Nyheter inom: Processrätt

Advokat åtalas för grovt skyddande av brottsling - falskt bevis planterades

8 april 2022
Som flera medier rapporterat om har en advokat från västra Sverige åtalats för grovt skyddande av brottsling i samband med en gängrättegång. Uppgifter från Encrochat, telefonmaster och även advokatens vanor att spela på hästar har ingått i det nät kring hans agerande som polisens utredare har spunnit.
Processrätt Straffrätt

Barstedt förklaras på nytt vara obehörig av Örebro tingsrätt

1 april 2022
Sedan Göta hovrätt upphävt Örebro tingsrätts beslut att förklara juristen Neo Barstedt obehörig att vara ombud vid tingsrätten, har Örebro tingsrätt fattat ett nytt beslut om saken. Barstedts beteende tyder på en allvarlig brist på omdöme och avsaknad av respekt för såväl advokatyrket som för det rättssystem han verkar i anser tingrätten.
Processrätt Straffrätt

Därför utesluts Neo Barstedt - totalsågas av samfundet

14 mars 2022
Anledningen till Neo Barstedt utesluts ur Advokatsamfundet är att han vid nio olika tillfällen, de flest grovt, bedöms ha brutit mot god advokatsed, det framgår av den nu offentliggjorda beslutsmotiveringen. Barstedt har möjlighet att överklaga uteslutningen till Högsta domstolen.
Processrätt Straffrätt

Storlangare begick brott inför spanarnas ögon - fick gå sin väg

14 februari 2022
Vid ett grovt narkotikabrott fick en av brottslingarna gå iväg ostört. Förhandsinformation fanns och utredningsläget var gynnsamt - men inga ansträngningar gjordes för att identifiera mannen.
Processrätt Straffrätt

Toppadvokat stoppas av domstol - får svidande kritik

4 februari 2022
Advokaten Neo Barstedt stoppas från att vara ombud av Örebro tingsrätt. Allvarlig brist på respekt för såväl advokatyrket som för det rättssystem han verkar i.
Processrätt Straffrätt

HD beviljar prövningstillstånd efter riksåklagarens överklagande av morddom

14 december 2021
Vilka krav kan ställas på indiciebevisning för att den ska räcka för en fällande dom? Riksåklagaren hoppas på vägledande avgörande.
Processrätt

TV-sända rättegångar – transparens eller spektakel?

21 oktober 2021
| JUNO Nyheter
Skulle TV-sända rättegångar kunna användas som ett pedagogiskt verktyg för allmänheten och bidra till öppenhet och transparens i rättsapparaten?
Processrätt Offentlig rätt

Vad krävs för att fälla någon för mord? – Riksåklagaren hoppas på HD

20 oktober 2021
| JUNO Nyheter
Riksåklagaren hoppas på vägledning från HD angående vilka krav som kan ställas på indiciebevisning för att den ska räcka för en fällande dom.
Processrätt

En reformerad straffprocess – en nödvändig förändring eller ett hot mot rättssäkerheten?

14 december 2020
| Statsrätt, JUNO Nyheter
Under 2017 utreddes möjligheten att reformera straffprocessen – ett av förslagen bestod i att förhör under förundersökningen skulle tillåtas som bevisning vid huvudförhandlingen. Utredningen har under hösten fått nytt liv, och därmed även frågan om omedelbarhetsprincipen och andra grundläggande processprinciper ska reformeras – eller avskaffas helt. Från försvararhåll möts förslagen av skarp kritik. ”Istället för att nedmontera rättsprinciper och tilldela åklagare mer skönsmässiga maktmedel bör man stärka rättssäkerheten”, säger advokat Thomas Olsson.
Processrätt Straffrätt

Rätt person på rätt plats - låt inte magkänslan styra

6 april 2020
| Arbetsrätt, JUNO, Tidskrifter, Ny Juridik
I denna artikel redogör specialisten i arbets- och organisationspsykologi Sara Henrysson Eidvall för hur vi människor faktiskt fungerar när vi gör våra bedömningar och fattar våra beslut.
Processrätt
shutterstock_268132268-1000x667-72ppi

Möt Eric M Runesson - nytillträtt justitieråd som snart väljs in i Svenska Akademien

27 juni 2019
| Förvaltningsrätt
Han är en kunskapstörstande ”nörd” som var dålig i skolan men som gärna vandrade i skogen. Som tonåring drabbades han av August Strindberg.
Processrätt
document-428331-1200x630-72ppi

Arbetsgivarepolicys

25 juni 2019
| Arbetsrätt, Förvaltningsrätt, Statsrätt
Advokat Tom Johansson frågar sig i denna krönika vilka rättsliga verkningar policys av olika slag har.
Processrätt
Karnov_0816

Justitierådet Mahmut Baran om karriären, klassresan och att vara först

24 juni 2019
| Förvaltningsrätt
Mahmut Baran växte upp i en kurdisk by i Turkiet, valdes ut för att studera, och kom till Sverige. Han har gjort en unik karriärresa.
Processrätt Skatterätt
fancycrave-427217-unsplash-1200x630-72ppi

Anonyma vittnen - hot eller möjlighet?

20 juni 2019
Många människor vågar inte vittna av rädsla. Brottslingar går fria och tilltron till rättssystemet minskar. I vissa länder tillåter man anonyma vittnen...
Processrätt Straffrätt
leaf-1679736-1200x630-72ppi

I huvudet på Leif Ericksson - med hästsvansen som lyckoklöver

18 juni 2019
Vi träffar advokat Leif Ericksson i Uppsala vars karriär omfattar banbrytande mål som de om Lasermannen och Fadime Sahindal.
Processrätt Straffrätt
board-453758-2250x1529-72ppi

Det nya direktivet om upphovsrätt på EU:s digitala inre marknad

17 juni 2019
| IT- och immaterialrätt, Näringsrätt
Den 17 april antogs EU:s nya direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (DSM-direktivet).
Processrätt