Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nyheter inom: Skatterätt

"Skatteverkets särskilda utredningsskyldighet måste klargöras"

19 mars 2024
| Analys
Problemen kring oriktig uppgift, i synnerhet Skatteverkets särskilda utredningsskyldighet, framgår tydligt av en aktuell kammarrättsdom, skriver skattekonsulten Coen Deij i en analys av rättsläget.
Processrätt Skatterätt

HFD:s nya ränteavdragsdom välkomnas – "Skatteverket tvingas backa"

11 mars 2024
| Analys
HFD har nyligen fastslagit att inte heller 24 kap. 19 § inkomstskattelagen (IL) i de riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna är förenlig med EUF-fördraget. Domen är välmotiverad och Skatteverket måste nu backa från sina tidigare tolkningar, skriver skattekonsulten Coen Deij.
Skatterätt

Topp 7: de mest lästa artiklarna i februari

8 mars 2024
Två näringslivsprofiler förlorar helt olika typer av miljonstrider, en livstidsdömd fälls för hot mot JK, en uppmärksammad morddom – och föräldrarna vinner namnstrid mot Skatteverket. Det är några av de ämnen som förenas på listan över de mest lästa artiklarna under februari 2024.
Processrätt Straffrätt Skatterätt Familjerätt

Topp 7: de mest lästa artiklarna i januari

6 februari 2024
| Förvaltningsrätt
Slöjförbud för kommunalanställda, fifflande vårdbolag, advokattjänsters reklamationsplikt – och ett önskemål om att få nytt efternamn i ljuset av 350 år gammalt hjältemod. Det är några av de ämnen som förenas på listan över de 7 mest lästa artiklarna i JUNO Nyheter i januari 2024.
Straffrätt Skatterätt Hälso och sjukvård

Artikelserie: Rättssäkerhet i ett enkelt skattemål – från omprövning till dom

23 januari 2024
| Analys, Debatt
Högsta förvaltningsdomstolen har under 2023 avgjort tio skattemål som inte avser förhandsbesked från Skatterättsnämnden. I endast ett av målen delade HFD Skatteverkets bedömning – vilket ger all anledning att hålla debatten om rättssäkerhet i skattemål vid liv, skriver skattekonsulten Coen Deij, i del 1 av en artikelserie där ett enkelt beskattningsärende följs på nära håll.
Skatterätt

"Skatteverkets ställningstagande om tjänsteställe strider mot lagen"

16 januari 2024
| Debatt
Skatteverkets ställningstagande avseende tjänsteställe står i strid med hur begreppet definieras i lagen. Det menar Hanna Landelius, som hoppas att Skatteverkets tolkning kommer att underkännas vid domstolsprövning.
Offentlig rätt Skatterätt

Topp 7: de mest lästa artiklarna i november

6 december 2023
| Förvaltningsrätt
Peter Althin och Sven-Erik Alhem aktuella rättsfall i podden Juridikens värld. Det är några av de ämnen som förenas på listan av de 7 mest lästa artiklarna i JUNO Nyheter under november.
Processrätt Straffrätt Skatterätt

Skatteverket ger replik på krönika gällande forskningsavdrag

6 december 2023
Skatteverket vill lämna förtydliganden kring vissa frågor som lyfts i krönikan ”Oskälig bevisbörda för att få forskningsavdrag” av Hanna Landelius manager på Aspia, som publicerades den 24 oktober.
Skatterätt

”Oskälig bevisbörda för att få forskningsavdrag”

26 oktober 2023
| Forskning, Analys
Ett s.k. forskningsavdrag infördes 2014. Skatteverkets strikta tolkning av reglerna, i kombination med en betungande bevisbörda, gör dock att bolag avstår från att söka forskningsavdrag – vilket försämrar Sveriges möjligheter att bibehålla innovativa företag. Det skriver Hanna Landelius, manager på Aspia, i en analys.
Skatterätt

"Skatteverket måste beakta tidsfrister för omprövning" – oklarheter i Apolus-domens spår

22 augusti 2023
| Analys
De nya beskattningsbesluten från Skatteverket med anledning av återförvisningar i enlighet med den s.k. Apolus-domen väcker en intressant fråga: Måste Skatteverket ta hänsyn till tidsfristen för omprövning? Förhoppningsvis kommer Högsta förvaltningsdomstolen med vägledning inom kort, skriver skattekonsulten Coen Deij.
Processrätt Skatterätt

"Rättssäkerhet i skattemål börjar hos Skatteverket"

13 juni 2023
| Analys
Det är missledande och rättsosäkert att Skatteverket i kommunikationen med skattskyldiga och domstolar presenterar subjektiva uppfattningar som ”lagstiftarens tydliga val”, skriver skattekonsulten Coen Deij.
Skatterätt

”Motstridiga domskäl” – Coen Deij om "ventilen" och rättsosäkra bedömningar

11 maj 2023
| Analys
Kammarrätten i Göteborg har nyligen gjort bedömningen att den s.k. ventilen i 2013 års ränteavdragsbegränsningsregler inte är tillämplig på skuldförhållanden inom Halmstad kommuns intressegemenskap. Domstolens bedömning i målen är svårbegriplig och domskälen är motstridiga, skriver skattekonsulten Coen Deij i en kritisk analys.
Skatterätt

Kan bli möjligt med momsavdrag för utrustning för hemarbete

29 juni 2022
| Mervärdesskatt
Avdrag för ingående moms kan få göras för kontorsutrustning som anställd köper för hemarbete om arbetsgivaren blir ägare enligt en dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Fler förutsättningar måste dock utredas. Målet visas åter till Skatterättsnämnden.
Skatterätt

Zelmerlöw förlorar strid med Skatteverket - marknadsvärdet fastställs

19 april 2022
Artisten Måns Zelmerlöw ska betala skatt för odeklarerade inkomster. Bakgrunden är en fastighetsaffär i Båstad där artisten fick kraftig rabatt efter att ha uppträtt på en invigning. Kammarrätten fastställer därmed Skatteverkets beslut. 
Skatterätt

”Skatteverkets misstag får inte vara anledningen till retroaktiv stopplagstiftning”

30 mars 2022
| Analys
"Det saknas en analys om utgången i Hoist-målet beror på en bristfällig lagregel eller en undermålig utredning från Skatteverkets sida", skriver Amanda Koziol och Coen Deij, skattekonsulter på Deloitte.
Skatterätt

”Rättsosäkra dubbeldomar i ränteavdragsmål”

23 februari 2022
| Analys
Kammarrätten tillämpar rekvisitet skatteförmån på ett inkonsekvent sätt trots att det gått drygt nio år sedan begreppet introducerades. "Det är ett tydligt kvitto på att det finns ett stort behov av vägledande praxis, skriver Coen Deij, skattekonsult på Deloitte.
Skatterätt