Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nyheter inom: Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Tipptapp får fortsätta att förmedla transporttjänster av grovavfall

29 december 2021
| Fördjupning
Stockholm stad får inte förbjuda internettjänsten Tipptapp, enligt en ny dom från MÖD. Miiljörättsexperten Stefan Rubenson kommenterar domen.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Hur mycket får en detaljplan avvika från syftet?

21 december 2021
| Analys
Bygglovet för en padelbana avslogs eftersom idrottsverksamheten i området skulle fördubblas jämfört med den gällande detaljplanen. ”Avgörandet är ett belysande exempel på hur en arbetstyngd domstol väljer att inte pröva ett överklagande i hela sin vidd”, skriver miljörättsexperten Stefan Rubenson
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

"Ett allvarligt konstitutionellt övertramp”

16 december 2021
| Analys
Den s.k. Cementa-lagen har blottat en konstitutionell sårbarhet som borde ge upphov till en större diskussion. ”Om den kan anses vara förenligt med grundlagen har generalitetskravet i praktiken nästan ingen betydelse alls”, skriver Filippo Valguarnera, docent och universitetslektor i rättshistoria, som konstaterar att det ”bara är bolagets organisationsnummer som fattas i lagtexten”.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Trafikverkets bedömningar i fråga om trafiksäkerheten på vägar är inte styrande vid planläggning

14 december 2021
| Kommun
Mark- och miljööverdomstolen har i ett färskt avgörande tagit ställning till vilka krav som gäller vid utformningen av trafiken i detaljplaner
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Artskyddet i fokus på årets Miljörättsdag

2 december 2021
| Miljörätt
Temat för årets Miljörättsdag var artskyddet men många olika aktuella ämnen diskuterades under dagen.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Det kommunala vetot gällande vindkraft under omprövning?

9 november 2021
| Miljörätt
För att nå de nationella målen för hållbar elproduktion sneglar regeringen på Danmark och tror att vindkraft till havs kan vara svaret.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Måste vi snöröja och sanda våra strandpromenader?

9 november 2021
| Miljörätt
Bestämmelser om gaturenhållning, är huvudregeln att kommunen ansvarar för gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder på allmänna platser.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Kraftiga regnoväder - vem betalar för skadorna?

30 september 2021
| Miljörätt
Var ansvaret rent fysiskt går mellan brukaren av den allmänna va-anläggningen och va-huvudmannen? C. Arnbom om ansvarsfördelning vid översvämningsskador.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Nya livsmedel – framtidens mat?

28 september 2021
| Miljörätt
Regeringen beslutade 2017 om en Livsmedelsstrategi som inkluderar hela livsmedelskedjan. Strategin ska öka andelen hållbar produktion av mat för konsumtion
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

EU:s nya regler om hållbarhetsredovisning bekämpar ”grönmålning” och ställer skarpa krav på ny kompetens

30 juni 2021
| Miljörätt
”Grönmålning” och miljöfloskler – nya regelverk ska göra det svårare för bolag att komma undan med överdrivna eller direkt felaktiga påståenden.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Minskad lovplikt och större eget ansvar – bygglovsutredningen har presenterats

24 juni 2021
| Entreprenad- och fastighetsrätt
Tidiga morgnar och sena kvällar. Ett oändligt antal samtal i händerna på nyckfulla teknikgudar – pandemin framtvingade något av en pionjärinsats. Till sist: omkring hundra sidor föreslagen lagtext. Efter 15 månaders intensivt arbete har nu bygglovsutredningen, med den särskilda utredaren Jesper Blomberg i spetsen, lämnat betänkandet Ett nytt regelverk för bygglov. Förenklade regler ska öka förutsebarheten och stimulera bostadsbyggandet.
Skola och utbildning Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Allt fler stater i domstol för bristande miljöarbete – kan det rädda klimatet?

3 juni 2021
| Miljörätt
Klimatprocesser mot stater ökar runt om i världen. De initieras ofta av ungdomsledda rörelser som är frustrerade över att regeringar inte gör tillräckligt.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Förslag om enklare tillståndsprocesser för elnät

1 juni 2021
| Miljörätt
Om Sverige ska lyckas ställa om till en förnybar energiproduktion och uppnå klimatmålen är det hög tid att regelverket för utbyggnaden av elnätet ses över.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

EU-domstolen lägger fokus på individen i art- och habitatdirektivet

13 april 2021
| Miljörätt
Målen: ”Skydda skogen”. EU-domstolen klargör i dom bl.a. att förbuden mot påverkan på arter i art- och habitatdirektivet avser varje individ av en art.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Kan ekocidlagstiftning rädda klimatet?

18 februari 2021
| Miljörätt
En expertpanel ska utforma ett förslag till det nya brottet ekocid. Snart kan det vara möjligt att väcka åtal för brott mot naturen vid Internationella brottmålsdomstolen.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle