Läs mer om:

Social Omsorg Familjerätt


2020-09-03

När orosanmälan börjar användas som hot och påföljd

Skolor har börjat anmäla till socialtjänsten när föräldrar av rädsla för covid-19 hållit sina barn hemma från skolan. ...2020-08-26

Heltäckande vägledning när barn ska omhändertas

Barn som far illa är något av det svåraste som samhället har att hantera. När det ska ske omedelbart och mot ...2020-06-05

Slog larm om missförhållanden - blev uppsagd

Två medarbetare slog i höstas larm om oegentligheter och felaktig handläggning i socialtjänsten i Båstad kommun. Ett ...2020-06-02

Kan utreseförbud motverka barnäktenskap?

Den hedersrelaterade brottsligheten ska bekämpas, och det måste göras i större utsträckning än vad som sker idag. Så ...2020-05-04

Behövs en ny prioriteringslag?

Sveriges Kommuner och Regioner vill se en tillfällig lag som under den pågående pandemin ger kommuner möjlighet att ...2020-04-21

För strikt tolkning av begreppet "personlig hygien"?

Högsta förvaltningsdomstolen menar i ett uppmärksammat avgörande att sminkning inte innefattas i personlig hygien – och ...2020-03-12

Esmeralda blev bara tre år - vad krävs för att det inte sker igen?

Den treåriga flickan Esmeralda hittas död i hemmet ett drygt halvår efter att ha återförenats med sina biologiska ...2020-03-10

Barnkonventionen - symbolhandling eller grund för förändring i LVU?

Den 1 januari i år blev barnkonventionen svensk lag. En aktuell fråga är hur den nya lagen kommer att påverka ...2020-02-11

Vad är aktuellt inom socialrättens område?

Jan Melander, skoljuridisk expert för Juno för kommuner, skriver varje månad i Resumé en sammanfattning av det ...2020-02-10

Sminkning ingår inte i det grundläggande hjälpbehovet personlig hygien

Den 2 december 2019 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) en dom rörande assistansersättning enligt 51 kap. 3 ...2019-10-24

Ska en särskild äldrelag införas?

Ska en särskild äldrelag införas? Utredaren Margareta Winberg tycker att frågan är svår och tycks vackla. Juno Kommuns ...2019-09-20

Sminkning som grundläggande behov

Reflektioner inför HFD:s prövning av om sminkning ingår i personlig hygien som ett grundläggande behov. Högsta ...2019-09-13

Socionomerna vill ha bättre juridiska kunskaper

En undersökning som tidningen "Framtidens karriär - socionom" har gjort visar att 77 procent av socionomerna anser att ...2019-06-14

Ett ovanligt välmotiverat beslut från HD i mål om erkännande av utländsk dom

Genom beslut igår den 13 juni 2019, mål Ö 3462-18, har Högsta domstolen erkänt en amerikansk dom som innebär att en ...2019-05-23

Kommuners arbete med våld i nära relationer - lärdomar

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har nyligen granskat 14 kommuners arbete med våld i nära relationer (mars 2019) ...


1