Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nyheter inom: Arbetsrätt och arbetsliv

Kvinnlig anställd trakasserades – kollega var inte skyldig att ingripa

14 december 2021
En lagerarbetare som påstods både ha medverkat till, och ignorerat, trakasserier av en kvinnlig kollega får behålla sitt arbete. Det är inte bevisat att han gjort det som lagts honom till last.
Arbetsrätt och arbetsliv

Tågvärdar förlorar tvist om vila i Arbetsdomstolen

14 december 2021
Dygnsvilan kan bli kortare än avtalade 11 timmar då endast schemaläggningen reglerats i kollektivavtalet. Arbetstidslagen gäller i övrigt.
Arbetsrätt och arbetsliv

Tjänstevapen fick återtas utan förhandling

25 november 2021
Att polisen återtagit tjänstevapnet från en polis utan att ha förhandlat om det i förväg är inte ett brott mot förhandlingsskyldigheten i 11 § MBL.
Arbetsrätt och arbetsliv

Stärkt skydd för visselblåsare – nytt regelverk sätter press på arbetsgivare

13 augusti 2021
I december i år kommer en ny lag om visselblåsare att träda i kraft. Lagen bygger på EU:s visselblåsardirektiv och kommer ställa en mängd nya rättsliga krav som arbetsgivare har att följa. Rätten att rapportera missförhållanden kommer att stärkas och skadestånd och vitessanktioner kan drabba den som inte följer lagen.
Skola och utbildning Arbetsrätt och arbetsliv

Tio år gammal nyhet fortfarande aktuell

26 april 2021
Få utbildningstillfällen bjuder på så många höjda ögonbryn och aha-upplevelser som Erik Danhards frukostseminarium om ”Skäligt omplaceringserbjudande”. Det är nu tio år sedan Arbetsdomstolen klargjorde rättsläget i denna viktiga LAS-fråga, men fortfarande upplever många deltagare det som en nyhet.
Skola och utbildning Arbetsrätt och arbetsliv

Hör delar av utredningens förslag verkligen hemma i LAS? – tre arbetsrättsliga experter uttalar sig

4 augusti 2020
"Obalanserade" och "arbetsgivarvänliga" — så har de mest kontroversiella förslagen om en moderniserad arbetsrätt beskrivits, framför att från arbetstagarsidan. Andra förslag i utredningen — som vissa experter menar är urvattnade, felplacerade och hellre borde lösas genom avtal — har hamnat i skumundan. Vi har lyssnat på tre röster från svensk arbetsrätt – Erik Danhard, Eva Glückman och Mattias af Malmborg – om deras åsikter om utredningsförslagen.
Arbetsrätt och arbetsliv

Svårt läge efter utredning – kan arbetsmarknadens parter lösa knutarna?

4 augusti 2020
Reaktionerna har varit starka på innehållet i utredningen om en moderniserad arbetsrätt. Den fackliga sidan och många socialdemokrater rasade mot förslagen. Alternativet till ny lagstiftning är kollektivavtalslösningar, men oavsett vilken reglering det blir är det arbetsrättsjuristerna som i förhandlingsrum och domstolar ska tillämpa de nya reglerna.
Arbetsrätt och arbetsliv