Läs mer om:

Miljörätt


2020-09-17

”Kommuner måste tänka efter före byggprojekt och exploateringsavtal”

Christian Arnbom, advokat och delägare, har under många år bistått kommuner med juridisk expertis – nu är han ny expert ...2020-09-14

Klimatpolitikens paradoxer

En sak verkar alla vara ense om: Klimatförändringarna är ett globalt problem som inte går att lösa på nationell nivå. ...2020-06-15

Är beviskraven högre vid miljöbrott jämfört med annan brottslighet?

Stora mängder av miljöfarligt batteriavfall hittades nedgrävt i marken på olika fastigheter. Tingsrätten dömde nyligen ...2020-06-09

HD har ändrat mångårig praxis kring grundvatten - vad händer nu?

För att säkerställa tillgång till dricksvatten är uttag av grundvatten en av våra viktigaste samhällsfunktioner. För ...2020-06-08

Klimatfrågor och förändringsprocesser i fokus på årets Miljörättsdag

Miljö- och klimatfrågor debatteras ständigt och är centrala världspolitiska frågor. Den globala uppvärmningen får ...2020-04-24

Regeringen upphäver länsstyrelsens beslut på grund av ett “grovt fel” i handläggningen

Länsstyrelsen agerade i strid med förvaltningslagen genom att inte kommunicera ett yttrande till Svenska kraftnät innan ...2020-02-03

Högsta domstolens dom i Girjas-målet

Högsta domstolen har den 23 januari meddelat dom i det omskrivna s.k. Girjasmålet, där Girjas sameby – nordväst om ...2020-01-24

Klimatpolitikens paradoxer

En sak verkar alla vara ense om: Klimatförändringarna är ett globalt problem som inte går att lösa på nationell nivå. ...2020-01-17

Ökar intresset av att bevara brukningsvärd jordbruksmark?

Under 2019 har frågan om brukningsvärd jordbruksmark, 3 kap. 4 § miljöbalken (1998:808), varit uppe för prövning i ett ...2019-11-28

Miljörättsdagen 2019

Sedan snart två decennier tillbaka anordnar VJS årligen Miljörättsdagen, ett populärt kunskaps- och nyhetsforum som ...2019-10-15

Minerallagens nyaste vändning

Lång handläggningstid för bearbetningskoncession utgör inte skäl nog att förlänga undersökningstillstånd. Här följer en ...2019-06-10

Ny lagstiftning rörande vattenmiljö och vattenkraft - en analys

I juni 2016 träffade Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna en ...2019-06-04

"Tunnsådd praxis" - Åsa Marklund Andersson om miljöstraffrätt

VJS och Karnov Group anordnade, i oktober 2018, Miljörättsdagen – för 17 året i rad. I vanlig ordning bjöds det på ...


1