Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nyheter inom: Offentlig rätt

Högre status för upphandlare – nyckel till klimatmålen

6 december 2021
| Offentlig upphandling, Kommun
Tänk om inköpen kunde styras så att klimat, miljö och anda viktiga samhällsintressen prioriteras. Just nu är ett sådant regeringsförslag ute på remiss.
Offentlig rätt

Nekas skadestånd trots upphandlingsfel

9 november 2021
| Offentlig upphandling, Kommun
Skadestånd för upphandlingsfel kräver att den förfördelades anbud uppfyller alla obligatoriska krav i upphandlingen, enligt en ny dom från Hovrätten.
Offentlig rätt

Intresse från leverantör räcker för talerätt

9 november 2021
| Offentlig upphandling, Kommun
En leverantör behöver endast påvisa intresse om att tilldelas ett kontrakt som ska upphandlas för att ha rätt att föra talan mot beslutet - EU-domstolen.
Offentlig rätt

TV-sända rättegångar – transparens eller spektakel?

21 oktober 2021
| JUNO Nyheter
Skulle TV-sända rättegångar kunna användas som ett pedagogiskt verktyg för allmänheten och bidra till öppenhet och transparens i rättsapparaten?
Processrätt Offentlig rätt

”Vi borde skriva flera testamenten” – boken Överförmyndare och dödsbon skyr inte dödens juridiska aspekter

29 juni 2021
| Juridisk litteratur
Med den nya boken ”Överförmyndare och dödsbon” vill författarna Peter Signäs och Eva von Schéele hjälpa landets överförmyndare och advokatbyråer att göra rätt – konsekvenserna för den enskilde kan annars bli förödande.
Offentlig rätt Familjerätt

Nya förvaltningslagen – "tydliga direktiv att komma till rätta med långsam handläggning"

12 november 2020
| Förvaltningsrätt, JUNO lagkommentarer
Den nya förvaltningslagen trädde i kraft 2018. Praxis har kodifierats och vissa bestämmelser har moderniserats – lagen erbjuder även vissa nyheter då enskilda nu har möjlighet att angripa långsam handläggning. Vilka effekter kommer den nya lagen att få på sikt? Johan Lundmark, chefsrådman på Förvaltningsrätten i Stockholm och Mathias Säfsten, chef på grundlagsenheten i Justitiedepartementet, har i JUNO nyligen publicerat kommentaren till den nya förvaltningslagen.
Offentlig rätt

Delegation från kommunala nämnder

13 februari 2020
| Kommun
Kommunallagen (2017:725) vilar sedan länge på principen att beslut ska fattas av de förtroendevalda i fullmäktige eller nämnderna.
Offentlig rätt

Rätten att söka skydd - en vägledning vid asylprövning

20 juni 2019
| Utgivning, Förvaltningsrätt
Asylprövning och frågor kring flyktingskap är ämnen som diskuteras flitigt i media och på arbetsplatser. I den senaste upplagan av boken Asylrätt, en praktisk introduktion ger Madelaine Seidlitz dig juridisk vägledning på området, steg för steg.
Offentlig rätt

Är det förbjudet med golvpriser?

12 juni 2019
| Offentlig upphandling
I juni 2018 meddelade Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) en uppmärksammad dom angående s.k. golvpriser (HFD 2018 ref 50).
Offentlig rätt

Riskerar koncessionen som affärsmodell att krascha innan den lyft?

3 juni 2019
| Upphandling, Offentlig förvaltning, Offentlig upphandling
Koncessionen är därför en viktig affärsmodell inom offentlig sektor eftersom den inte belastar de offentliga finanserna.
Offentlig rätt