Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nyheter inom: Processrätt

Topp 7: de mest lästa artiklarna i februari

8 mars 2024
Två näringslivsprofiler förlorar helt olika typer av miljonstrider, en livstidsdömd fälls för hot mot JK, en uppmärksammad morddom – och föräldrarna vinner namnstrid mot Skatteverket. Det är några av de ämnen som förenas på listan över de mest lästa artiklarna under februari 2024.
Processrätt Straffrätt Skatterätt Familjerätt

Topp 10: de mest lästa artiklarna under 2023

9 januari 2024
| Juridikens värld
Jäv och "felaktig bevisvärdering", koranbränningar, HFD:s dom om ränteavdragsbegränsningar och "snippadomen". Vi har listat de 10 mest lästa artiklarna på JUNO Nyheter under 2023.
Processrätt Straffrätt

Topp 7: de mest lästa artiklarna i november

6 december 2023
| Förvaltningsrätt
Peter Althin och Sven-Erik Alhem aktuella rättsfall i podden Juridikens värld. Det är några av de ämnen som förenas på listan av de 7 mest lästa artiklarna i JUNO Nyheter under november.
Processrätt Straffrätt Skatterätt

Färsk dom från EU-domstolen ställer nya krav på svenska domstolar

8 november 2023
| EU-rätt, Analys
En ny dom från EU-domstolen sätter upp vissa gränser till den mycket expansiva praxis inom konsumentskyddsområdet som växt fram på senare år. Läs Marios Iacovides analys av domen.
Processrätt Ersättningsrätt

EU-domstolen: Danmark får frånta medborgarskap – svensk lag "måste ändras"

11 oktober 2023
| EU-rätt
EU-domstolen fastslår i ett färskt avgörande att det i princip inte strider mot unionsrätten att en medlemsstat, med hänvisning till allmänintresset, föreskriver att medborgarskapet kan förloras i avsaknad av verklig anknytning till landet – även om det medför att personen ifråga också förlorar sin ställning som unionsmedborgare. Vissa specifika krav innebär krav på konkreta förändringar.”Sverige måste ändra sin lagstiftning för att göra det möjligt för personer som har förlorat sitt medborgarskap att söka inom en rimlig tid efter att de fyllt 22 år”, skriver Marios Iacovides i en analys.
Processrätt Familjerätt

"Skatteverket måste beakta tidsfrister för omprövning" – oklarheter i Apolus-domens spår

22 augusti 2023
| Analys
De nya beskattningsbesluten från Skatteverket med anledning av återförvisningar i enlighet med den s.k. Apolus-domen väcker en intressant fråga: Måste Skatteverket ta hänsyn till tidsfristen för omprövning? Förhoppningsvis kommer Högsta förvaltningsdomstolen med vägledning inom kort, skriver skattekonsulten Coen Deij.
Processrätt Skatterätt

HD återförvisade fällande domar för mordförsök – frikännande troligt

15 augusti 2023
| Analys
Den 19 augusti 2021 sköts en man med tre skott i Helsingborg när han satt i sin bil. Hovrätten fastställde tingsrättens fällande domar för mordförsök men rev upp den fällande domen. Högsta domstolen konstaterade rättegångsfel och återförvisade målet till hovrätten.
Processrätt Straffrätt

Editionsplikten v. GDPR – "ett mål av stor praktisk betydelse"

28 mars 2023
| Analys
Frågan om hur rättegångsbalkens regler om edition påverkas av GDPR står i fokus i ett färskt förhandsavgörande från EU-domstolen. "Målet kommer ha stor praktisk betydelse", menar Marios Iacovides, universitetslektor i handelsrätt vid Uppsala universitet.
Processrätt

Hög tid att rättsväsendet omfattas av diskrimineringslagen

6 februari 2023
| Arbetsrätt, Förvaltningsrätt, Statsrätt
Personer med funktionsnedsättning ska ha lika möjlighet som andra att delta i alla delar av en rättsprocess. Idag är det dock oerhört svårt för enskilda att få såväl stöd som upprättelse i praktiken, menar Annika Åkerberg, Civil Right Defenders. "En stärkt diskrimineringslag krävs för att tydliggöra rättsvårdande myndigheters ansvar och ge möjlighet till upprättelse när det brustit."
Processrätt

"Hyresgästen går miste om sin rätt" – oklar processrätt försvårar återbetalning

21 oktober 2022
| Analys
Hyresnämndens processrättsliga regler bör ses över för att säkerställa att hyresgäster kan erhålla sin rätt när de betalat för mycket, skriver Sanne Ringdahl, jurist på DER Juridik.
Processrätt

Nordnet missade överklagandefrist – tvingas betala 100 miljoner

5 oktober 2022
| Förvaltningsrätt
Storbanken Nordnet Bank överklagade Finansinspektionens beslut sex dagar för sent. Beslutet om sanktionsavgift på 100 miljoner kronor står därför fast.
Processrätt

Advokat tvingas bort som försvarare för mordmisstänkt

29 september 2022
En välkänd stockholmsadvokat tvingas bort som offentlig försvarare för en man misstänkt för mord. De kontakter han haft med en annan misstänkt gör att han enligt Hudiksvalls tingsrätt inte kan biträda sin klient.
Processrätt Straffrätt

Bråket om fotbollspengarna har nått slutet

26 augusti 2022
Fotbollsklubben Sirius vinner en tvist i hovrätten där deras motpart klandrat en skiljedom. Sirius avvärjde därmed ett krav på ersättning på 6,5 miljoner kr i samband med försäljningen av fotbollsspelaren Kingsley Sarfo.
Processrätt Ersättningsrätt

Poliser hittade på dödshot – döms till fängelse

21 juni 2022
| strafferet-online
Två poliser som satte dit en oskyldig man döms till två års fängelse. Kamera spelade in när poliserna pratade ihop sig om falska anklagelser mot mannen.
Processrätt

Advokat åtalas för grovt skyddande av brottsling - falskt bevis planterades

8 april 2022
Som flera medier rapporterat om har en advokat från västra Sverige åtalats för grovt skyddande av brottsling i samband med en gängrättegång. Uppgifter från Encrochat, telefonmaster och även advokatens vanor att spela på hästar har ingått i det nät kring hans agerande som polisens utredare har spunnit.
Processrätt Straffrätt

Barstedt förklaras på nytt vara obehörig av Örebro tingsrätt

1 april 2022
Sedan Göta hovrätt upphävt Örebro tingsrätts beslut att förklara juristen Neo Barstedt obehörig att vara ombud vid tingsrätten, har Örebro tingsrätt fattat ett nytt beslut om saken. Barstedts beteende tyder på en allvarlig brist på omdöme och avsaknad av respekt för såväl advokatyrket som för det rättssystem han verkar i anser tingrätten.
Processrätt Straffrätt

JUNO för jurister

Upptäck hur du som jurist kan fatta bättre beslut snabbare.