Zeteo - Sveriges ledande rättsdatabas

Juridisk basinformation, referenslitteratur, tidskrifter, nyhetstjänster. Sök bland över 300 juridiska verk!

Grunden i Zeteo är juridisk basinformation, med andra ord författningar, förarbeten och avgöranden. Utöver den juridiska basinformationen finns det mängder av referenslitteratur från Sveriges mest omfattande juridiska bibliotek; det från oss på Norstedts Juridik. Unika standardverk som t ex djupa lagkommentarer ur Norstedts Gula och Blå Bibliotek, Laghandboksserien samt böcker ur rödvita serien.

Zeteo innehåller även monografier, tidskrifter och nyhetstjänsterna Juridik Idag och Norstedts Skatteinformation.

Idag omfattar Zeteo över 300 olika juridiska verk och innehållet växer hela tiden. Förutom vår egen utgivning innehåller även Zeteo e-böcker från Liber AB, Iustus förlag och Studentlitteratur AB.

Zeteo kan anpassas efter dina egna behov. Du kan skapa din egen tjänst genom att välja bland allt vårt tillgängliga innehåll (Fritt val), men vi erbjuder också färdiga urval: Redovisning eller Skatt. Givetvis kan du själv fortsätta att anpassa Zeteo genom att lägga till ytterligare innehåll även om du har ett urval. Vi kan även skräddarsy Zeteo för just dina behov.