Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nyheter inom: Socialrätt

Egna uppgifter kan räcka för sjukpenning – unik dom i HFD

16 november 2022
Den försäkrades egna uppgifter kan vara tillräckliga för att bevilja sjukpenning vid psykisk sjukdom – det har Högsta förvaltningsdomstolen idag kommit fram till.
Hälso och sjukvård Socialrätt

Tillsynsbrister i tragiskt vårdfall - autistisk man bragt om livet

4 maj 2022
Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot IVO för hur tillsynen av ett LSS-boende i Gnosjö gått till. Boendet hade uppmärksammats av SVT:s Uppdrag granskning för vanvård av en brukare. I det tragiska efterspelet dödades brukaren av sin syster, och hon dömdes till sex års fängelse för dråp.
Offentlig rätt Straffrätt Socialrätt

Slappa kontroller stoppar inte fusket inom välfärden

29 mars 2022
I en ny rapport har Brottsförebyggandet rådet (Brå) granskat välfärdsbrottligheten i kommuner och regioner. Kontrollerna släpar efter och görs ofta summariskt om de alls görs. Brå kommer med en rad förslag på åtgärder som skulle kunna förbättra situationen och förvåra för fuskande företag.
Offentlig rätt Straffrätt Socialrätt

Finns det en obegränsad valfrihet för äldre att välja sociala tjänster?

16 mars 2022
| Analys
Frågan om äldre har rätt att välja sociala tjänster är vanligt förekommande och ger huvudbry i landets kommuner. Katarina Lindblad, expert inom socialrätt, analyserar rättsläget.
Socialrätt

Frihetsberövanden med stöd av LVU strider inte mot Europakonventionen

9 mars 2022
Det strider inte mot Europakonventionen att en person som fyllt 18 år ges tvångsvård som innefattar ett frihetsberövande på grund av ett socialt nedbrytande beteende enligt LVU.
Socialrätt

Nya föräldraskapspresumtioner och digital bekräftelse

1 februari 2022
Vid årsskiftet infördes två nya föräldraskapspresumtioner som kompletterar den nuvarande faderskapspresumtionen.
Offentlig rätt Socialrätt Familjerätt

Fem ur samma familj döms för bidragsbrott i mångmiljonklassen

21 december 2021
Flera medlemmar ur samma familj döms till långa fängelsestraff för grovt bidragsbrott.
Straffrätt Socialrätt

Nu är Britney fri! Varför ska jurister bry sig?

17 december 2021
| Krönika
Moa Kindström Dahlin, docent vid Uppsala universitet, påminner om att självbestämmanderätten faktiskt vilar på rätten att fatta dåliga beslut.
Socialrätt

Föräldrabalken i takt med tiden? – utredning pågår

8 november 2021
| Social omsorg & Familjerätt, Kommun
En utredning ska nu se över föräldrabalkens regler, bland annat gällande hävande av föräldraskap och om det ska bli lättare att adoptera.
Socialrätt

Räcker ett hjärtslag? Abortfrågan i Texas och USA:s federala grundlag

20 oktober 2021
| Social omsorg & Familjerätt, JUNO Nyheter
Filippo Valguarnera skriver om en lagstiftning som ”trotsar” den federala Högsta domstolens prejudikat och låter medborgarna verka som privata åklagare.
Socialrätt

Nu är det möjligt att utse en tillfällig vårdnadshavare

5 oktober 2021
| Social omsorg & Familjerätt, Kommun
I juli 2021 infördes en ny bestämmelse i föräldrabalken (FB) avseende en tillfällig vårdnadshavare. Behovet av en snabb vårdnadsöverflyttning.
Socialrätt

Med fokus på unga kriminella

7 september 2021
| Juridisk litteratur
Med boken ”Samhället och de unga lagöverträdarna” belyser hovrättsrådet Lars Clevesköld den lagstiftning myndigheterna följer i arbetet med att förebygga och beivra brott av barn och ungdomar.
Socialrätt

Surrogatmoderskap förbjudet i lag – men inte i praktiken?

9 juni 2021
| Social omsorg & Familjerätt, Kommun
Möjligheterna att få barn genom surrogatarrangemang i utlandet har gjort att den rådande principen numera kan ge upphov till rättsligt komplexa situationer
Socialrätt

Fortsatt placering av 14-åring i familjehem – trots uppgifter om sexuella övergrepp

9 juni 2021
| Social omsorg & Familjerätt, Kommun
Den 14-åriga flickan omhändertogs vid födseln och placerades i ett familjehem. Efter uppgifter om sexuella övergrepp omplacerades 14-åringen
Socialrätt

Strider kommunala tiggeriförbud mot Europakonventionen?

24 mars 2021
| Social omsorg & Familjerätt
Europadomstolen slog fast att den schweiziska lag som totalförbjuder tiggeri inte är förenlig med Europakonventionen. Kommuner som infört tiggeriförbud
Socialrätt Familjerätt

Lex lilla hjärtat – nya lagförslag för att stärka barnets bästa

24 mars 2021
| Social omsorg & Familjerätt
Lilla hjärtat: Utredningen presenterade nyligen förslag på lagändringar som ska säkerställa att tragedin inte upprepas, föreslår bl.a. att tvångsvård
Socialrätt Familjerätt