Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nyheter inom: EU-rätt

EU-domstolen: Ok med slöjförbud för kommunanställda – "religionsfrihetens gränser lär testas”

17 januari 2024
| EU-rätt, Arbetsrätt, Analys
En belgisk kommun införde ett förbud för samtliga kommunanställda att bära synliga, religiösa symboler på arbetsplatsen. I ett färskt avgörande menar EU-domstolen att förbudets syfte, att eftersträva neutralitet inom offentlig sektor, är ett ett berättigat mål i direktivets mening. Marios Iacovides, docent i europarätt, är kritisk och menar att det är ”ett missat tillfälle för EU-domstolen".
Offentlig rätt

Palestinska flyktingars situation inför EU-domstolen – kriget i Gaza "bäddar för en koordinerad EU-respons"

7 december 2023
| EU-rätt, Analys, Internationell rätt
Palestinier inom UNRWA-området får oftast inte flyktingstatus då de anses få tillräcklig hjälp på plats. EU-domstolen betonar att frågan om UNRWAs bistånd har upphört gäller inte bara om verksamheten avskaffas helt, utan även när organisationen inte kan fullfölja sitt uppdrag. Marios Iacovides, docent i europarätt, analyserar rättsläget.
Familjerätt

Skjutningarna i Sverige når EU-domstolen – motiverar höga böter när Sverige fälls

28 november 2023
| EU-rätt, Analys
Kommissionen väckte talan vid EU-domstolen mot Sverige för fördragsbrott efter att man misslyckats med att införliva ett direktiv som bland annat skulle motverka att skjutvapen används för brottslig verksamhet. Marios Iacovides, docent i europarätt vid Uppsala universitet, analyserar domen.
Offentlig rätt

Deltidsarbetande pilot diskriminerades – "konsekvenser för flygbolagen"

21 november 2023
| EU-rätt, Analys
EU-domstolen har slagit fast att en deltidsarbetande tysk pilot utsattes för indirekt diskriminering då flygbolaget inte gjorde någon skillnad på heltid- och deltidsarbetare för ersättning vid extra tjänstgöringstid. Läs Marios Iacovides analys av målet.
Arbetsrätt och arbetsliv

Färsk dom från EU-domstolen ställer nya krav på svenska domstolar

8 november 2023
| EU-rätt, Analys
En ny dom från EU-domstolen sätter upp vissa gränser till den mycket expansiva praxis inom konsumentskyddsområdet som växt fram på senare år. Läs Marios Iacovides analys av domen.
Processrätt Ersättningsrätt

Topp 7: de mest lästa artiklarna i oktober

6 november 2023
| EU-rätt, Ordning och säkerhet
En fängelsedömd tv-personlighet tvingas betala mångmiljonbelopp, motstridiga domar mot poliser som åtalats för dataintrång och JO riktar kritik mot en lagman. Ta del av de 7 mest lästa artiklarna i JUNO Nyheter under oktober 2023.
Straffrätt

EU-domstolen: Danmark får frånta medborgarskap – svensk lag "måste ändras"

11 oktober 2023
| EU-rätt
EU-domstolen fastslår i ett färskt avgörande att det i princip inte strider mot unionsrätten att en medlemsstat, med hänvisning till allmänintresset, föreskriver att medborgarskapet kan förloras i avsaknad av verklig anknytning till landet – även om det medför att personen ifråga också förlorar sin ställning som unionsmedborgare. Vissa specifika krav innebär krav på konkreta förändringar.”Sverige måste ändra sin lagstiftning för att göra det möjligt för personer som har förlorat sitt medborgarskap att söka inom en rimlig tid efter att de fyllt 22 år”, skriver Marios Iacovides i en analys.
Processrätt Familjerätt

EU-domstolen gifter samman konkurrensrätten med GDPR – "fler mål mot digitala jättar”

4 oktober 2023
| EU-rätt, Konkurrensrätt, Analys
Ett färskt avgörande från EU-domstolen slår fast att EU:s konkurrensmyndigheter – Konkurrensverket i Sverige – har rätt att kontrollera efterlevnaden av GDPR i samband med utredningar gällande misstänkt missbruk av dominerande ställning. I spåren av EU-domstolens avgörande kan man räkna med fler mål mot digitala jättar som Meta, Apple, Google, Amazon och Microsoft, skriver Marios Iacovides i en analys.
Språk och kultur

"Lär öka osäkerheten på marknaden" – EU-domstolens dom ritar om den konkurrensrättsliga kartan

16 maj 2023
| EU-rätt, Analys
Ett förvärv kan i efterhand anses utgöra missbruk av dominerande ställning. Det slår EU-domstolen fast en färsk dom – som kan få betydande konsekvenser. "Många företagare befinner sig i en rättsligt osäker situation om vad som gäller", skriver Marios Iacovides, universitetslektor i handelsrätt, i en analys av domen.
Immaterial- och marknadsrätt

EU-toppmötet och klimatneutralitetsmålet för år 2050 – det senaste från EU-nytt i JUNO

14 december 2020
| EU-rätt, JUNO, EU-initiativ
Allt nytt från EU, författat och analyserat av Olof Allgårdh, juridisk expert inom EU-rätt.

EU-nytt: Rapport om utbrottet av Covid-19

19 mars 2020
| EU-rätt, JUNO, EU-initiativ, Covid-19
Antalet dödsfall har hittills legat på en relativt låg nivå i jämförelse med vad som följde på t.ex. HIV och Ebola. Det finns heller inga tecken på att man ska närma sig de senares nivåer. Däremot förefaller det som om antalet smittade av coronaviruset vida kommer att överstiga sjukdomsfall på grund av HIV och Ebola.
GettyImages-1055092088-1200x630

GDPR äntligen kommenterad

23 maj 2019
| EU-rätt
Dataskyddsförordningen (GDPR) är en nyskriven och omfattande kommentar till EU:s dataskyddsförordning (2016/679) – GDPR skriven av Sören Öman.