Under perioden 15-17/11 kommer vi att genomföra systemarbete i vår webshop. Detta kan medföra vissa störningar.

Testa din kunskap!

Är du i juridisk toppform? Utmana dig själv med något av våra juridiska QUIZ nedan och du får snart veta.

Lycka till!

Advokaten och penningtvätts-lagstiftningen

Har du hängt med i utvecklingen? Ta vårt quiz och du får snart veta.

Starta QUIZ


Från hot till åtgärd

Vad har du för egentligen för kunskap om riskbedömningar för penningtvätt och terrorfinansiering? Tre frågor ur Martin Nordhs e-kurs visar snabbt om du har koll på läget.

Starta QUIZ


Hur säker är du på trafikreglerna?

Se hur uppdaterad du är på vägtrafiklagstiftningen. Räknas exempelvis trucken som ett motorredskap?

Starta QUIZ