plats sedan sist det har också tillkommit en hel del ny praxis som behandlas i den nya upplagan, bland annat hänvisas till många nya JO-avgöranden. Strukturen är också helt ny för att passa den nya förvaltningslagen. Tidigare fanns det särskilda EU-rättsliga avsnitt, men de är numera integrerade i respektive ämnesområde.

-Eftersom EU-rätten är en del av den svenska rättsordningen och detta numera uppfattas som naturligt är det inte längre motiverat att ha särskilda EU-avsnitt, konstaterar Ulrik.

Förvaltningsrättens grunder är i första hand en lärobok för juristprogrammet med inriktning på myndigheternas verksamhet. Ulrik menar dock att boken också borde vara av intresse för dem som arbetar vid statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter, liksom andra som är beroende av myndigheternas beslutsfattande.

Juridik som påverkar oss alla
När det gäller rättsområdet förvaltningsrätt säger Ulrik att han på senare tid funnit sig mindre ensam om att ha upptäckt hur intressant och viktigt det är:

-Förvaltningsrätten berör allt från barnfamiljer och pensionärer till banker och börsnoterade bolag, ja hela samhällslivet är beroende av myndigheternas verksamhet. Det är ett rättsområde som speglar vår tid och medan de allra flesta, förhoppningsvis, aldrig behöver hamna i allmän domstol, kommer vi alla att beröras av vad som händer på t.ex. Skatteverket och Försäkringskassan. Det tycker jag borde engagera de flesta, avslutar Ulrik.

Läs mer om Förvaltningsrättens grunder