Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nyheter

Nyhetstjänsten i JUNO bevakar dagligen ett brett spektrum av rättsområden och innehåller krönikor, analyser och sammanfattningar av aktuella domar. Ett enkelt och effektivt verktyg som håller dig som är verksam jurist uppdaterad på det senaste inom rättsutvecklingen.

Nyhetsredaktionen

De som arbetar på redaktionen är alla jurister med relevant arbetserfarenhet, de gör urvalet av relevanta domar, skriver sammanfattningar, och ämnesklassar materialet. Experter inom respektive rättsområde analyserar löpande praxis som är av större vikt och skriver rättsfallsanalyser.

Omvärldsbevakning

Består av ett dagligt urval av de mest relevanta nyheterna för respektive rättsområde. Dessa källor hämtas från dagstidningar/fackpress.

Referat

Dagligen publiceras även referat av de mest intressanta rättsfallen som kommer från landets domstolar – dessa publiceras exklusivt inom respektive rättsområde i syfte att säkerställa relevansen för dig som kund. Även avgöranden från exempelvis JO och JK refereras här.

Fokusartiklar

Inom respektive rättsområde publicerar redaktionen därutöver löpande nyheter – fokusartiklar - om vad som är på gång gällande lagstiftning eller andra nyheter kopplade till det aktuella rättsområdet. Dessa artiklar tar avstamp i information som exempelvis härrör från riksdag/regering, forskning, domstolar, eller från myndigheter som Diskrimineringsombudsmannen, Datainspektionen och Naturvårdsverket.

Nyhetsbrev

I nyhetsbrevet publiceras nyheter från omvärldsbevakningen samt referat och domar. Fokusartiklarna är inte del i nyhetsbreven. Du kan lägga in egna bevakningar i syfte att skräddarsy informationen så att de passar just dina behov och intresseområden.

Få tillgång till JUNO Nyheter

Nyheterna ingår i alla abonnemang på den juridiska informationstjänsten JUNO. Du som är intresserad av att teckna abonnemang kan nu prova tjänsten kostnadsfritt i 14 dagar.