Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nyheter inom: Skatterätt

Zelmerlöw förlorar strid med Skatteverket - marknadsvärdet fastställs

19 april 2022
Artisten Måns Zelmerlöw ska betala skatt för odeklarerade inkomster. Bakgrunden är en fastighetsaffär i Båstad där artisten fick kraftig rabatt efter att ha uppträtt på en invigning. Kammarrätten fastställer därmed Skatteverkets beslut. 
Skatterätt

”Skatteverkets misstag får inte vara anledningen till retroaktiv stopplagstiftning”

30 mars 2022
| Analys
"Det saknas en analys om utgången i Hoist-målet beror på en bristfällig lagregel eller en undermålig utredning från Skatteverkets sida", skriver Amanda Koziol och Coen Deij, skattekonsulter på Deloitte.
Skatterätt

”Rättsosäkra dubbeldomar i ränteavdragsmål”

23 februari 2022
| Analys
Kammarrätten tillämpar rekvisitet skatteförmån på ett inkonsekvent sätt trots att det gått drygt nio år sedan begreppet introducerades. "Det är ett tydligt kvitto på att det finns ett stort behov av vägledande praxis, skriver Coen Deij, skattekonsult på Deloitte.
Skatterätt

Ordbok gav lägre el-skatt för kryptovaluta

3 februari 2022
En anläggning där ett företag utvinner kryptovaluta är en sådan datorhall som ger rätt till lägre energiskatt. Högsta förvaltningsdomstolen avgör målet efter att ha konsulterat Nationalencyklopedin och svensk ordbok.
Skatterätt

Ny lag om rapporteringsplikt för skatterådgivare — underminerar advokaters tystnadsplikt?

3 juli 2020
| JUNO
1 juli träder nya skatteregler i kraft som innebär att det införs en rapporteringsplikt för rådgivare vid vissa skatterättsliga arrangemang.
Skatterätt

Coronapandemin, CSR och skatteplanering

12 maj 2020
| JUNO, JUNO Nyheter, Svensk Skattetidning
Alice Grudd jur. kand. och adjunkt i associationsrätt och skatterätt vid Uppsala universitet om regeringens lanserade ”krispaket” som bland annat innehåller lån i form av anstånd och nedsättning av skatter.
Skatterätt
Ekonomiska åtgärder i samband med covid-19

Ekonomiska åtgärder i samband med COVID-19 och Danmarks exkludering av företag registrerade i skatteparadis

12 maj 2020
| JUNO, JUNO Nyheter, Svensk Skattetidning
Efter att ha initialt lagt sin fokus på att medicinskt hantera pandemin har länder utökat sitt fokus till att även inkludera den ekonomiska kris som medföljt. Med hänsyn till att vi fortfarande befinner oss i en tidig fas av pandemin har länderna huvudsakligen valt att implementera mer kortsiktiga stödpaket med en tidshorisont som generellt sett sträcker sig över 2020-2021. Jur.dr. Yvette Lind skriver om sin forskningsansats.
Skatterätt

Kan slopade socialavgifter mildra pandemins ekonomiska konsekvenser?

29 april 2020
| JUNO, JUNO Nyheter
Regeringen har till följd av spridningen av coronaviruset presenterat flera ekonomiska krispaket för företag. En åtgärd som förväntas mildra de ekonomiska konsekvenserna består i att under en begränsad period slopa socialavgifterna.
Skatterätt

Nya anståndsregler till följd av coronaviruset – räddning för svenska företag?

14 april 2020
| JUNO, JUNO Nyheter
Spridningen av coronaviruset hotar många svenska företag. För att motverka förödande konsekvenser har regeringen bl.a. lagt fram ett lagförslag som öppnar upp möjligheten att få anstånd med inbetalning av skatt. Frågan är vad lagstiftningen kommer innebära för såväl staten som företagare, och i vilken utsträckning den kommer att stärka företags likviditet.
Skatterätt

Skatterättens källor – då och nu

10 mars 2020
| JUNO Nyheter
Läs mer om 80-talet – den gyllene konsulteran, 90-talet – det akademiska årtiondet och om sekelskiftet – nutid – den skatterättsliga expansionen.
Skatterätt
piggy-bank-2889046-1200x630-72ppi

Inkomstskattelagen - reflektioner över en tonårig lagstiftning

28 juni 2019
Professor Stefan Olsson reflekterar över den språkliga utvecklingen historiskt av Inkomstskattelagen och belyser brister och svårigheter med lagstiftningen.
Skatterätt
Karnov_0816

Justitierådet Mahmut Baran om karriären, klassresan och att vara först

24 juni 2019
| Förvaltningsrätt
Mahmut Baran växte upp i en kurdisk by i Turkiet, valdes ut för att studera, och kom till Sverige. Han har gjort en unik karriärresa.
Processrätt Skatterätt