Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nyheter inom: Övrigt

Distansarbete påverkar juristers professionella utveckling negativt

30 augusti 2021
| Norstedts Juridik, Framtidens jurist
Användningen av nya digitala arbetsverktyg har fått en rivstart under pandemin. Enligt branschrapporten Framtidens jurist 2021 anser 82 % av de skandinaviska juristerna att användningen av ny teknik och digitala verktyg i arbetet är en positiv effekt av pandemin. Men trots den digitala gnistan tyder undersökningsresultaten i rapporten på att det finns behov som inte tillgodosetts. 55 % av juristerna svarar att kunskapsdelning påverkats negativt och 49 % anser att distansarbetet under pandemin påverkat deras möjlighet till fortbildning negativt. Distansarbetet har gett digitaliseringen en stor knuff framåt men också utlöst ett behov av att hitta nya sätt och vägar för fortbildning och kunskapsdelning.
Övrigt

Hybridkurser och ökad kundnöjdhet – tack för er fina feedback!

25 november 2020
| Norstedts Juridik
I våras när covid-19 tog fart lanserade Norstedts Juridik två nya utbildningsformat– digitala livesändningar och hybridkurser. Som utbildningsarrangör anser vi att vi har att viktigt uppdrag; att stödja alla som vill utbilda sig och säkerställa att man kan genomföra sin utbildning även i oroliga tider. Syftet med de nya formaten var därför att kunna fortsätta utbilda Sveriges jurister med samma kvalitet som tidigare.
Övrigt

Skräddarsydda utbildningspaket gynnar affären och skapar specialister

15 oktober 2020
| Norstedts Juridik
Kompetensutveckling är tidskrävande och arbetsintensivt. Dessutom arbetar ofta olika team och verksamhetsområden självständigt med kompetensutveckling vilket kan leda till att utbildningsinsatser spretar och att det blir svårt att skapa enhetlighet och arbeta målfokuserat. Läs mer om en mer effektiv lösning här!
Övrigt