Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nyheter inom: Miljörätt

En översiktsplan är inte bindande – eller är den?

28 mars 2022
| Miljörätt
Trots att det av plan- och bygglagen uttryckligen framgår att en översiktsplan inte är bindande har sådana planer i praxis fått en allt större betydelse vid exploatering. Hur kommer detta sig?
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Hopp om historisk klimatomställning

7 mars 2022
| Miljörätt
Sveriges elkonsumtion beräknas öka kraftigt de kommande åren, som ett resultat av att industri och transporter elektrifieras och fasar ut fossila bränslen.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Artskyddet i fokus på årets Miljörättsdag

2 december 2021
| Miljörätt
Temat för årets Miljörättsdag var artskyddet men många olika aktuella ämnen diskuterades under dagen.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Det kommunala vetot gällande vindkraft under omprövning?

9 november 2021
| Miljörätt
För att nå de nationella målen för hållbar elproduktion sneglar regeringen på Danmark och tror att vindkraft till havs kan vara svaret.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Måste vi snöröja och sanda våra strandpromenader?

9 november 2021
| Miljörätt
Bestämmelser om gaturenhållning, är huvudregeln att kommunen ansvarar för gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder på allmänna platser.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Kraftiga regnoväder - vem betalar för skadorna?

30 september 2021
| Miljörätt
Var ansvaret rent fysiskt går mellan brukaren av den allmänna va-anläggningen och va-huvudmannen? C. Arnbom om ansvarsfördelning vid översvämningsskador.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Nya livsmedel – framtidens mat?

28 september 2021
| Miljörätt
Regeringen beslutade 2017 om en Livsmedelsstrategi som inkluderar hela livsmedelskedjan. Strategin ska öka andelen hållbar produktion av mat för konsumtion
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

EU:s nya regler om hållbarhetsredovisning bekämpar ”grönmålning” och ställer skarpa krav på ny kompetens

30 juni 2021
| Miljörätt
”Grönmålning” och miljöfloskler – nya regelverk ska göra det svårare för bolag att komma undan med överdrivna eller direkt felaktiga påståenden.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Allt fler stater i domstol för bristande miljöarbete – kan det rädda klimatet?

3 juni 2021
| Miljörätt
Klimatprocesser mot stater ökar runt om i världen. De initieras ofta av ungdomsledda rörelser som är frustrerade över att regeringar inte gör tillräckligt.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Förslag om enklare tillståndsprocesser för elnät

1 juni 2021
| Miljörätt
Om Sverige ska lyckas ställa om till en förnybar energiproduktion och uppnå klimatmålen är det hög tid att regelverket för utbyggnaden av elnätet ses över.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

EU-domstolen lägger fokus på individen i art- och habitatdirektivet

13 april 2021
| Miljörätt
Målen: ”Skydda skogen”. EU-domstolen klargör i dom bl.a. att förbuden mot påverkan på arter i art- och habitatdirektivet avser varje individ av en art.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Svåra avvägningar i plan- och bygglagen – ny bok guidar rätt

13 april 2021
| Miljörätt, Offentlig förvaltning, Förvaltningsrätt, Juridisk litteratur, Samhällsplanering
Nya Lexinokommentaren Plan- och bygglagen ger vägledning vid knepiga avvägningar när byggande och infrastruktursatsningar ska förenas med miljöintressen.

Kan ekocidlagstiftning rädda klimatet?

18 februari 2021
| Miljörätt
En expertpanel ska utforma ett förslag till det nya brottet ekocid. Snart kan det vara möjligt att väcka åtal för brott mot naturen vid Internationella brottmålsdomstolen.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Fängelsestraff i unik artskyddsdom – största målet i sitt slag

11 november 2020
| Miljörätt
Mannen lade ut mer än 200 annonser med djurdelar från skyddade djur – och har bland annat sålt örnfjädrar och björnklor. Nu har han dömts till fängelse

Ny lagstiftning avseende avfall – äntligen några förtydliganden

9 november 2020
| Miljörätt
Genomföra EU:s avfallsdirektiv - som ett led i arbetet mot en mer cirkulär ekonomi görs ändringar i svensk avfallslagstiftning, trädde i kraft den 20-08-01

”Kommuner måste tänka efter före byggprojekt och exploateringsavtal”

17 september 2020
| Miljörätt, Kommun
Han varnar för att kommuner ibland är alltför angelägna att hjälpa byggföretag – att man i praktiken agerar som en projektör eller i förväg lovar vad som..