Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nyheter inom: Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Rättigheter under attack – "är en långsam process"

6 november 2023
| Intervju, Juridisk litteratur, Folkrätt
Amerikanen David Fisher kom till Sverige för universitetsstudier – och blev kvar. Över 40 år senare är han professor emeritus och aktuell med en ny upplaga av boken Mänskliga rättigheter: en introduktion – som blivit en uppskattad lärobok på universitet och högskolor.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

"Samernas urfolksrätt ifrågasatt" – 74-åring döms för återuppförd kåta

12 oktober 2023
| ROA
Med hänvisning till urminnes hävd såg den 74-åriga samiska kvinnan till att återuppföra en kåta i Vindelfjällens naturreservat – den förra hade genom myndigheternas försorg eldats upp efter att ha stått på samma plats i nästan 230 år. Hon friades av tingsrätten men hovrätten fann att urminnes hävd inte befriade henne från plikten att ansöka om strandskyddsdispens. ”Hur förhåller sig detta till att urfolk har en egen rätt till sin kultur?" frågar sig Girion Blomdahl i en färsk ROA.
Offentlig rätt Straffrätt Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Besittningsskyddet i Bandhagen – Erik Forsin i färsk ROA

6 oktober 2023
| Analys, ROA
Besittningsskyddet i Bandhagen skulle kunna vara namnet på en socialrealistisk uppväxtskildring. Men nu råkar det istället vara ett avgörande från Högsta domstolen som heter just så. Vilken domstol är behörig när ett bolag på tveksamma grunder blivit av med sin lokal? Hur kommer det sig att HD i ett annat mål slagit fast att en sammanslutning som bedrev ekonomisk verksamhet ändå ska betecknas som en ideell förening? Och vad är egentligen den gemensama nämnaren mellan Bandhagen och småländska Husqvarna? Erik Forsin, advokat och partner på Baker McKenzie, analyserar intressanta HD-avgöranden i en färsk ROA-inspelning. 
Associationsrätt Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Den som sträcker ut en hand…blir sittande med Svarte Petter

25 augusti 2023
| Analys
Ett färskt avgörande från Mark- och miljööverdomstolen "illustrerar faran med att vara alltför lyhörd för myndigheternas begäran om avhjälpandeinsatser", skriver Stefan Rubenson i en analys av domen.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Fladdermössen vinner igen – miljöbalkens stärkta ställning på PBL:s bekostnad

29 maj 2023
| Analys, ROA
I ljuset av det senaste decenniets rättspraxis kan man konstatera att miljöbalken har fått en allt starkare ställning. I ett aktuellt mål har exempelvis fladdermöss – ännu en gång – satt stopp för ett byggprojekt. Miljörättsexperten Stefan Rubenson analyserar utvecklingen.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Företagsbot – är det ett straff, en sanktion eller en ineffektiv rättsverkan?

17 april 2023
| Analys
Företagsböter är i praktiken ofta är den enda sanktionen för brott i näringsverksamhet – men hur följderna upplevs skiljer sig åt. "Vid ett arbetsmiljöbrott med vållande till kroppsskada kan en liten verkstad fortfarande få samma belopp som ekonomiska jättar som t. ex. LKAB, Vattenfall eller Skanska. Det är inte rättvist på något sätt", skriver miljöåklagaren Christer B. Jarlås i en betraktelse över utvecklingen.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Frågor i kölvattnet av Högsta domstolens mål T 7236–21

21 februari 2023
Juristen Ava Setayesh skriver om hur bulvankonstruktioner försätter andrahandshyresgäster i en utsatt position, med utgångspunkt i HD-s dom.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Vargjakt, förorenat dricksvatten och insmugglade reptiler – miljöbrottens många ansikten

14 december 2022
| Juridikens värld
Juridikens värld har träffat miljöåklagaren Christer B Jarlås. Hör honom berätta om sitt arbete, de särskilda svårigheterna med att bevisa miljöbrott, och om excentriska personer med udda intressen.
Straffrätt Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Misshandla inte ordföranden i din Brf

2 december 2022
Efter att ha misshandlat ordföranden i bostadsrättsföreningen blir ägaren av med nyttjanderätten till sin lägenhet, enligt en hovrättsdom. Angreppet på ordföranden i bostadsrättsföreningen i centrala Göteborg är en sådan störning som föreningen inte ska behöva tåla.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Prestigeprojekt gick i stöpet – Oscar Properties förlorar jättetvist

17 oktober 2022
Bostadsutvecklaren Oscar Properties förlorar en tvist med Stockholms kommun om ett projekt i Norra Djurgårdsstaden där bolaget aldrig betalade för marken. Stockholms tingsrätt anser inte att kommunen gjorde fel som hävde avtalet när närmare 600 miljoner kr uteblev.
Ersättningsrätt Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Strandskydd i behov av förändring – delade meningar om hur

29 augusti 2022
På Miljörättsdagen 2022 diskuteras flera aktuella frågor inom miljörätten, bland annat strandskyddet.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Borrning efter bergvärme omfattas av strikt skadeståndsansvar – ny dom från HD

11 maj 2022
| Analys
Högsta domstolen har slagit fast att strikt skadeståndsansvar gäller efter att det vid ett borrningsarbete för bergvärme på en fastighet uppstod tryck i ett gammalt borrhål på grannfastigheten.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Ny lagrådsremiss avseende det kommunala vetot – några steg framåt för vindkraften

5 april 2022
| Analys
Regeringen har överlämnat lagrådsremissen ”Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft”. Remissen föreslår ett antal ändringar till miljöbalken
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

MÖD: Gammal verksamhet måste undersökas

4 april 2022
| Analys
Mark- och miljööverdomstolen har nyligen fastställt ett föreläggande mot E.ON som syftade till att bolaget skulle undersöka om det fanns föroreningar i marken eller i grundvattnet som uppkommit som en följd av E.ON:s drift av en transformatorstation på en fastighet i Staffanstorp fram till mitten av 1990-talet. "Avgörande klarlägger att den som har bedrivit miljöfarlig verksamhet i någorlunda modern tid fortfarande kan göras ansvarig för undersökning och provtagning", skriver miljörättsexperten Stefan Rubenson.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Kollektivtrafiknära läge och betydande olägenheter

31 mars 2022
| Miljörätt
Planläggning får inte ske på ett sätt som innebär betydande olägenhet för omgivningen. Det finns stora fördelar med att bygga ”tätt och högt".
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

En översiktsplan är inte bindande – eller är den?

28 mars 2022
| Miljörätt
Trots att det av plan- och bygglagen uttryckligen framgår att en översiktsplan inte är bindande har sådana planer i praxis fått en allt större betydelse vid exploatering. Hur kommer detta sig?
Fastighetsrätt, miljö och samhälle