2020-09-30

Förslag om verksamhetsförbud för kommunala skolor ute på remiss

I början av september överlämnades lagförslag till Utbildningsdepartementet som utökar möjligheterna för ...2020-08-31

Jämställdhet inom juristbranschen – en viktig fråga för de yngre

I branschrapporten Framtidens jurist 2020, har fokus i år legat på jämställdhet inom branschen. Utvecklingen går framåt ...2020-08-28

Kamerabevakning i skolan – intrång i elevers integritet?

Sedan i mars i år har Lunds kommun drabbats av tolv anlagda skolbränder. Kommunen vill därför införa kamerabevakning i ...2020-07-03

Ny lag om rapporteringsplikt för skatterådgivare — underminerar advokaters tystnadsplikt?

Idag den 1 juli träder nya skatteregler i kraft som innebär att det införs en rapporteringsplikt för rådgivare vad ...2020-07-02

Ingen mer statistik om vare sig kommunala eller fristående skolor

Från och med september kommer Skolverket inte längre publicera statistik om enskilda fristående eller kommunala skolor. ...2020-06-02

Kan utreseförbud motverka barnäktenskap?

Den hedersrelaterade brottsligheten ska bekämpas, och det måste göras i större utsträckning än vad som sker idag. Så ...2020-05-27

Hur uppnår Sverige en mer likvärdig skola?

Utredningen om en mer likvärdig skola som överlämnades till regeringen i slutet av april har mottagit både ris och ros ...2020-04-29

Kan slopade socialavgifter mildra pandemins ekonomiska konsekvenser?

Regeringen har till följd av spridningen av coronaviruset presenterat flera ekonomiska krispaket för företag. En åtgärd ...2020-04-20

Slöjförbud i skolan - juridik eller politik?

Staffanstorp kommun var först ut med att införa ett slöjförbud i kommunens skolor. I december i fjol röstade ...2020-04-14

Nya anståndsregler till följd av coronaviruset – räddning för svenska företag?

Spridningen av coronaviruset hotar många svenska företag. För att motverka förödande konsekvenser har regeringen bl.a. ...2020-03-10

Barnkonventionen - symbolhandling eller grund för förändring i LVU?

Den 1 januari i år blev barnkonventionen svensk lag. En aktuell fråga är hur den nya lagen kommer att påverka ...2020-03-02

Strider etableringsstopp för religiösa friskolor mot internationell rätt?

Lagförslaget om ett etableringsstopp för konfessionella friskolor kan strida mot grundläggande fri- och rättigheter. ...


1