Till övergripande innehåll för webbplatsen

Kortnyheter

Överkompensation till friskola stoppas av kammarrätten

Friskolan Orust Waldorfskola får inte ersättning för lokalkostnader utifrån kommunens schablon eftersom det kraftigt skulle överkompensera skolan för i jämförelse med skolans faktiska lokalkostnader, enligt en dom i kammarrätten.

När friskolan tilldelades lokalbidrag av kommunen till skola, fritidshem och förskoleklass gjordes det utifrån de faktiska lokalkostnaderna (undantagsregeln) i stället för på kommunens genomsnittliga lokalkostnad (huvudregeln). Något som skett kontinuerligt sedan 2015. Friskolan överklagade beslutet och ville att bidragsbeloppet skulle baseras på kommunens genomsnittliga lokalkostnad. 

Kammarrätten går dock på kommunens linje. Enligt domstolen ska undantagsregeln tillämpas när ersättning utifrån en genomsnittlig kostnad kraftigt över- eller underkompenserar den enskilda skolhuvudmannen. För Orust Waldorfskola skulle en tillämpning av huvudregeln innebära att friskolan får drygt en miljon kronor extra för kostnader som den inte visat att den har. Kammarrätten fastställer därmed kommunens beslut.

Kammarrätten i Göteborg 2362--2363-22

Polis döms för dödsvållande

I november 2021 avled en man på Lidingö utanför Stockholm i samband med ett polisingripande då tumult uppstått. Mannen hade uppträtt aggressivt, irrationellt och varit påverkad av narkotika.

Efter händelsen åtalades en av polismännen som deltagit vid ingripandet och tingsrätten dömer honom nu för vållande till annans död. Han var alternativt åtalad för tjänstefel.

Genom en film som återger stora delar av händelseförloppet och en obduktionsläkares uppgifter är det bevisat att mannen avled till följd av kvävning med efterföljande hjärtstopp. Tingsrätten anser att polismannen genom oaktsamhet orsakade mannens död. Påföljden bestäms till villkorlig dom och 50 dagsböter.

Stockholms tingsrätt B 18091-22

Tonåring döms för mord på kamrat

I augusti 2021 försvann en ung man i trakten av Hallsbergs som senare påträffades mördad. Vid försvinnandet bodde han tillsammans med en då 18-årig vän på en gård.

Efter att den försvunne påträffats död med omfattande kniv- och huggvåld mot huvud och hals åtalades 18-åringen för mord, tre fall av mordbrand samt olaga hot. En mängd uppgifter samt teknisk bevisning pekade mot honom som gärningsman.

Tingsrätten dömde honom till tio års fängelse för mord, två fall av mordbrand och två fall av olaga hot. Hovrätten finner nu även det tredje mordbranden styrkt och dömer 18-åringen för tre fall av mordbrand. Påföljden ändras inte.

Göta hovrätt B 3459-22

Döms för raketattack mot polis på nyår

En 17-åring som skjutit en fyrverkeripjäs mot polisen på nyårsafton 20121 i Linköping har dömts för misshandel och blåljussabotage till 60 timmars ungdomstjänst. Det var i Skäggetorp, som är med på polisens lista över särskilt utsatta områden, som 17-åringen sköt en raket som exploderade helt nära två poliser. Den ene av poliserna fick smärta i öronen samt huvudvärk. Förutom blåsljussabotage dömde tingsrätten 17-åringen för försök till misshandel. Hovrätten ändrar nu bedömningen så att 17-åringen istället döms för fullbordad misshandel. Att den ena polisen orsakats både smärta i öronen och huvudvärk utgör ett fullbordat misshandelsbrott, inte ett försök.

Gota hovrätt B 3439-22

Gömde 21 000 kr i håret - frias från åtal om penningtvätt

En kvinna från Rumänien som haft 21 000 kr i instoppade i håret har friats från åtal om penningtvättsbrott i hovrätten. Hon hade kommit till Sverige med sin man för att jobba ihop pengar genom att städa och slänga skräp åt folk.

När hon åtalades förklarade hon att kvinnor som hon av kulturella skäl inte fick ha plånbok då det ansågs som skamligt bland hennes folk. Det var hennes man som hade bett henne förvara pengarna eftersom han var rädd att tappa dem. Kvinnan dömdes först i tingsrätten för ringa penningtvättsbrott, men har nu friats av hovrätten.

Hovrätten anser att kvinnans åtgärd att förvara pengarna gömda i håret inte ensamt kan anses som en sådan kvalificerad åtgärd som syftat till att dölja att egendomen härrör från brott eller brottslig verksamhet, eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. Därmed ogillas åtalet mot henne.

Svea hovrätt B 10433-21

Drogpåverkad misshandlade äldre kvinna - frias i tingsrätten

En drogpåverkad man som i augusti misshandlade en äldre kvinna på Nytorget i Hässleholm har friats i tingsrätten eftersom han inte var medveten om vad han gjorde. Det var under en drogutlöst tillfällig psykos som han fällde kvinnan till marken och kort satt på hennes bröst och hals innan han rullade av henne. Av filmer och vittnesmål framgår det att mannen inte förefaller ha varit medveten om situationen eller sitt handlande, att han inte angripit kvinnan med några riktade slag eller sparkar, och att han varit helt borta och inte kontaktbar. Mot den bakgrunden samt psykiatriuttalanden finner tingsrätten det inte visat att mannen haft en sådan medvetandegrad att han kan bedömas ha haft uppsåt att skada kvinnan.

Hässleholms tingsrätt B 1009-22

Nyckelfärdigt hus hade arton fel

Köparna av ett så kallat nyckelfärdigt hus upptäckte ett stort antal fel när huset stod klart. Nu har köparna tilldömts knappt 250 000 kr i ersättning för 18 av 22 fel av byggbolaget som uppfört huset.

Bolaget gjorde gällande att flera av felen reklamerats för sent, att det inte fått tillfälle att avhjälpa felen och att den entreprenör som gjort grunden till huset hade ansvar för två av felen.

Sammantaget finner hovrätten att entreprenaden haft 18 fel som bolaget ansvarar för. Köparna har dock nekat avhjälpande av två av felen som de därmed inte har rätt till prisavdrag för. Sammanlagt ska bolaget betala 241 250 kr plus ränta till köparna. De måste dock betala delar av de rättegångskostnader bolaget hade vid tingsrätten, men vid hovrätten ska parterna stå sina egna kostnader.

Svea hovrätt T 14604-20

Spelare i Djurgården frias från våldtäktsåtal

Spelaren i Djurgårdens allsvenska herrlag stod åtalad för en våldtäkt som skulle ha inträffat natten mellan den 1 och 2 oktober i år på Östermalm i Stockholm. Åtalet omfattade även kränkande fotografering samt ringa narkotikabrott. Splaren och kvinnan hade träffats under en månads tid och hade haft sex flera gånger tidigare, men just den här natten ville kvinnan inte ha det förklarade hon, vilket spelaren inte respekterade.  

Splaren döms emellertid enbart för ringa narkotikabrott av tingsrätten. Kvinnan bedöms visserligen vara såväl trovärdig som tillförlitlig och hennes uppgifter har även stöd av annan bevisning. Men med hänsyn till vad spelaren berättat och den bevisning som stöder hans uppgifter, bland annat SMS anser tingsrätten att det inte är ställt utom rimligt tvivel att det varit fråga om en våldtäkt.

Inte heller anser tingsrätten att det är bevisat att spelaren, som medgett att han filmat kvinnan, gjort det olovligen och i hemlighet. Även åtalet för kränkande fotografering ogillas därför.

Tingsrätten anser det dock visat att den tilltalade uppsåtligen har använt narkotika - Tramadol - och han döms därför för ringa narkotikabrott till 30 dagsböter. Tingsrätten avslår även en begäran om utvisning.

Stockholms tingsrätt B 14334-22

Knivvåld vid lägenhetsflytt

En inflyttande hyresgäst har dömts till ett års fängelse för att ha knivskurit den avflyttande hyresgästen när denne kom för att hämta några kvarvarande saker. När han som skulle lämna lägenheten i Piteå dök upp för att hämta sina saker var den nye hyresgästen irriterad och situationen eskalerade till bråk, där den avflyttande mannen blev knivskuren i ena armen.

Åtalad för grov misshandel hävdade den tilltalade att han lämnat lägenheten när den andre mannen kom och att inget våld alls hade förekommit.

En oenig tingsrätt fann mot bakgrund av vittnesmål och övrig bevisning åtalet styrkt och dömde den nya lägenhetsinnehavaren till 1,5 års fängelse samt utvisning i fem år. En skiljaktig ledamot ansåg mot bakgrund av att endast lindriga skador uppstått att utredningen inte visade på mer än misshandel av normalgraden.

Hovrätten bedömer det nu som misshandel av normalgraden – eftersom det rört sig om lindriga skador och kortvarigt förlopp – men att straffvärdet ändå är betydande eftersom det varit fråga om knivvåld. Påföljden ändras i enlighet med det till ett års fängelse.

Hovrätten för Övre Norrland B 905-22

Inte grovt att våldta funktionsvarierad dotter - straffet halveras

Hovrätten halverar straffet för en pappa som våldtagit sin funktionsvarierade dotter under fem års tid. I tingsrätten dömdes han till tolv års fängelse men hovrätten sätter ner straffet till fängelse i sex år.   

Pappan åtalades bland annat för att när dottern var 12-17 år gammal ha utnyttjat hennes funktionsvariation, som innebar att hon främst kommunicerade genom teckenspråk, för att utsätta henne för ett stort antal sexuella övergrepp. Utöver fem fall av grov våldtäkt mot barn avsåg åtalet även utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott och två fall av misshandel.

Tingsrätten dömde mannen för fyra fall av grov våldtäkt mot barn, viss annan sexualbrottslighet och ett fall av misshandel och bestämde påföljden till tolv års fängelse.

Hovrätten finner liksom tingsrätten att mannen har gjort sig skyldig till bland annat fyra fall av våldtäkt mot barn och bedömer gärningarna som mycket allvarliga. Det är försvårande att mannen har utnyttjat dotterns mer utsatta situation på grund av sin funktionsvariation.

Däremot bedömer hovrätten inte gärningarna vara fullt så hänsynslösa och råa att de ska rubriceras som grova. Vad gäller påföljden konstaterar hovrätten att det maximala fängelsestraff som kan dömas ut när gärningarna inte rubriceras som grova brott är åtta års fängelse. Mot bakgrunden av de principer som ska tillämpas vid flerfaldig brottslighet sänks påföljden till sex års fängelse, omfattande även annan sexualbrottslighet och ett fall av misshandel.

Göta hovrätt B 3455-22

Black Weekend - t.o.m. måndag!

15-30 % på alla juridiska kurser och nyhetsdagar.