Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nyheter inom: Arbetsrätt och arbetsliv

Är okunskap bästa försvar vid provocerad uppsägning?

29 mars 2023
| Analys, ROA
När Arbetsdomstolen i en nyligen meddelad dom prövat påståenden om provocerad uppsägning lämnas många viktiga frågor obesvarade, menar Sabina Hellborg, lektor i civilrätt. "Mot bakgrund av de krav som ställs på arbetsgivarens utredningsskyldighet hade det varit befogat med en mer ingående prövning", skriver hon i en analys av domen.
Arbetsrätt och arbetsliv

Rätt att avskeda anställd som vägrade ansiktsskydd under pandemin

30 november 2022
En lageranställd har varit skyldig att lyda arbetsgivarens order om att bära ansiktsskydd i lagerlokalerna för att motverka smittspridning av covid-19, enligt en dom i Arbetsdomstolen. Det har därmed funnits laga grund för att avskeda den anställde när han vägrat det och även varit frånvarande under en vecka.
Arbetsrätt och arbetsliv

Förödande lagtolkning av Arbetsmiljöverket

22 november 2022
Arbetsmiljöverket har i en ny rapport uttalat att skyddsombud inte har rätt att företräda enskilda vid arbetsanpassning, något som flera av Sveriges främsta experter på området uttryckt starka invändningar mot. Maria Steinberg är en av dem. Hon frågar sig hur en myndighet som ska verka för att färre drabbas av arbetsskador kan göra en så felaktig tolkning av skyddsombudens rättsliga uppgifter.
Arbetsrätt och arbetsliv

Utredning föreslår nya giv på arbetsmiljöområdet

10 november 2022
| Krönika, Analys
Ett av förslagen i arbetsmiljöutredningen ”Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus” innebär införandet av ett nytt sorts arbetsmiljöansvar. Det är inte bara lämpligt att genomföra utredningens förslag, skriver Lars von Ehrenheim, en av Sveriges främsta experter på arbetsmiljöområdet, det är till och med nödvändigt om Sverige ska uppfylla sina EU-rättsliga förpliktelser.
Arbetsrätt och arbetsliv

Vårdbiträdet slog larm under pandemin – nu döms cheferna

18 oktober 2022
Ett vårdbiträde som uttalade sig i Expressen fick en skriftlig erinran från sin privata arbetsgivare. Nu har två chefer döms för brott mot repressalieförbudet enligt lagen om meddelarskydd. Påföljden bestäms till böter.
Straffrätt Arbetsrätt och arbetsliv

Uppseendeväckande grovt misstag av Arbetsdomstolen – resning begärs

27 september 2022
Ansökan om resning inkommen i mål som avgjordes i maj. Många och uppseendeväckande fel begångna av Arbetsdomstolen när målet avgjordes, enligt resningsansökan. Åberopar rättsutlåtande från professor som stöd för ansökan.
Arbetsrätt och arbetsliv

"Det är krig" säger chefen till skyddsombudet

13 september 2022
| Krönika
Att vända sig till en myndighet för att påtala brister i arbetsmiljön är en rättighet som har funnits i över 90 år. Enligt arbetsmiljöjuristen Maria Steinberg gynnas alla av att arbetsmiljöfrågor tas på allvar, men i sin forskning har hon sett chefer som pratar om krig ifall brister påtalas.
Arbetsrätt och arbetsliv

Svårt att placera arbetsmiljöansvaret

6 september 2022
| Arbetsrätt, Arbetsmiljö
I ett aktuellt rättsfall placerades arbetsmiljöansvaret på ett bygge på en egenföretagare. Lars von Ehrenheim, expert på arbetsmiljölagstiftning, analyserar domen och dess påverkan på praxis kring vem som ska betala sanktionsavgifter vid brister i arbetsmiljön.
Arbetsrätt och arbetsliv

Rådighetsansvar - tänkbar lösning på de nya arbetsmiljöproblemen

10 maj 2022
| Krönika, Arbetsmiljö
Kedjor av underentreprenörer, arbetare med F-skattsedlar och egenanställningsföretag skapar problem för arbetsmiljöarbetet. Kan ett utökad rådighetsansvar vara lösningen? Lars von Ehrenheim, expert på arbetsmiljörätt, hoppas att en pågående utredning kan lämna förslag som löser gränsdragningsproblemen på området.
Arbetsrätt och arbetsliv

Dolda säljmöten gjorde ”säkerhetsexperter” till tjänstemän

27 april 2022
Säkerhetsexperternas huvudsakliga uppgift var egentligen försäljning ute hos Verisures kunder. Då försäljning traditionellt är något tjänstemannabetonat är det också tjänstemannaavtalet som ska tillämpas då det råder konkurrens mellan det avtalet och ett kollektivatal för arbetare, enligt en dom från AD.
Arbetsrätt och arbetsliv
Svenska fotbollssupportrar i Sevilla

Svenska fotbollssupportrar vinner mot polisen i Arbetsdomstolen

1 april 2022
Två poliser som är engagerade i svenska fotbollslandslagets supporterförening Camp Sweden kan inte hindras att ha det som bisyssla enligt en dom från Arbetsdomstolen. Risken att bisysslan ska skade förtroendet för polisens verksamhet är låg. Sannolikt hade det varit annorlunda om det rört sig om klubblagsfotboll.
Arbetsrätt och arbetsliv

Säkerhetsrisker - svår nöt för AD att knäcka

25 mars 2022
| Analys
Hemlighetsmakeri och svåra rättsliga överväganden står Arbetsdomstolen inför när den ska pröva mål där någon som inte klarat en säkerhetsprövning sägs upp. Säkerhetsbeslutet går inte att överklaga men enligt Europakonventionen måste skiljande från anställningen på den grunden gå att pröva rättsligt.
Arbetsrätt och arbetsliv
Foto: Gettyimages

Svåra arbetsmiljöavvägningar vid hemarbete

17 mars 2022
| Arbetsmiljö, Analys
Från att ha varit en möjlighet för några få har nu hemarbete blivit det nya normala för många. Men vad innebär det för ansvaret för arbetsmiljön? Postcorona är det nödvändigt att fokusera på vilka regler som gäller särskilt för hemarbete, skriver arbetsmiljöexperten Lars von Ehrenheim.
Arbetsrätt och arbetsliv

Oklart arbetsmiljöansvar när gig-ekonomin växer

7 mars 2022
| Krönika
Allt fler får sin försörjning via digitala plattformar i form av appar. Ansvaret för arbetsmiljön för de som arbetar via dessa plattformar är oklart. Hittills har Arbetsmiljöverkets försök att få klarhet i ansvaret inte gett något resulat, skriver arbetsmiljöexperten Maria Steinberg
Arbetsrätt och arbetsliv

Återgång till kontoret - går det att säga nej?

4 mars 2022
| Krönika, Analys
Hemarbete förekom även före coronan, men då ofta som en förmån för begränsade grupper. Nu har många fler vant sig vid det, men vad gäller postcorona när arbetsgivaren vill ha tillbaka de anställda till kontoret. Arbetsmiljöexperten Lars von Ehrenheim har svar.
Arbetsrätt och arbetsliv

AD-dom ökar potentialen för andrahandsavtal

3 mars 2022
Skadestånd kan utdömas för kollektivavtalsbrott även till det förbund som har tecknat ett andrahandsavtal. Det får dock inte vara ett för arbetsgivaren betungande villkor, enligt en dom rörande Göteborgs hamnar.
Arbetsrätt och arbetsliv