Läs mer om:

Skatterätt


2020-07-03

Ny lag om rapporteringsplikt för skatterådgivare — underminerar advokaters tystnadsplikt?

Idag den 1 juli träder nya skatteregler i kraft som innebär att det införs en rapporteringsplikt för rådgivare vad ...2020-05-12

Coronapandemin, CSR och skatteplanering

Internationella valutafonden förutspår att Covid-19-utbrottet kan rendera värre ekonomiska konsekvenser än de under ...2020-05-12

Ekonomiska åtgärder i samband med COVID-19 och Danmarks exkludering av företag registrerade i skatteparadis

Efter att ha initialt lagt sin fokus på att medicinskt hantera pandemin har länder utökat sitt fokus till att även ...2020-04-29

Kan slopade socialavgifter mildra pandemins ekonomiska konsekvenser?

Regeringen har till följd av spridningen av coronaviruset presenterat flera ekonomiska krispaket för företag. En åtgärd ...2020-04-14

Nya anståndsregler till följd av coronaviruset – räddning för svenska företag?

Spridningen av coronaviruset hotar många svenska företag. För att motverka förödande konsekvenser har regeringen bl.a. ...2020-03-10

Skatterättens källor – då och nu

Stefan Olsson, professor i finansrätt, gör i sin krönika några nedslag i de gångna decennierna och jämför översiktligt ...2019-06-28

Inkomstskattelagen - reflektioner över en tonårig lagstiftning

Professor Stefan Olsson reflekterar över den språkliga utvecklingen historiskt av Inkomstskattelagen och belyser vissa ...2019-06-24

Justitierådet Mahmut Baran om karriären, klassresan och att vara först

Den Högsta förvaltningsdomstolen är belägen i anrika lokaler på Riddarholmen i Stockholm, med utsikt över ...


1